SHARE

Art Nouveau
Marți, 25 Septembrie 2018 12:32

Proiectul Art Nouveau

Armonizând dorinţa de modernizare cu o exuberanţă a expresiei artistice, posibilă datorită inovaţiilor tehnologice de la finele secolului al XIX-lea, stilul Art Nouveau şi-a lăsat amprenta în majoritatea oraşelor europene şi nu numai. Divers, prin numeroasele sale ipostaze, fiecare dintre ele specifice arealelor culturale în care s-au manifestat, dar unitar, prin coerenţa principiilor artistice şi a mesajului, acest curent a reprezentat un punct de cotitură în istoria artei şi arhitecturii. La nivel european, vorbim de un prim moment de sincronizare arhitecturală, din Marea Britanie şi până la graniţa cu Imperiul Otoman. În regiunea Dunării, sub influenţa Secession-ului vienez, acest curent a devenit o trăsătură reprezentativă a multor oraşe ce făceau parte la finalul secolului al XIX-lea din Imperiul Austro-Ungar, acestea având caracteristici similare din punct de vedere arhitectural şi urbanistic.

Devenit în doar câteva decenii desuet, raportat la realităţile de după Primul Război Mondial, Art Nouveau-ul a deschis drumul către simplitatea calculată a curentelor arhitecturale ce au urmat. În deceniile următoare şi până azi, moştenirea acestui curent a rămas într-un con de umbră. Recent însă, după mai bine de 100 de ani de la apogeul său artistic, valorile curentului Art Nouveau încep să fie recunoscute, în context cultural european. Clădirile Art Nouveau sunt parte din identitatea oraşelor şi a comunităţilor lor, iar autorităţile încearcă să găsească soluţii prin care acest patrimoniu construit să devină o resursă.

Este şi cazul Primăriei Oradea, care, conştientizând potenţialul numeroaselor clădiri construite în stil Secession de a fi parte din identitatea oraşului, a iniţiat un proiect ambiţios care îşi doreşte să definească uneltele necesare pentru protecţia şi promovarea durabilă a acestui patrimoniu, prin strânsa cooperare între 10 parteneri din 8 ţări. Proiectul în ansamblul său urmăreşte să studieze şi să pună în valoare patrimoniul construit Art Nouveau din zona Dunării.

Partenerii proiectului Art Nouveau sunt:
     • Municipiul Oradea - lider de proiect;
     • Muzeul de Arte Aplicate Budapesta;
     • Institutul de Planificare Urbană al Republicii Slovenia, Ljubljana;
     • MAK Muzeul Austriac de Arte Aplicate / Artă Contemporană Viena;
     • Muzeul de Arte şi Meşteşuguri Zagreb Croaţia;
     • Asociaţia Turistică Nonprofit Szeged şi împrejurimi;
     • Fundaţia Bibliotecii şi Sistemului Informatic al Academiei Naţionale Sofia;
     • Municipalitatea Subotica;
     • Institutul Republican pentru Protejarea Monumentelor Culturale - Belgrad;
     • Institutul Naţional al Patrimoniului.

Parteneri asociaţi:
     • Reţeaua Europeană Art Nouveau - Reseau Art Nouveau Network Bruxelles;
     • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;
     • ICOMOS România.

Partenerii derulează o serie de acţiuni şi dezvoltă măsuri ce acoperă întreaga sferă a protecţiei patrimoniului: inventariere, restaurare, măsuri teoretice, legislaţie, politici publice, strategii şi acţiuni de promovare - pentru a crea un exemplu de bună practică în conservarea şi promovarea patrimoniului construit. În componenta de cercetare şi învăţare, partenerii dezvoltă o serie de studii (istoria artei, urbanism), cursuri şi ateliere (urbanism, tencuieli, muzeologie) dedicate specialiştilor în restaurare. Partenerii îşi propun digitalizarea patrimoniului Art Nouveau, prin intermediul unui repertoriu online de clădiri reprezentative, care va fi finalizat în cursul anului 2019. În acest sens, consorţiul desfăşoară o cercetare în teren a clădirilor Art Nouveau, prima evaluare a stării de conservare acestui patrimoniu construit din regiunea Dunării. Cercetările se desfăşoară pe întreg parcursul proiectului, materialul colectat fiind completat cu imagini şi planuri din arhive.

Rolul INP

Ca partener de specialitate în acest proiect, unul dintre principalele roluri ale INP este dezvoltarea de instrumente pentru autorităţile publice: Strategia pentru protecţia şi promovarea patrimoniului construit Art Nouveau şi Metodologia transnatională pentru administraţia publică pentru includerea conservării patrimoniului Art Nouveau în contextul dezvoltării urbane. Ambele documente sunt realizate prin strânsa colaborare cu toate părţile interesate în managementul acestui patrimoniu, de la instituţii guvernamentale, la autorităţi locale, societate civilă şi cetăţeni. Strategia reprezintă un instrument pentru o abordare integrată şi armonizată la nivel transnaţional, având de asemenea scopul de a stabili şi întări un cadru de cooperare pentru conservarea patrimoniului construit în regiunea Dunării, de a optimiza protecţia acestui patrimoniu şi de a sincroniza această protecţie cu procesele dezvoltării urbane moderne. Strategia abordează de asemenea şi creşterea potenţialului turistic al patrimoniului construit Art Nouveau.

