SHARE

Anunțuri angajări

Anunțuri angajări

INSPECTOR IA - OFICIUL CREDITE ŞI TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE CENTRALIZATOR cu rezultatele probei scrise la concursul organizat în zilele de 01.04.2020 şi 08.04.2020 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 1507/17.03.2020 Inspector IA - Oficiul credite si timbrul monumentelor istorice 90.00 puncte Admis Contestaţia cu privire la rezultatul probei scrise se poate depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 06.04.2020, ora 11.00. Afişat astăzi 03.04.2020, ora 11.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
DIRECTOR ADJUNCT II - RESTAURARE CENTRALIZATOR cu rezultatul final al concursului organizat în zilele de 18.03.2020 şi 26.03.2020 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul final Admis/Respins 1 1261/05.03.2020 Director adjunct II - Restaurare 76.16 puncte Admis Afişat astăzi 02.04.2020, ora 15.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
DIRECTOR ADJUNCT II - RESTAURARE CENTRALIZATOR cu rezultatele interviului la concursul organizat în zilele de 18.03.2020 şi 26.03.2020 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaţul obţinut la interviu Admis/Respins 1 1261/05.03.2020 Director adjunct II - Restaurare 77.00 puncte Admis Contestaţia cu privire la rezultatul interviului se poate depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 01.04.2020, ora 15.00. Afişat astăzi 31.03.2020, ora 15.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
Nr. 1662 / 26.03.2020 Director adjunct - Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI VACANT Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital. INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil, intangibil şi…
INSPECTOR IA - OFICIUL CREDITE ŞI TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 01.04.2020 şi 08.04.2020 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins 1 1507/17.03.2020 Inspector IA - Oficiul credite si timbrul monumentelor istorice Admis Afişat astăzi 25.03.2020, ora 13.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
DIRECTOR ADJUNCT II - RESTAURARE CENTRALIZATOR cu rezultatele probei scrise la concursul organizat în zilele de 18.03.2020 şi 26.03.2020 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaţul obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 1261/05.03.2020 Director adjunct II - Restaurare 75.33 puncte Admis Contestaţia cu privire la rezultatul probei scrise se poate depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 24.03.2020, ora 15.00. Afişat astăzi 23.03.2020, ora 15.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
DIRECTOR ADJUNCT II - RESTAURARE CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 18.03.2020 şi 26.03.2020 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins 1 1261/05.03.2020 Director adjunct II - Restaurare Admis 2 1329/10.03.2020 Director adjunct II - Restaurare Respins pentru nerespectarea condiţiilor specifice 3 1343/10.03.2020 Director adjunct II - Restaurare Respins pentru nerespectarea condiţiilor specifice Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 16.03.2020, ora 15.00. Afişat astăzi 13.03.2020, ora 15.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
Nr. 1253/5.03.2020 Inspector (IA) M - Oficiul credite şi timbrul monumentelor istorice ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI CONTRACTUAL TEMPORAR VACANT Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital. INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil,…
Nr. 884 / 18.02.2020 Director adjunct - Restaurare Anunţ public de scoatere la concurs a postului contractual vacant Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital. INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil, intangibil şi digital; patrimoniu imaterial…
Pagina 1 din 34