SHARE

Solicitare informații. Legislație

Solicitare informații. Legislație

În lucru

Numele şi prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001: Nume responsabil
Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001 (descarcă pdf)
Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţie administrativă (refuz şi netrimitere în termen legal) (descarcă pdf)
Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie. (descarcă pdf)
Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001 (descarcă pdf)

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public (actualizată până la data de 17 iulie 2016*)

NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. ACTUALIZATE prin HOTĂRÂREA nr. 478 din 6 iulie 2016.