SHARE

Anunțuri angajări

Anunțuri angajări

DIRECTOR ADJUNCT II - STRUCTURA PATRIMONIU IMATERIAL ŞI CULTURĂ TRADIŢIONALĂ CENTRALIZATOR cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în zilele de 16.03.2022 şi 23.03.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 1508/09.03.2022 Director adjunct II - Structura patrimoniu imaterial şi cultură tradiţională 61.34 puncte Respins   Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 21.03.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 18.03.2022, ora 10.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
RESTAURATOR IA - ATELIERUL DE PROIECTARE CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 21.03.2022 şi 28.03.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins 1 1469/07.03.2022 Restaurator IA - Atelierul de proiectare Admis   1674/15.03.2022 Restaurator IA - Atelierul de proiectare Admis Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 17.03.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 16.03.2022, ora 10.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
SPECIALIST COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL (DOCUMENTARIST IA) - COMPARTIMENTUL SECRETARIAT ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 16.03.2022 şi 23.03.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins 1 1517/09.03.2022 Documentarist IA - Compartimentul secretariat şi relaţii internaţionale Respins pentru neîndeplinirea condiţiilor specifice. 2 1525/09.03.2022 Documentarist IA - Compartimentul secretariat şi relaţii internaţionale Admis Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 14.03.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 11.03.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
DIRECTOR ADJUNCT II - STRUCTURA PATRIMONIU IMATERIAL ŞI CULTURĂ TRADIŢIONALĂ CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 16.03.2022 şi 23.03.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins 1 1508/09.03.2022 Director adjunct II - Structura patrimoniu imaterial şi cultură tradiţională Admis Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 14.03.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 11.03.2022, ora 10.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU
Nr. 1096 / 21.02.2022 Restaurator IA în cadrul Atelierului de proiectare, Structura Restaurare ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI CONTRACTUAL VACANT Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital. INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil,…
BIBLIOGRAF IA - OFICIUL PATRIMONIU MOBIL CLASAT CENTRALIZATOR cu rezultatul final al concursului organizat în zilele de 15.02.2022 şi 22.02.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul final al concursului Admis/Respins 1 632/02.02.2022 Bibliograf IA - Oficiul patrimoniu mobil clasat 94.51 puncte Admis 6 724/07.02.2022 Bibliograf IA - Oficiul patrimoniu mobil clasat 56.84 puncte Respins   Afişat astăzi 25.02.2022, ora 10.00 Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
BIBLIOGRAF IA - OFICIUL PATRIMONIU MOBIL CLASAT CENTRALIZATOR cu rezultatul probei interviu la concursul organizat în zilele de 15.02.2022 şi 22.02.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 632/02.02.2022 Bibliograf IA - Oficiul patrimoniu mobil clasat 95.34 puncte Admis 6 724/07.02.2022 Bibliograf IA - Oficiul patrimoniu mobil clasat 60.67 puncte Admis 7 731/07.02.2022 Bibliograf IA - Oficiul patrimoniu mobil clasat Absent Respins   Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 24.02.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 23.02.2022,…
  Nr. 889/11.02.2022 Auditor în cadrul Compartimentului Audit Public Intern Anunţ public de scoatere la concurs a unui post contractual vacant Institutul Naţional al Patrimoniului, denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant şi temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ci completările ulterioare şi a OUG nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare în anul…
Nr. 717/10.02.2022 Anunţ public de scoatere la concurs a unui post contractual temporar vacant de Specialist comunicare şi relaţii cu publicul (Documentarist IA) în cadrul compartimentului Secretariat, comunicare şi relaţii internaţionale - Institutul Naţional al Patrimoniului Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital. INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de…