SHARE

Anunțuri angajări

Anunțuri angajări

RESTAURATOR IA - SECŢIA MONUMENTE ISTORICE ŞI PISAJE CULTURALE CENTRALIZATOR cu rezultatul final al concursului organizat în zilele de 27.01.2022 şi 02.02.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba interviu Admis/Respins 1 75/06.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale 79.67 puncte Admis 2 314/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale 62.01 puncte Respins 3 316/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale Absent Respins 4 317/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale 76.84 puncte Respins 5 330/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale 59.67…
RESTAURATOR IA - SECŢIA MONUMENTE ISTORICE ŞI PEISAJE CULTURALE CENTRALIZATOR cu rezultatul probei interviu la concursul organizat în zilele de 27.01.2022 şi 02.02.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba interviu Admis/Respins 1 75/06.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale 96.67 puncte Admis 2 314/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale 72.67 puncte Admis 3 317/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale 84.00 puncte Admis 4 330/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale 54.00 puncte Admis 5 334/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje…
ŞEF SECŢIE II - SECŢIA CERCETARE APLICATĂ ŞI PROMOVARE CENTRALIZATOR cu rezultatul final al concursului organizat în zilele de 19.01.2022 şi 27.01.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul final al concursului Admis/Respins 1 110/10.01.2022 Şef secţie II - Secţia cercetare aplicată şi promovare 80.17 puncte Admis Afişat astăzi 01.02.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU
BIBLIOGRAF IA (INGINER STRUCTURIST) - ATELIERUL DE PROIECTARE CENTRALIZATOR cu rezultatul final al concursului organizat în zilele de 19.01.2022 şi 27.01.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul final al concursului Admis/Respins 1 117/10.01.2022 Bibliograf IA (inginer structurist) - Atelierul de proiectare 67.50 puncte Admis Afişat astăzi 01.02.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU
ŞEF SECŢIE II - SECŢIA CERCETARE APLICATĂ ŞI PROMOVARE CENTRALIZATOR cu rezultatul probei interviu la concursul organizat în zilele de 19.01.2022 şi 27.01.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba interviu Admis/Respins 1 110/10.01.2022 Şef secţie II - Secţia cercetare aplicată şi promovare 85.34 puncte Admis Contestaţiile cu privire la rezultatele probei interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 31.01.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 28.01.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
RESTAURATOR IA - SECŢIA MONUMENTE ISTORICE ŞI PEISAJE CULTURALE CENTRALIZATOR cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în zilele de 27.01.2022 şi 02.02.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 75/06.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale 62.67 puncte Admis 2 314/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale 51.34 puncte Admis 3 316/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale Absent Respins 4 317/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale 69.67 puncte Admis 5 330/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje…
BIBLIOGRAF IA (INGINER STRUCTURIST) - ATELIERUL DE PROIECTARE CENTRALIZATOR cu rezultatul probei interviu la concursul organizat în zilele de 19.01.2022 şi 27.01.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba interviu Admis/Respins 1 117/10.01.2022 Bibliograf IA (inginer structurist) - Atelierul de proiectare 70.00 puncte Admis Contestaţiile cu privire la rezultatele probei interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 31.01.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 28.01.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
BIBLIOGRAF IA (INGINER STRUCTURIST) - ATELIERUL DE PROIECTARE CENTRALIZATOR cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în zilele de 19.01.2022 şi 27.01.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 117/10.01.2022 Bibliograf IA (inginer structurist) - Atelierul de proiectare 65.00 puncte Admis Contestaţiile cu privire la rezultatele probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 25.01.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 21.01.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
 Nr. 277/17.01.2022 Bibliograf IA în cadrul Oficiului Patrimoniu mobil clasat, structura Patrimoniu Digital Anunţ public de scoatere la concurs a unui post contractual vacant Institutul Naţional al Patrimoniului, denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant şi temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ci completările ulterioare şi a OUG nr.226/2020 privind unele măsuri…