SHARE

Intervenții de urgență - TMI 2021

Subprogramul intervenții de urgență (ante- și post-dezastru) - (TMI 2021)

 

Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect în cadrul subprogramului intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru) este de 200.000 lei.

 

La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru: 

 intervenţii directe - consolidare e elementelor structurale şi de arhitectură;
 intervenţii indirecte - sprijiniri, eşafodaje, acoperiri de protecţie;
 lucrări conexe - desfacere/refacere a instalaţiilor/echipamentelor, finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altor elemente, necesare pentru realizarea intervenţiilor.

 

Documentele subpogramului
   
1. Cerere de finanțare (docx), erata (pdf)
2. Bugetul proiectului (xls)
3. Declarație pe propria răspundere (docx)
4. Ghidul solicitantului (pdf)
5. Contract de finanțare nerambursabilă (pdf)
6. Ghid de decontare (pdf)
7.

Raport financiar (doc)

8. Centralizator cheltuieli (xls)
  Grila de evaluare (pdf)
  Platforma pentru încărcarea aplicațiilor poate fi accesată aici.

 

SUBPROGRAM INTERVENŢII DE URGENŢĂ
SUBPROGRAM PROIECTARE
Perioada Activitatea
25 ianuarie - 1 martie 2021 (ora 16:00) Depunerea online a proiectelor
2 - 18 martie Verificarea administrativă a proiectelor depuse (inclusiv solicitarea, primirea şi verificarea clarificărilor)
19 martie Afişarea pe site-ul INP a rezultatului selecţiei administrative
22 martie - 16 aprilie Evaluarea proiectelor
19 aprilie Afişarea pe site-ul INP a rezultatului evaluării dosarelor
20 - 21 aprilie Depunere contestaţii
23 - 26 aprilie Soluţionare contestaţii
27 aprilie Afişarea pe site-ul INP a rezultatului final al evaluării dosarelor
28 aprilie - 7 mai Semnarea contractelor
Data semnării contractului - 31 octombrie Implementarea proiectelor