SHARE

Anunțuri angajări

Anunțuri angajări

BIBLIOGRAF IA - SECŢIA PRODUCŢIE CENTRALIZATOR cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în zilele de 06.07.2022 şi 12.07.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 4394/23.06.2022 Bibliograf IA - Secţia producţie 79.33 puncte Admis Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 08.07.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 07.07.2022, ora 10.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
BIBLIOGRAF IA - SECŢIA BIBLIOTECI DIGITALE CENTRALIZATOR cu rezultatul final al concursului organizat în zilele de 28.06.2022 şi 04.07.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul final al concursului Admis/Respins 1 4285/21.06.2022 Bibliograf IA - Secţia biblioteci digitale 86.00 puncte Admis Afişat astăzi 07.07.2022, ora 10.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
PROIECT INNOCASTLE Expert în monitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor CENTRALIZATOR cu rezultatele probei scrise la concursul organizat în zilele de 05.07.2022 şi 11.07.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 4499/28.06.2022 Expertînmonitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor 70.33 puncte Admis 2 4500/28.06.2022 Expertînmonitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor 70.00 puncte Admis   Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 07.07.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 06.07.2022, ora…
PROIECT INNOCASTLE Expert în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor CENTRALIZATOR cu rezultatele probei scrise la concursul organizat în zilele de 05.07.2022 şi 11.07.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 4496/28.06.2022 Expert în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor 64.67 puncte Admis 2 4498/28.06.2022 Expert în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor 61.00 puncte Admis   Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 07.07.2022, ora 10.00.…
 PROIECT INNOCASTLE Expert-coordonator în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor, CENTRALIZATOR cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în zilele de 05.07.2022 şi 11.07.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 4497/28.06.2022 Expert-coordonator în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor 76.33 puncte Admis   Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 07.07.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 06.07.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU
 BIBLIOGRAF IA - SECŢIA BIBLIOTECI DIGITALE CENTRALIZATORcu rezultatul probei interviu la concursul organizat în zilele de 28.06.2022 şi 04.07.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba interviu Admis/Respins 1 4285/21.06.2022 Bibliograf IA - Secţia biblioteci digitale 96.67 puncte Admis   Contestaţiile cu privire la rezultatul probei interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 06.07.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 05.07.2022, ora 10.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU
BIBLIOGRAF IA - SECŢIA PRODUCŢIE CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 06.07.2022 şi 12.07.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins 1 4394/23.06.2022 Bibliograf IA - Secţia producţie Admis   Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 04.07.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 01.07.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
PROIECT INNOCASTLE Expert-coordonator în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor Expert în monitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor Expert în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 05.07.2022 şi 11.07.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins 1 4496/28.06.2022 Expert - Proiect INNOCASLE Admis 2 4497/28.06.2022 Expert - Proiect INNOCASLE Admis 3 4498/28.06.2022 Expert - Proiect INNOCASLE Admis 4 4499/28.06.2022 Expert - Proiect INNOCASLE Admis 5 4500/28.06.2022 Expert - Proiect INNOCASLE Admis   Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se…
Nr. 4368/23.06.2022 DIRECTOR ADJUNCT II - STRUCTURA PATRIMONIU IMATERIAL ŞI CULTURĂ TRADIŢIONALĂ ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI VACANT Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital. INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil, intangibil şi…