SHARE

LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii)

Rate this item
(3 votes)


PROTOCOL DE COLABORARE
pentru verificarea valorii culturale a elementelor aparţinând patrimoniului neclasat (mobil, imobil şi imaterial) care fac obiectul solicitărilor de finanţare prin Măsura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii) din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi a calităţii proiectelor prin prisma respectării principiului păstrării autenticităţii elementelor valoroase din punct de vedere cultural

Obiectul Protocolului
Prezentul Protocol stabileşte cadrul juridic, administrativ şi tehnic in temeiul căruia DGDR-AM PNDR, AFIR şi INP vor colabora pentru verificarea valorii culturale a elementelor aparţinând patrimoniului neclasat (mobil, imobil şi imaterial) care fac obiectul solicitărilor de finanţare prin Măsura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii), sub-măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locala (sM 19.2) şi sub-măsura 19.3 Pregatirea şi implementarea activitaţilor de cooperare ale Grupului de Acţiune Locală (sM 19.3) din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) şi a calităţii proiectelor finanţate prin prisma respectării principiului autenticităţii elementelor valoroase din punct de vedere cultural.

Pentru proiectele aferente Măsurii 19, sM 19.2 şi sM 19.3, finanţate prin PNDR, care presupun
lucrări de conservare, restaurare şi reabilitare a constructiilor şi amenajărilor cu valoare culturală sau alte lucrări de punere în valoare a bunurilor aparţinând patrimoniului neclasat (mobil, imobil şi imaterial), altele decat cele pentru care, potrivit legislaţiei în vigoare este necesar un aviz, INP va evalua şi certifica, dupa caz, conformitatea proiectului pentru care se solicita finanţare cu respectarea principiului păstrării autenticităţii şi integrităţii elementelor valoroase din punct de vedere cultural. Documentul de certificare - Anexa nr. 2 - va fi întocmit conform criteriilor tehnice stabilite în cuprinsul Anexei nr. 1 la prezentul Protocol. În calitatea sa de evaluator extern, INP detine şi prerogativa de a formula recomandări în vederea îmbunătăţirii calităţii proiectului ce se doreşte a fi implementat. Continutul documentatiei supuse evaluarii şi certificării va fi stabilit de INP, va fi publicat pe site-ul institutului şi va fi adus la cunoştinţă solicitanţilor.
INP emite documentul de certificare menţionat la pct. 4.1.1 . dupa analizarea documentaţiei pusă la dispoziţie de solicitanţi şi verificarea respectării criteriilor tehnice stabilite, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea documentatiei. Solicitanţii var depune documentaţia atât în format tipărit (la sediul INP sau prin poştă/curier), cat şi in format electronic (e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.)
La solicitarea Agenţiei pentru Finanţarea lnvestiţiilor Rurale, INP va face verificări privind
menţinerea, în perioada de implementare şi monitorizare a proiectelor contractate, a criteriilor tehnice pe baza cărora au fost emise certificatele menţionate la pct. 4.1.1. INP va informa Agenţia pentru Finanţarea lnvestiţiilor Rurale asupra rezultatelor acestor verificări.

Criterii tehnice pentru verificarea valorii culturale a elementelor aparţinând patrimoniului neclasat
(mobil, imobil şi imaterial) care fac obiectul solicitărilor de finanţare pentru stabilirea conformităţii solicitărilor de finanţare (etapa eliminatorie):

 

Valoarea culturală a

obiectului aparținând patrimoniului neclasat

- etapă eliminatorie -

1. Autenticitatea formei/manifestării de cultură locală

Da/Nu

Observații

2. Reprezentativitatea

pentru cultura locală/în cadrul comunității

Da/Nu

 

3. Capacitatea de

influență/favorizare a

prezervării și dezvoltării

specificului cultural local

Da/Nu

 

Evaluarea culturală a proiectului

- Etapa de îndrumare metodologică -

1. Întemeierea pe resurse culturale locale

Măsuri propuse a fi implementate în vederea acordării finanțării

2. Păstrarea integrității și specificului local

Măsuri propuse a fi implementate în vederea acordării finanțării

3. Păstrarea materialelor și a tehnicilor tradiționale locale – în cazul intervențiilor asupra imobilelor

Măsuri propuse a fi implementate în vederea acordării finanțării

 

Descarcă protocolul în format pdf

 

Read 2611 times