SHARE

Anunțuri angajări

Anunțuri angajări

DOCUMENTARIST IA (SPECIALIST COMUNICARE) - COMPARTIMENTUL SECRETARIAT, COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 21.07.2022 şi 27.07.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins 1 5003/13.07.2022 Documentarist IA (Specialist comunicare) - Compartimentul secretariat, comunicare şi relaţii internaţionale Respins pentru neîndeplinirea condiţiilor specifice. 2 5011/13.07.2022 Documentarist IA (Specialist comunicare) - Compartimentul secretariat, comunicare şi relaţii internaţionale Respins pentru neîndeplinirea condiţiilor specifice. 3 5016/13.07.2022 Documentarist IA (Specialist comunicare) - Compartimentul secretariat, comunicare şi relaţii internaţionale Respins pentru neîndeplinirea condiţiilor specifice. Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se pot depune în termen de cel mult…
PROIECT INNOCASTLE Expert în monitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor CENTRALIZATOR cu rezultatele finale ale concursului organizat în zilele de 05.07.2022 şi 11.07.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul final al concursului Admis/Respins 1 4499/28.06.2022 Expertînmonitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor 81.83 puncte Admis 2 4500/28.06.2022 Expertînmonitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor 71.50 puncte Admis   Afişat astăzi 14.07.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU
PROIECT INNOCASTLE Expert în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor CENTRALIZATOR cu rezultatele finale ale concursului organizat în zilele de 05.07.2022 şi 11.07.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul final al concursului Admis/Respins 1 4496/28.06.2022 Expert în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor 68.34 puncte Admis 2 4498/28.06.2022 Expert în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor 69.75 puncte Admis   Afişat astăzi 14.07.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
PROIECT INNOCASTLE Expert-coordonator în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor, CENTRALIZATOR cu rezultatul final al concursului organizat în zilele de 05.07.2022 şi 11.07.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul final al concursului Admis/Respins 1 4497/28.06.2022 Expert-coordonator în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor 85.67 puncte Admis   Afişat astăzi 14.07.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
ARHITECT IA - SECŢIA MONUMENTE ISTORICE ŞI PEISAJE CULTURALE CENTRALIZATOR cu rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 19.07.2022 şi 25.07.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins 1 4929/11.07.2022 Bibliograf IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale Admis   Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 15.07.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 14.07.2022, ora 10.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
BIBLIOGRAF IA - SECŢIA BIBLIOTECI DIGITALE CENTRALIZATOR cu rezultatul probei interviu la concursul organizat în zilele de 06.07.2022 şi 12.07.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba interviu Admis/Respins 1 4394/23.06.2022 Bibliograf IA - Secţia producţie 81.67 puncte Admis   Contestaţiile cu privire la rezultatul probei interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 14.07.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 13.07.2022, ora 10.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
PROIECT INNOCASTLE Expert în monitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor CENTRALIZATOR cu rezultatele probei interviu la concursul organizat în zilele de 05.07.2022 şi 11.07.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba interviu Admis/Respins 1 4499/28.06.2022 Expertînmonitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor 93.33 puncte Admis 2 4500/28.06.2022 Expertînmonitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor 73.00 puncte Admis   Contestaţiile cu privire la rezultatul probei interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 13.07.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 12.07.2022, ora…
PROIECT INNOCASTLE Expert în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor CENTRALIZATOR cu rezultatele probei interviu la concursul organizat în zilele de 05.07.2022 şi 11.07.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba interviu Admis/Respins 1 4496/28.06.2022 Expert în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor 72.00 puncte Admis 2 4498/28.06.2022 Expert în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor 78.50 puncte Admis   Contestaţiile cu privire la rezultatul probei interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 13.07.2022, ora 10.00.…
PROIECT INNOCASTLE Expert-coordonator în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor, CENTRALIZATOR cu rezultatul probei interviu la concursul organizat în zilele de 05.07.2022 şi 11.07.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba interviu Admis/Respins 1 4497/28.06.2022 Expert-coordonator în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor 95.00 puncte Admis   Contestaţiile cu privire la rezultatul probei interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 13.07.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 12.07.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU