SHARE

Anunțuri angajări

CENTRALIZATOR cu rezultatele probei interviu a concursului organizat în data de 18.08.2017 şi 24.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

Rate this item
(0 votes)

ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR

cu rezultatele probei interviu a concursului organizat în data de 18.08.2017 şi 24.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj proba interviu Admis/
Respins
1 Andrei Vasile 6293/10.08.2017 Director - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 82,67 puncte Admis
2 Şandric Bogdan Silviu 6298/10.07.2017 Director - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 100 puncte Admis
3 Sandu Ciprian 6047/26.07.2017 Şef serviciu programe şi proiecte culturale - Direcţia programe, proiecte şi promovare 73,34 puncte Admis
4 Udrea Florentina 6106/01.08.2017 Şef birou turism cultural - Direcţia programe, proiecte şi promovare 81,67 puncte Admis
5 Gagiu Alexandru 6263/08.08.2017 Referent - Direcţia tehnică şi restaurarea monumentelor istorice 85,00 puncte AdmisContestaţiile cu privire la rezultatul concursului - proba interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv 28.08.2017, ora 12.00.
Afişat astăzi 25.08.2017, ora 12.00
 

Read 1238 times