SHARE

Anunțuri angajări

Rezultate finale ale concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de Cercetător științific III

Rate this item
(0 votes)

Rezultate finale ale concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de CȘ III

Institutul Național al Patrimoniului (INP) a organizat, în temeiul Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant/temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și OG nr. 90/2017, la sediul din str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, București, în perioada 29.11.2018 – 17.01.2019, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de Cercetător Științific gradul III (conservare și restaurare materiale de construcție), în vederea derulării proiectului Implementarea și exploatarea rezultatelor cercetării științifice în practica restaurării și conservării bunurilor culturale – Implement, cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0878.

Câștigătoarea concursului este d-na Chiricuță Ana Irina, cu nota finală de 8,02 puncte.

Comisia de evaluare a candidaților înscriși a fost formată din:

1

Dl. Ștefan Bâlici

     

Președinte

 

Conferențiar Doctor Arhitect, Universitatea de Arhitectură și   Urbanism "Ion Mincu"

 

2

D-na Ileana Mohanu

     

Membru

 

Cercetător științific II, S.C. CEPROCIM S.A – cercetare-dezvoltare în domeniul cimentului, varului și a materialelor liante pentru restaurare

 

3

D-na Monica Dinu

     

Membru

 

Cercetător științific II, Institutul De Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000

 
             

Afișat astăzi 17.01.2019.

Read 401 times