SHARE

Intervenții de urgență - TMI 2021

Subprogramul intervenții de urgență (ante- și post-dezastru) - (TMI 2021)

 

Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect în cadrul subprogramului intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru) este de 200.000 lei.

 

La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru: 

 intervenţii directe - consolidare e elementelor structurale şi de arhitectură;
 intervenţii indirecte - sprijiniri, eşafodaje, acoperiri de protecţie;
 lucrări conexe - desfacere/refacere a instalaţiilor/echipamentelor, finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altor elemente, necesare pentru realizarea intervenţiilor.

 

Documentele subpogramului
   
1. Cerere de finanțare (docx)
2. Bugetul proiectului (xls)
3. Declarație pe propria răspundere (docx)
4. Ghidul solicitantului (pdf)
5. Contract de finanțare nerambursabilă (pdf)
6. Ghid de decontare (pdf)
7.

Raport financiar (doc)

8. Centralizator cheltuieli (xls)
  Grila de evaluare (pdf)