SHARE

Anunțuri angajări

CENTRALIZATOR cu rezultatele concursului organizat în datele de 07.08.2017si 11.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

Rate this item
(0 votes)

ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENTCENTRALIZATOR cu rezultatele concursului organizat în datele de 07.08.2017si 11.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Admis/
Respins
1 Tobă Daniela Cristiana 878/18.07.2017 Şef birou - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice 80 puncte 100 puncte 90 puncte Admis
2 Huţanu Gabriela 877/18.07.2017 Referent de specialitate - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice 65 puncte 100 puncte 82.5 puncte
Admis
3 Asaftei Gabriela Alexandra 6116/01.08.2017 Economist specialist - Serviciul achiziţii publice şi contracte 88,5 puncte 85 puncte 86,75 puncte
Admis
4 Popescu Bogdan Mihai 6105/01.08.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 55,34 puncte 100 puncte 77,67 puncte Admis
5 Socaciu Florentina 888/20.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 88,67 puncte 60 puncte 74,34 puncte
Respins
6 Crihană Daniela 911/24.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 76,67 puncte 70 puncte 73,34 puncte RespinsContestaţiile cu privire la rezultatul concursului - proba interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv 16.08.2017, ora 12.00.
Afişat astăzi 17.08.2017, ora 12.00
 

Read 1301 times