SHARE

Anunțuri angajări

Anunțuri angajări

  ANUNŢ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE 13.07.2016 Institutul Naţional al Patrimoniului organizează concurs pentru urmatoarele posturi contractuale vacante - pe perioadă nedeterminată. BIROUL JURIDIC - 1 post ŞEF BIROU (S) II SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTE - 1 post ŞEF SERVICIU (S) I - 1 post ECONOMIST (S) I DOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină următoarele documente: (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului (director general) al Institutului National al Patrimoniului; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste…
ANUNŢ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE Institutul Naţional al Patrimoniului organizează concurs pentru urmatoarele posturi contractuale vacante - pe perioadă nedeterminată. DIRECŢIA ECONOMICĂ - 1 post REFERENT (M) IA SERVICIUL DE EVIDENŢĂ PATRIMONIU MOBIL - 1 post Analist (S) IA DOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină următoarele documente: (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului (director general) al Institutului National al Patrimoniului; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor…
ANEXA NR.1.18.LA REGULAMENT CENTRALIZATOR CU REZULTATELE FINALE La concursul organizat în zilele de 14.04.2016 şi 20.04.2016 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj final Rezultat Admis/respins 1 Timofte Carmen Economist specialist IA (S) - Direcţia economică 97,5 puncte Admis 2 Buiculescu Micuţa Iuliana Economist specialist IA (S) - Direcţia economică 95 puncte Admis 3 Ginghină Bogdan Marcel Economist specialist IA (S) - Auditor intern 92,5 puncte Admis 4 Negrea Lidia Gabriela Şef birou personal şi organizarea muncii (S) gradul II 95 puncte Admis Afişat astăzi 26.04.2016 SECRETAR COMISIE ref.Cristina Aura NEAGU  
ANEXA NR.1.2.LA REGULAMENT CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat în zilele de 14.04.2016 şi 20.04.2016 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins 1 Timofte Carmen 1346/25.03.2016 Economist specialist IA (S) - Direcţia economică Admis 2 Buiculescu Micuţa Iuliana 1347/25.03.2016 Economist specialist IA (S) - Direcţia economică Admis 3 Ginghină Bogdan Marcel 1578/08.04.2016 Economist specialist IA (S) - Auditor intern Admis 4 Negrea Lidia Gabriela 1345/25.03.2016 Şef birou personal şi organizarea muncii (S) gradul II Admis Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se pot depune în termen de cel mult o zi…
ANUNŢ CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE: BIROU AUDIT PUBLIC INTERN - 1 post Economist specialist - Auditor intern (S) IA DIRECŢIA ECONOMICĂ - 2 posturi Economist specialist (S) IA BIROU JURIDIC - 1 post Şef Birou Juridic (S) II BIROUL DE PERSONAL SI ORGANIZARE A MUNCII - 1 post Şef Birou (S) II CALENDARUL CONCURSULUI 1) 08.04.2016, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi; 2) 11.04.2016, selecţia dosarelor de concurs; 3) 11.04.2016, ora 16.00 afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor; 4) 12.04.2016, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor; 5) 13.04.2016, ora 16.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora; 6) 14.04.2016, ora 10.00, proba…
Pagina 61 din 61