Rezultatele proiectului:

     • Bază de date dedicată patrimoniului Art Nouveau  
     • Documentar Art Nouveau without Borders
     • Restoring Art Nouveau. Architectural Decoration in the Danube Region (pdf)
     • Document strategic pentru protecţia şi promovarea patrimoniului construit Art Nouveau (pdf)
     • Metodologia transnatională pentru administraţia publică pentru includerea conservării patrimoniului Art Nouveau în contextul dezvoltării urbane (pdf)
     • Aplicația mobilă mAND – Android ( https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.andanube.mand2) / iOS (https://apps.apple.com/us/app/mand/id1455844221?ls=1)

Programul de Cooperare Transnaţională Dunărea este un instrument de finanţare al Interreg care urmăreşte îmbunătăţirea aplicării politicilor şi programelor de dezvoltare regională în zona Dunării. În dorinţa de a atinge un nivel înalt şi foarte omogen de integrare teritorială, programul DTP acţionează ca un vector şi un pionier în politicile transnaţionale. Prin ele se obţin rezultate tangibile şi mecanisme eficiente de asociere între diverşii parteneri europeni, care accesează cu succes instrumente financiare EU. Programul finanţează proiecte de dezvoltare şi implementare practică a politicilor cadru, instrumente, servicii şi proiecte pilot.

Proiectul Art Nouveau se implementează în perioada ianuarie 2017 - iunie 2019 şi are un buget total de 1,649,559 Eur, din care 1,402,125.15 Eur finanţare nerambusabilă.
Informaţii suplimentare: www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau

Published in Programe și proiecte


Comunicat de presă
Bucureşti, 07.06.2018

Institutul Naţional al Patrimoniului, Primăria Constanţa şi Asociaţia ARCHÉ organizează, pe data de 9 iunie 2018, conferinţa "Conservarea şi reactivarea patrimoniului construit", eveniment corelat cu includerea Cazinoului din Constanţa în programul Europa Nostra "7 Most Endangered"(7ME).

Date utile:
Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa, Piaţa Ovidiu nr.12,
9 iunie 2018, ora 10:00
Participarea este gratuită pe baza înscrierii. 

Published in Noutăți

10 iunie 2018 - ZIUA MONDIALĂ ART NOUVEAU
Un Patrimoniu Recuperat

Comunicat de presă
Bucureşti, 04.06.2018

În 2018, Institutul Naţional al Patrimoniului continuă demersurile începute în 2017 cu organizarea primelor evenimente sub cupola Zilei Mondiale Art Nouveau (ZAN), propunând mai multe activităţi pe parcursul weekendului 9-10 iunie 2018.

Tema de anul acesta, stabilită de Reţeaua Art Nouveau, este "Arhitectul meu Art Nouveau preferat" iar în jurul acesteia se vor organiza diverse evenimente la nivel european.

În România, Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează 14 tururi ghidate gratuite de arhitectură Art Nouveau în Constanţa, Târgu Mureş şi Timişoara, găzduind, de asemenea, conferinţa internaţională "Conservarea şi reactivarea patrimoniului construit", corelată cu includerea Cazinoului din Constanţa în programul Europa Nostra "
7 Most Endangered"(7ME).

În Constanţa va avea loc şi prima itinerare a expoziţiei în aer liber "
Waves of Art Nouveau. Architecture in the Danube Region", eveniment sincron în cele 8 ţări ale proiectului.

Evenimentele organizate cu prilejul ZAN fac parte din proiectul european “
Sustainable protection and promotion of Art Nouveau in the Danube Region" care îşi propune să întărească protecţia, conservarea şi promovarea patrimoniului construit Art Nouveau în zonele urbane ale regiunii Dunării, proiect în care INP este partener de specialitate.

Published in Noutăți


10 iunie 2017 - ZIUA MONDIALĂ ART NOUVEAUComunicat de presă
Bucureşti, 07.06.2017Pe 10 iunie 2017 - de Ziua Mondială Art Nouveau - Institutul Naţional al Patrimoniului organizează tururi ghidate gratuite în Constanţa, Târgu Mureş şi Timişoara, precum şi o expoziţie de fotografie dedicată arhitecturii Art Nouveau din România, în foişorul grădinii Casei Universitarilor din Bucureşti.

10 iunie, Ziua Mondială Art Nouveau, a fost stabilită în 2013 pentru a celebra memoria a doi mari reprezentanţi ai stilului - Antonio Gaudi şi Ödön Lechner. Începând de atunci, la nivel mondial se organizează evenimente variate care readuc în atenţia publicului oamenii şi operele ce au marcat acest curent artistic, precum şi poveştile şi valorile patrimoniului Art Nouveau din Europa.

Curentul Art Nouveau a avut, pe teritoriul României, expresii diferite, motivate de realităţile politice şi culturale de la începutul secolului XX. De la Secessionul de factură Austro-Ungară din vestul ţării, la cel de inspiraţie maghiară din centrul Transilvaniei şi până la Art Nouveau-ul exuberant al Cazinoului din Constanţa, variaţiile stilistice regionale ale acestui curent artistic oferă ocazia descoperirii unui patrimoniu deosebit de bogat, din păcate puţin cunoscut şi apreciat de publicul larg.

Institutul Naţional al Patrimoniului, partener al proiectului european "Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region" care se desfăşoară în perioada 2017-2019, având ca lider de proiect Municipiul Oradea, organizează o primă serie de acţiuni cu scopul de a creşte nivelul de conştientizare şi de cunoştinţe despre patrimoniul Art Nouveau din Romania în rândul publicului. Ca partener de specialitate al proiectului, Institutul Naţional al Patrimoniului va elabora, în cadrul consorţiului internaţional, o strategie de promovare şi punere în valoare a acestei categorii de patrimoniu, bazată pe o cercetare de teren aprofundată, la nivel naţional, urmată de identificarea modalităţilor şi oportunităţilor de sprijinire a iniţiativelor centrate pe reintegrarea arhitecturii Art Nouveau în viaţa comunităţilor.

Published in Noutăți