SHARE

Anunțuri angajări

Anunțuri angajări

Nr. înregistrare 3433/18.05.2022 Expert-coordonator în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor în cadrul proiectului INNOCASTLE (INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates PGI05215) ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI CONTRACTUAL TEMPORAR VACANT ŞI CU TIMP PARŢIAL DE LUCRU Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 30.05.2022-16.06.2022, concursul pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de Expert-coordonator în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în cadrul proiectului INNOCASTLE, contract încheiat pentru perioadă determinată de 3 luni şi timp parţial, după cum urmează: I. DESCRIEREA PROIECTULUI: INNOCASTLE - INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates este un proiect finanţat din…
Nr. înregistrare 2660/20.04.2022 Expert în monitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor în cadrul proiectului INNOCASTLE (INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates PGI05215) ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTE Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 10.05.2022-25.05.2022, concursul pentru ocuparea a două posturi contractuale temporar vacante de Expert în monitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în cadrul proiectului INNOCASTLE, contracte încheiate pentru perioadă determinată, după cum urmează: I. DESCRIEREA PROIECTULUI: INNOCASTLE - INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates este un proiect finanţat din fonduri FEDER prin programul Interreg Europe, program ce ajută guvernele regionale…
Nr. înregistrare 2657/20.04.2022 Expert în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor în cadrul proiectului INNOCASTLE (INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates PGI05215) ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTE Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 10.05.2022-25.05.2022, concursul pentru ocuparea a două posturi contractuale temporar vacante de Expert în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în cadrul proiectului INNOCASTLE, contracte încheiate pentru perioadă determinată, după cum urmează: I. DESCRIEREA PROIECTULUI: INNOCASTLE - INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates este un proiect finanţat din fonduri FEDER prin programul Interreg Europe, program ce ajută guvernele regionale…
Nr. înregistrare 2654/20.04.2022 Expert-coordonator în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor în cadrul proiectului INNOCASTLE (INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates PGI05215) ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI CONTRACTUAL TEMPORAR VACANT Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 10.05.2022-25.05.2022, concursul pentru ocuparea a unui post contractual temporar vacant de Expert-coordonator în măsurarea/evaluarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în cadrul proiectului INNOCASTLE, contract încheiat pentru perioadă determinată. I. DESCRIEREA PROIECTULUI: INNOCASTLE - INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates este un proiect finanţat din fonduri FEDER prin programul Interreg Europe, program ce ajută guvernele regionale şi locale din…
RESTAURATOR IA - ATELIERUL DE PROIECTARE CENTRALIZATOR cu rezultatul probei interviu la concursul organizat în zilele de 21.03.2022 şi 28.03.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj obţinut la proba interviu Admis/Respins 1 1674/15.03.2022 Restaurator IA - Atelierul de proiectare 94.66 puncte Admis   Contestaţiile cu privire la rezultatul probei interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 30.03.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 29.03.2022, ora 10.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU
SPECIALIST COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL (DOCUMENTARIST IA) - COMPARTIMENTUL SECRETARIAT ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE CENTRALIZATOR cu rezultatul final al concursului organizat în zilele de 16.03.2022 şi 23.03.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj final al concursului Admis/Respins 1 1525/09.03.2022 Documentarist IA - Compartimentul secretariat şi relaţii internaţionale 61.34 puncte Admis Afişat astăzi 28.03.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU
SPECIALIST COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL (DOCUMENTARIST IA) - COMPARTIMENTUL SECRETARIAT ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE CENTRALIZATOR cu rezultatele probei interviu la concursul organizat în zilele de 16.03.2022 şi 23.03.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj obţinut la proba interviu Admis/Respins 2 1525/09.03.2022 Documentarist IA - Compartimentul secretariat şi relaţii internaţionale 62.67 puncte Admis   Contestaţiile cu privire la rezultatul probei interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 25.03.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 24.03.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU
RESTAURATOR IA - ATELIERUL DE PROIECTARE CENTRALIZATOR cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în zilele de 21.03.2022 şi 28.03.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 1674/15.03.2022 Restaurator IA - Atelierul de proiectare 89.00 puncte Admis   Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 24.03.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 23.03.2022, ora 10.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU
SPECIALIST COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL (DOCUMENTARIST IA) - COMPARTIMENTUL SECRETARIAT ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE CENTRALIZATOR cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în zilele de 16.03.2022 şi 23.03.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj obţinut la proba scrisă Admis/Respins 2 1525/09.03.2022 Documentarist IA - Compartimentul secretariat şi relaţii internaţionale 60.00 puncte Admis   Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 21.03.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 18.03.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU