SHARE

Anunțuri angajări

Anunțuri angajări

Nr.4238/17.06.2022 Arhitect I A - Secţia Monumente Istorice şi peisaje Culturale în cadrul Direcţiei Monumente Istorice ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI VACANT Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital. INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil;…
 Nr. înregistrare 4027/09.06.2022 Expert în monitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor în cadrul proiectului INNOCASTLE (INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates PGI05215) ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTE Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 28.06.2022 - 14.07.2022, concursul pentru ocuparea a două posturi contractuale temporar vacante de Expert în monitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în cadrul proiectului INNOCASTLE, contracte încheiate pentru perioadă determinată de 2 luni şi timp parţial, după cum urmează: I. DESCRIEREA PROIECTULUI: INNOCASTLE - INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates este un proiect finanţat din fonduri FEDER prin…
 Nr. înregistrare 4024/09.06.2022 Expert în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor în cadrul proiectului INNOCASTLE (INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates PGI05215) ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTE Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 24.06.2022 - 12.07.2022, concursul pentru ocuparea a două posturi contractuale temporar vacante de Expert în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în cadrul proiectului INNOCASTLE, contract încheiat pentru perioadă determinată de 2 luni şi cu timp parţial, după cum urmează: I. DESCRIEREA PROIECTULUI: INNOCASTLE - INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates este un proiect finanţat din fonduri FEDER…
 Nr. înregistrare 4021/09.06.2022 Expert-coordonator în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor în cadrul proiectului INNOCASTLE (INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates PGI05215) ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI CONTRACTUAL TEMPORAR VACANT ŞI CU TIMP PARŢIAL DE LUCRU Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 28.06.2022 - 14.07.2022, concursul pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de Expert-coordonator în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în cadrul proiectului INNOCASTLE, contract încheiat pentru perioadă determinată de 2 luni şi timp parţial, după cum urmează: I. DESCRIEREA PROIECTULUI: INNOCASTLE - INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates este un proiect…
 BIBLIOGRAF IA - SECŢIA BIBLIOTECI DIGITALE CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 28.06.2022 şi 04.07.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins 1 4285/21.06.2022 Bibliograf IA - Secţia biblioteci digitale Admis 2 4320/22.06.2022 Bibliograf IA - Secţia biblioteci digitale Admis   Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 24.06.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 23.06.2022, ora 10.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU
Nr. 3981/08.06.2022 Anunţ public de scoatere la concurs a posturilor de Bibliograf IA (S)- două posturi contractuale vacante în cadrul Secţiei Producţie, Structura Restaurare Institutul Naţional al Patrimoniului, denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr. 130/17.12.2021 privind unele măsuri bugetare în anul…
 Nr. 3764/30.05.2022 Anunţ public de scoatere la concurs a unui post contractual vacant de Bibliograf IA în cadrul Secţiei biblioteci digitale, structura Patrimoniu Digital - Institutul Naţional al Patrimoniului Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 22.06.2022-07.07.2022, concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de Bibliograf IA în cadrul Secţiei biblioteci digitale, structura Patrimoniu Digital, contract încheiat pentru perioadă nedeterminată după cum urmează: CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE: Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are…
Nr. înregistrare 3436/18.05.2022 Expert în monitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor în cadrul proiectului INNOCASTLE (INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates PGI05215) ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTE Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 30.05.2022-16.06.2022, concursul pentru ocuparea a două posturi contractuale temporar vacante de Expert în monitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în cadrul proiectului INNOCASTLE, contracte încheiate pentru perioadă determinată de 3 luni şi timp parţial, după cum urmează: I. DESCRIEREA PROIECTULUI: INNOCASTLE - INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates este un proiect finanţat din fonduri FEDER prin programul Interreg…
Nr. înregistrare 3439/18.05.2022 Expert în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor în cadrul proiectului INNOCASTLE (INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates PGI05215) ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTE Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 30.05.2022-16.06.2022, concursul pentru ocuparea a două posturi contractuale temporar vacante de Expert în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în cadrul proiectului INNOCASTLE, contract încheiat pentru perioadă determinată de 3 luni şi cu timp parţial, după cum urmează: I. DESCRIEREA PROIECTULUI: INNOCASTLE - INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates este un proiect finanţat din fonduri FEDER prin programul…