SHARE

Acțiuni tematice - Reșița - TMI 2021

Subprogramul acțiuni tematice – Reșița, 250 de ani de siderurgie, pentru protejarea patrimoniului industrial – lucrări de întreținere și reparații curente - (TMI 2021)

 

Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect în cadrul subprogramului de acţiuni tematice - Reşiţa, 250 de ani de siderurgie, pentru intervenţii de întreţinere şi reparaţii curente este de 100.000 lei.

La această categorie se primesc propuneri pentru:

 lucrări de refacere a integrităţii şi funcţionalităţii sistemelor de acoperire (ex. şarpante, învelitori, decoraţii) şi a sistemele de colectare şi evacuare a apelor pluviale (ex. jgheaburi, burlane, vazoane, sisteme de prindere, rigole); includ şi lucrări pentru instalarea de sisteme paratrăsnet;
 lucrări la finisajele exterioare, inclusiv pavaje/pardoseli (asigurare, integrare şi completare); pot include şi mici lucrări de conservare a componentelor artistice integrate în aparatul decorativ al faţadelor şi a componentelor tehnice;
 lucrări la tâmplăriile exterioare - porţi, ferestre, vitrine, obloane (înlocuiri locale ale elementelor sau părţilor din elemente componente care sunt deteriorare grav; completări; completare / refacere a finisajelor);
 lucrări la utilaje şi echipamente tehnice care fac parte integrantă din monumentul istoric;
 instalarea de elemente de signaletică (semnalizare de monument istoric / casă memorială / element al unui circuit cultural etc.);
 lucrări dedicate monumentelor de for public, inclusiv amenajarea spaţiului adiacent.

 

Documentele subpogramului
   
1. Cerere de finanțare (docx), erata (pdf)
2. Bugetul proiectului (xls)
3. Declarație pe propria răspundere (docx)
4. Ghidul solicitantului (pdf) (actualizat), erată (pdf)
5. Contract de finanțare nerambursabilă (pdf)
6. Ghid de decontare (pdf)
7.

Raport financiar (doc)

8. Centralizator cheltuieli (xls)
  Grila de evaluare (pdf)
  Platforma pentru încărcarea aplicațiilor poate fi accesată aici.
SUBPROGRAM TIMIŞOARA - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII
SUBPROGRAM REŞIŢA - 250 DE ANI DE SIDERURGIE

Perioada

Activitatea

25 ianuarie - 10 mai 2021 (ora 16:00) Depunerea online a proiectelor
11 - 27 mai Verificarea administrativă a proiectelor depuse
28 mai Afişarea pe site-ul INP a rezultatului selecţiei administrative
31 mai - 25 iunie Evaluarea proiectelor
28 iunie Afişarea pe site-ul INP a rezultatului evaluării dosarelor
29 - 30 iunie Depunere contestaţii
1 - 5 iulie Soluţionare contestaţii
6 iulie Afişarea pe site-ul INP a rezultatului final al evaluării dosarelor
7 - 16 iulie Semnarea contractelor
Data semnării contractului - 31 octombrie Implementarea proiectelor