SHARE

Anunțuri angajări

Anunțuri angajări

Nr. 2828/29.05.2020 Anunţ public de amânare a concursului în vederea ocupării postului contractual vacant Director adjunct - Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională Având în vedere recomandările impuse de autorităţile de Stat pentru prevenirea răspândirii virusului COVID - 19, Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă amânarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de Director adjunct - Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională, cu proba scrisă programată în data de 15.06.2020 şi interviul pentru data de 23.06.2020. Menţionăm că anunţul iniţial înregistrat sub numărul 2561/15.05.2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, cu numărul 356 din 20.05.2020. Reluarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului menţionat se va efectua conform Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor…
Nr. 2561 / 15.05.2020 Director adjunct - Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI VACANT Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital. INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil, intangibil şi…
Director adjunct - Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada 15.04.2020 - 08.05.2020 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează Admis/Respins 1 1981/ 13.04.2020 Director adjunct - Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională Respins pentru nerespectarea condiţiilor specifice Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU Publicat astăzi, 21 aprilie 2020, ora 11.00  
INSPECTOR IA - OFICIUL CREDITE ŞI TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE CENTRALIZATOR cu rezultatul final al concursului organizat în zilele de 01.04.2020 şi 08.04.2020 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul final Admis/Respins 1 1507/17.03.2020 Inspector IA - Oficiul credite si timbrul monumentelor istorice 88.00 puncte Admis Afişat astăzi 13.04.2020, ora 11.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
INSPECTOR IA - OFICIUL CREDITE ŞI TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE CENTRALIZATOR cu rezultatul interviului la concursul organizat în zilele de 01.04.2020 şi 08.04.2020 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la interviu Admis/Respins 1 1507/17.03.2020 Inspector IA - Oficiul credite si timbrul monumentelor istorice 86.00 puncte Admis Contestaţia cu privire la rezultatul interviului se poate depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 10.04.2020, ora 11.00. Afişat astăzi 09.04.2020, ora 11.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
INSPECTOR IA - OFICIUL CREDITE ŞI TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE CENTRALIZATOR cu rezultatele probei scrise la concursul organizat în zilele de 01.04.2020 şi 08.04.2020 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 1507/17.03.2020 Inspector IA - Oficiul credite si timbrul monumentelor istorice 90.00 puncte Admis Contestaţia cu privire la rezultatul probei scrise se poate depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 06.04.2020, ora 11.00. Afişat astăzi 03.04.2020, ora 11.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
DIRECTOR ADJUNCT II - RESTAURARE CENTRALIZATOR cu rezultatul final al concursului organizat în zilele de 18.03.2020 şi 26.03.2020 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul final Admis/Respins 1 1261/05.03.2020 Director adjunct II - Restaurare 76.16 puncte Admis Afişat astăzi 02.04.2020, ora 15.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
DIRECTOR ADJUNCT II - RESTAURARE CENTRALIZATOR cu rezultatele interviului la concursul organizat în zilele de 18.03.2020 şi 26.03.2020 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaţul obţinut la interviu Admis/Respins 1 1261/05.03.2020 Director adjunct II - Restaurare 77.00 puncte Admis Contestaţia cu privire la rezultatul interviului se poate depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 01.04.2020, ora 15.00. Afişat astăzi 31.03.2020, ora 15.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
Nr. 1662 / 26.03.2020 Director adjunct - Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI VACANT Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital. INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil, intangibil şi…
Pagina 1 din 35