SHARE

Solicitare informații. Legislație

Solicitare informații. Legislație

 

Numele şi prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001: Emanuel Doru

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001 (descarcă word)

Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţie administrativă (refuz şi netrimitere în termen legal) (descarcă word)

Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie. (în curs de actualizare)

Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001 (în lucru)