SHARE

Anunțuri angajări

Anunțuri angajări

 Nr. 274/17.01.2022 Director adjunct - Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI VACANT Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital. INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil, intangibil şi digital; patrimoniu…
Nr. 268/17.01.2022 Auditor în cadrul Compartimentului Audit Public Intern Anunţ public de scoatere la concurs a unui post contractual vacant Institutul Naţional al Patrimoniului, denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant şi temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ci completările ulterioare şi a OUG nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare în anul 2021,…
ŞEF SECŢIE II - SECŢIA CERCETARE APLICATĂ ŞI PROMOVARE CENTRALIZATOR cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în zilele de 19.01.2022 şi 27.01.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 110/10.01.2022 Şef secţie II - Secţia cercetare aplicată şi promovare 75.00 puncte Admis Contestaţiile cu privire la rezultatele probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 25.01.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 21.01.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
RESTAURATOR IA - SECŢIA MONUMENTE ISTORICE ŞI PEISAJE CULTURALE CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 27.01.2022 şi 02.02.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins 1 75/06.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale Admis 2 314/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale Admis 3 316/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale Admis 4 317/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale Admis 5 330/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale Admis 6 334/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale…
SPECIALIST COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL (BIBLIOGRAF IA) - COMPARTIMENTUL SECRETARIAT ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE CENTRALIZATOR cu rezultatele finale ale concursului organizat în zilele de 06.01.2022 şi 14.01.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul final al concursului Admis/Respins 1 7590/23.12.2021 Bibliograf IA - Compartimentul secretariat şi relaţii internaţionale 67.00 puncte Respins 2 7595/23.12.2021 Bibliograf IA - Compartimentul secretariat şi relaţii internaţionale 71.33 puncte Respins 3 7629/24.12.2021 Bibliograf IA - Compartimentul secretariat şi relaţii internaţionale 76.00 puncte Admis Afişat astăzi 19.01.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU
SPECIALIST COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL (BIBLIOGRAF IA) - COMPARTIMENTUL SECRETARIAT ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE CENTRALIZATOR cu rezultatele probei interviu la concursul organizat în zilele de 06.01.2022 şi 14.01.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba interviu Admis/Respins 1 7590/23.12.2021 Bibliograf IA - Compartimentul secretariat şi relaţii internaţionale 80.00 puncte Admis 2 7595/23.12.2021 Bibliograf IA - Compartimentul secretariat şi relaţii internaţionale 81.66 puncte Admis 3 7629/24.12.2021 Bibliograf IA - Compartimentul secretariat şi relaţii internaţionale 95.33 puncte Admis Contestaţiile cu privire la rezultatul probei interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data…
BIBLIOGRAF IA (INGINER STRUCTURIST) - ATELIERUL DE PROIECTARE CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 19.01.2022 şi 27.01.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins 1 117/10.01.2021 Bibliograf IA (inginer structurist) - Atelierul de proiectare Admis Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 17.01.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 14.01.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU
ŞEF SECŢIE II - SECŢIA CERCETARE APLICATĂ ŞI PROMOVARE CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 19.01.2022 şi 27.01.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins 1 110/10.01.2021 Şef secţie II - Secţia cercetare aplicată şi promovare Admis Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 17.01.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 14.01.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU
SPECIALIST COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL (DOCUMENTARIST IA) - COMPARTIMENTUL SECRETARIAT ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE CENTRALIZATOR cu rezultatele probei scrise la concursul organizat în zilele de 06.01.2022 şi 14.01.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 7661/28.12.2021 Documentarist IA - Compartimentul secretariat şi relaţii internaţionale 28.34 puncte Respins 2 7750/30.12.2021 Documentarist IA - Compartimentul secretariat şi relaţii internaţionale 29.00 puncte Respins 3 7755/30.12.2021 Documentarist IA - Compartimentul secretariat şi relaţii internaţionale Absent Respins Contestaţiile cu privire la rezultatele probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv…