SHARE

Anunțuri angajări

Anunțuri angajări

Nr. 9437 / 11.05.2021 Inspector (IA) M - Oficiul credite şi timbrul monumentelor istorice ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI CONTRACTUAL VACANT Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital. INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu…
INSPECTOR IA (M) - SECŢIA BIBLIOTECI DIGITALE CENTRALIZATOR cu rezultatul final al concursului organizat în zilele de 29.04.2021 şi 07.05.2021 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul final Admis/Respins 1 1953/20.04.2021 Inspector IA - Secţia biblioteci digitale 82.5 puncte Admis Afişat astăzi 12.05.2021, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
                                            INSPECTOR IA (M) – SECȚIA BIBLIOTECI DIGITALE                                                                                CENTRALIZATOR   cu rezultatul interviului la concursul organizat în zilele de 29.04.2021 și 07.05.2021 la Institutul Național al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obținut la interviu Admis/Respins 1 1953/20.04.2021 Inspector IA – Secția biblioteci digitale…
BIBLIOGRAF IA (S) - SECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE ŞI URMĂRIRE CONTRACTE CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 12.05.2021 şi 21.05.2021 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins 1 2167/27.04.2021 Bibliograf IA - Secţia achiziţii publice şi urmărire contracte Admis 2 2203/28.04.2021 Bibliograf IA - Secţia achiziţii publice şi urmărire contracte Admis 3 2254/04.05.2021 Bibliograf IA - Secţia achiziţii publice şi urmărire contracte Respins pentru nerespectarea condiţiilor specifice Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 10.05.2021, ora 15.00. Afişat astăzi…
INSPECTOR IA (M) - SECŢIA BIBLIOTECI DIGITALE CENTRALIZATOR cu rezultatele probei scrise la concursul organizat în zilele de 29.04.2021 şi 07.05.2021 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 1953/20.04.2021 Inspector IA - Secţia biblioteci digitale 78 puncte Admis 2 2009/22.04.2021 Inspector IA - Secţia biblioteci digitale 15 puncte Respins 3 2027/22.04.2021 Inspector IA - Secţia biblioteci digitale 19 puncte Respins Contestaţiile cu privire la rezultatele probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 05.05.2021, ora 10.00. Afişat astăzi 04.05.2021, ora 10.00. Secretar comisie…
Nr. 2117 / 26.04.2021 Şef Oficiu Verificare Proiecte în cadrul Direcţiei Restaurare. Anunţ public de scoatere la concurs a unui post contractual vacant Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital. INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil,…
Nr. 2114 / 26.04.2021 Şef Atelier de Proiectare Anunţ public de scoatere la concurs a postului contractual vacant Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital. INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil, intangibil şi digital; patrimoniu imaterial…
INSPECTOR IA (M) - SECŢIA BIBLIOTECI DIGITALE CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 29.04.2021 şi 07.05.2021 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins 1 1953/20.04.2021 Inspector IA - Secţia biblioteci digitale Admis 2 2009/22.04.2021 Inspector IA - Secţia biblioteci digitale Admis 3 2027/22.04.2021 Inspector IA - Sec ţia biblioteci digitale Admis Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 27.04.2021, ora 10.00. Afişat astăzi 26.04.2021, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
Nr. 1521 / 30.03.2021 Bibliograf IA în cadrul Secţiei Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte Anunţ public de scoatere la concurs a trei posturi contractuale vacante Institutul Naţional al Patrimoniului, denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant şi temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ci completările ulterioare şi a OUG nr.226/2020 privind unele…
Pagina 1 din 38