SHARE

Atestarea specialiștilor și experților

Atestarea specialiștilor și experților

 

Conform HG nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, institutul gestionează Registrul specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici (instituit de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice) , precum și procedurile de atestare și înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2495 / 26 august 2010 privind reorganizarea activității de atestare a specialiștilor, experților si verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice și pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora.

 

Componența Comisiei de atestare în domeniul monumentelor istorice C.A.D.M.I

 

Registrul experților în protejarea monumentelor istorice (link)

 

Registrul specialiștilor în protejarea monumentelor istorice (link)