SHARE

Acțiuni tematice - Timișoara - TMI 2021

Subprogramul acțiuni tematice – Timișoara, Capitală Europeană a Culturii – lucrări de întreținere și reparații curente - (TMI 2021)

 

 

Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect în cadrul subprogramului de acţiuni tematice - Timişoara Capitală Culturală Europeană, pentru intervenţii de întreţinere şi reparaţii curente este de 100.000 lei.

La această categorie se primesc propuneri pentru:

 lucrări de refacere a integrităţii şi funcţionalităţii sistemelor de acoperire (ex. şarpante, învelitori, decoraţii) şi a sistemele de colectare şi evacuare a apelor pluviale (ex. jgheaburi, burlane, vazoane, sisteme de prindere, rigole, racorduri la canalizarea pluvială); includ şi lucrări pentru instalarea de sisteme paratrăsnet;
 lucrări la finisajele exterioare şi interioare (doar pentru spaţiile comune - coridoare, case de scară, cursive, curţi interioare - care vor fi introduse într-un circuit public), inclusiv pavaje/pardoseli (asigurare, integrare şi completare); pot include punctual şi lucrări de conservare a componentelor artistice integrate în aparatul decorativ al faţadelor;
 lucrări de întreţinere şi reparaţii la componente tehnice istorice (ex. ascensoare);
 lucrări la tâmplăriile exterioare - porţi, ferestre, vitrine, obloane (înlocuiri locale ale elementelor sau părţilor din elemente componente care sunt deteriorate; completări; completare / refacere a finisajelor);
 instalarea de elemente de signaletică exterioară (ex. semnalizare de monument istoric / casă memorială / element al unui circuit cultural) şi interioară (ex. ghidaj, evacuare, numerotare şi denumire spaţii);
 lucrări dedicate monumentelor de for public, inclusiv amenajarea spaţiului adiacent.

 

Documentele subpogramului
   
1. Cerere de finanțare (docx), erata (pdf)
2. Bugetul proiectului (xls)
3. Declarație pe propria răspundere (docx)
4. Ghidul solicitantului (pdf)
5. Contract de finanțare nerambursabilă (pdf)
6. Ghid de decontare (pdf)
7.

Raport financiar (doc)

8. Centralizator cheltuieli (xls)
  Grila de evaluare (pdf)
  Platforma pentru încărcarea aplicațiilor poate fi accesată aici.
SUBPROGRAM TIMIŞOARA - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII
SUBPROGRAM REŞIŢA - 250 DE ANI DE SIDERURGIE

Perioada

Activitatea

25 ianuarie - 10 mai 2021 (ora 16:00) Depunerea online a proiectelor
11 - 27 mai Verificarea administrativă a proiectelor depuse
28 mai Afişarea pe site-ul INP a rezultatului selecţiei administrative
31 mai - 25 iunie Evaluarea proiectelor
28 iunie Afişarea pe site-ul INP a rezultatului evaluării dosarelor
29 - 30 iunie Depunere contestaţii
1 - 5 iulie Soluţionare contestaţii
6 iulie Afişarea pe site-ul INP a rezultatului final al evaluării dosarelor
7 - 16 iulie Semnarea contractelor
Data semnării contractului - 31 octombrie Implementarea proiectelor