SHARE

Anunțuri angajări

Anunțuri angajări

RESTAURATOR IA - SECŢIA MONUMENTE ISTORICE ŞI PEISAJE CULTURALE CENTRALIZATOR cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în zilele de 27.01.2022 şi 02.02.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 75/06.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale 62.67 puncte Admis 2 314/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale 51.34 puncte Admis 3 316/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale Absent Respins 4 317/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale 69.67 puncte Admis 5 330/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje…
BIBLIOGRAF IA (INGINER STRUCTURIST) - ATELIERUL DE PROIECTARE CENTRALIZATOR cu rezultatul probei interviu la concursul organizat în zilele de 19.01.2022 şi 27.01.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba interviu Admis/Respins 1 117/10.01.2022 Bibliograf IA (inginer structurist) - Atelierul de proiectare 70.00 puncte Admis Contestaţiile cu privire la rezultatele probei interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 31.01.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 28.01.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
BIBLIOGRAF IA (INGINER STRUCTURIST) - ATELIERUL DE PROIECTARE CENTRALIZATOR cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în zilele de 19.01.2022 şi 27.01.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 117/10.01.2022 Bibliograf IA (inginer structurist) - Atelierul de proiectare 65.00 puncte Admis Contestaţiile cu privire la rezultatele probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 25.01.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 21.01.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
 Nr. 277/17.01.2022 Bibliograf IA în cadrul Oficiului Patrimoniu mobil clasat, structura Patrimoniu Digital Anunţ public de scoatere la concurs a unui post contractual vacant Institutul Naţional al Patrimoniului, denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant şi temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ci completările ulterioare şi a OUG nr.226/2020 privind unele măsuri…
 Nr. 274/17.01.2022 Director adjunct - Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI VACANT Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital. INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil, intangibil şi digital; patrimoniu…
Nr. 268/17.01.2022 Auditor în cadrul Compartimentului Audit Public Intern Anunţ public de scoatere la concurs a unui post contractual vacant Institutul Naţional al Patrimoniului, denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant şi temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ci completările ulterioare şi a OUG nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare în anul 2021,…
ŞEF SECŢIE II - SECŢIA CERCETARE APLICATĂ ŞI PROMOVARE CENTRALIZATOR cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în zilele de 19.01.2022 şi 27.01.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba scrisă Admis/Respins 1 110/10.01.2022 Şef secţie II - Secţia cercetare aplicată şi promovare 75.00 puncte Admis Contestaţiile cu privire la rezultatele probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 25.01.2022, ora 10.00. Afişat astăzi 21.01.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU  
RESTAURATOR IA - SECŢIA MONUMENTE ISTORICE ŞI PEISAJE CULTURALE CENTRALIZATOR cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 27.01.2022 şi 02.02.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului. Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins 1 75/06.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale Admis 2 314/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale Admis 3 316/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale Admis 4 317/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale Admis 5 330/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale Admis 6 334/19.01.2022 Restaurator IA - Secţia monumente istorice şi peisaje culturale…
SPECIALIST COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL (BIBLIOGRAF IA) - COMPARTIMENTUL SECRETARIAT ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE CENTRALIZATOR cu rezultatele finale ale concursului organizat în zilele de 06.01.2022 şi 14.01.2022 la Institutul Naţional al Patrimoniului.   Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul final al concursului Admis/Respins 1 7590/23.12.2021 Bibliograf IA - Compartimentul secretariat şi relaţii internaţionale 67.00 puncte Respins 2 7595/23.12.2021 Bibliograf IA - Compartimentul secretariat şi relaţii internaţionale 71.33 puncte Respins 3 7629/24.12.2021 Bibliograf IA - Compartimentul secretariat şi relaţii internaţionale 76.00 puncte Admis Afişat astăzi 19.01.2022, ora 10.00. Secretar comisie concurs Cristina Aura NEAGU