SHARE

Atestarea specialiștilor și experților

Atestarea specialiștilor și experților

În baza Legii nr. 211/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii şi a H.G. nr. 427/20.06.2019 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului - INP, activitatea de atestare în domeniul protejării monumentelor istorice este desfăşurată de Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Contact: arh. Anca Filip – secretar CADMI, tel: +4 0726 289 382, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

REGISTRUL SPECIALIŞTILOR ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII MONUMENTELOR ISTORICE

REGISTRUL EXPERŢILOR ŞI VERIFICATORILOR TEHNICI ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII MONUMENTELOR ISTORICE

 

Tabel de corespondență între domeniile, calitațile și specializarile acordate specialiștilor, experților și experților tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice

 

ORDINUL nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice   http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/122071

 

According to Order no. 2495/2010, the related deontological norms regarding the attributions and responsibilities of the specialists, experts and technical verifiers in the field of the protection of historical monuments

ORDIN nr. 3190 din 24 septembrie 2020 privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, aprobate prin OMCPN nr. 2495/2010 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230567

ORDIN nr. 2621 din 12 februarie 2020 privind aprobarea tarifelor percepute de către Institutul Naţional al Patrimoniului pentru activitatea de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice   http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/223420

ORDIN nr. 2.032 din 14 iulie 1999pentru înfiinţarea Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice şi aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurarii monumentelor istorice (abrogat) http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20191

ORDIN nr. 2398 din 25 iunie 2008 privind reorganizarea activităţii de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice şi pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora (abrogat)   http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/99221 

 

 

Înscrierea on-line prin PCUe în vederea atestării specialiștilor și experților în domeniul protejării monumentelor istorice.

Cerere atestare

INFORMAȚII PRIVIND SEMNĂTURA ELECTRONICĂ

 

DECIZIA nr. 238/10.10.2019 a managerului INP de constituire a CADMI

DECIZIA nr. 271/30.10.2020 a managerului INP pentru desfășurarea on-line a sesiunilor CADMI

 

PROGRAMUL SESIUNILOR DE ATESTARE ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII MONUMENTELOR ISTORICE ORGANIZATE DE INP

SESIUNE ATESTARE 30 IULIE 2021

SESIUNE ATESTARE 11 IUNIE 2021

SESIUNE ATESTARE 23 APRILIE 2021

SESIUNE ATESTARE 26 FEBRUARIE 2021

SESIUNE ATESTARE 29 IANUARIE 2021

SESIUNE ATESTARE 06 NOIEMBRIE 2020

SESIUNE ATESTARE 25 SEPTEMBRIE 2020

SESIUNE ATESTARE 31 IULIE 2020

SESIUNE ATESTARE 26 IUNIE 2020

SESIUNE ATESTARE 29 MAI 2020

SESIUNE ATESTARE 28 FEBRUARIE 2020

SESIUNE ATESTARE 23 IANUARIE 2020

SESIUNE ATESTARE 13 DECEMBRIE 2019

SESIUNE ATESTARE 15 NOIEMBRIE 2019

SESIUNE ATESTARE 25 OCTOMBRIE 2019

 

ANUNȚ PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ATESTARE

Candidaţii atestați în domeniul protejării monumentelor istorice în cadrul sesiunilor de atestare organizate de Institutul Naţional al Patrimoniului în perioada octombrie 2019 - noiembrie 2020 sunt invitaţi să ridice certificatele de atestare. În prealabil trebuie achitat tariful de atestare stabilit prin Ordinul MC nr. 2621 din 12 februarie 2020, în cuantum de 700 lei, în contul Institutului Naţional al Patrimoniului IBAN RO51TREZ70420G335000XXXX, cod fiscal 10444949. La rubrica detaliile tranzacţiei se va completa „tarif atestare conform OMC nr. 2621/2020".

După achitarea tarifului, sunteţi rugaţi să trimiteţi dovada plăţii la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Persoanele atestate în domeniul monumentelor istorice în cadrul sesiunilor de atestare desfăşurate la Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală - INCFC, în perioada 2015-2018, îşi pot ridica atestatele de la Institutul Naţional al Patrimoniului (str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti). Pentru ridicarea atestatului, trebuie achitată suma de 50,00 de lei în contul INCFC nr. RO69TREZ70020G331700XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, CUI 4631721.