SHARE

Anunțuri angajări

Anunțuri angajări

Manager de proiect în cadrul proiectului Centrul Naţional de Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural CENTRALIZATOR cu rezultatul final al concursului organizat în zilele de 19.08.2020 şi 25.08.2020 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul final Admis/Respins 1 4424/13.08.2020 Manager de proiect în cadrul proiectului Centrul Naţional de Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural 62.92 puncte Admis Afişat astăzi 28.08.2020, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
Manager de proiect în cadrul proiectului Centrul Naţional de Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural CENTRALIZATOR cu rezultatul probei interviu la concursul organizat în zilele de 19.08.2020 şi 25.08.2020 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul probei interviu Admis/Respins 1 4424/13.08.2020 Manager de proiect în cadrul proiectului Centrul Naţional de Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural 65.00 puncte Admis Contestaţia cu privire la rezultatul probei interviu se poate depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 27.08.2020, ora 10.00. Afişat astăzi 26.08.2020, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
Manager de proiect în cadrul proiectului Centrul Naţional de Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural CENTRALIZATOR cu rezultatele probei scrise la concursul organizat în zilele de 19.08.2020 şi 25.08.2020 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 4390/12.08.2020 Manager de proiect în cadrul proiectului Centrul Naţional de Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Absent Respins 2 4424/13.08.2020 Manager de proiect în cadrul proiectului Centrul Naţional de Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural 60.84 puncte Admis Contestaţiile cu privire la rezultatele probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data…
Manager de proiect în cadrul proiectului Centrul Naţional de Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 19.08.2020 şi 25.08.2020 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins 1 4389/12.08.2020 Manager de proiect în cadrul proiectului Centrul Naţional de Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Respins pentru neindeplinirea conditiilor specifice 2 4390/12.08.2020 Manager de proiect în cadrul proiectului Centrul Naţional de Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Admis 3 4424/13.08.2020 Manager de proiect în cadrul proiectului Centrul Naţional de Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Admis Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor…
Nr. 3933/23.07.2020 Postul de manager de proiect în cadrul proiectului Centrul Naţional de Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural  I. DESCRIEREA PROIECTULUI: Proiectul propune dotarea şi dezvoltarea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural, prin cooperarea a patru parteneri din România şi Norvegia, care vor utiliza expertiza existentă în privinţa dezvoltării audienţei pentru patrimoniul cultural. Aceasta este o iniţiativă unică, în prezent neexistând o structură care să acţioneze la nivel naţional şi să aibă drept misiune informarea şi educarea publicului cu privire la protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural. Centrul va funcţiona într-un imobil monument istoric, Casa de Târgoveţ din Calea Şerban Vodă nr. 33, clădire simbol pentru…
Nr. 2828/29.05.2020 Anunţ public de amânare a concursului în vederea ocupării postului contractual vacant Director adjunct - Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională Având în vedere recomandările impuse de autorităţile de Stat pentru prevenirea răspândirii virusului COVID - 19, Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă amânarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de Director adjunct - Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională, cu proba scrisă programată în data de 15.06.2020 şi interviul pentru data de 23.06.2020. Menţionăm că anunţul iniţial înregistrat sub numărul 2561/15.05.2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, cu numărul 356 din 20.05.2020. Reluarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului menţionat se va efectua conform Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor…
Nr. 2561 / 15.05.2020 Director adjunct - Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI VACANT Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital. INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil, intangibil şi…
Director adjunct - Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada 15.04.2020 - 08.05.2020 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează Admis/Respins 1 1981/ 13.04.2020 Director adjunct - Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională Respins pentru nerespectarea condiţiilor specifice Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU Publicat astăzi, 21 aprilie 2020, ora 11.00  
INSPECTOR IA - OFICIUL CREDITE ŞI TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE CENTRALIZATOR cu rezultatul final al concursului organizat în zilele de 01.04.2020 şi 08.04.2020 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul final Admis/Respins 1 1507/17.03.2020 Inspector IA - Oficiul credite si timbrul monumentelor istorice 88.00 puncte Admis Afişat astăzi 13.04.2020, ora 11.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
Pagina 1 din 36