SHARE

Marca Patrimoniului European


Marca Patrimoniului European, sesiunea 2020-2021:
Extindem preselecţia naţională pentru acordarea distincţiei


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă extinderea termenului limită de participare în selecţia pentru acordarea Mărcii Patrimoniului European, sesiunea 2020-2021. Noul termen limită de depunere a candidaturilor în cadrul programului de selecţie demarat de Comisia Europeană este 15 ianuarie 2021.
Marca Patrimoniului European este o iniţiativă menită să aducă în atenţia publicului şi în special a tineretului european valorilefundamentale europene, elementele comune de istorie, cultură şi patrimoniu cultural care contribuie la consolidarea sentimentului de apartenenţă la Uniune şi a dialogului intercultural. Pot fi expresie a acestor valori situri de o mare varietate de manifestare - monumente, situri (naturale, subacvatice, arheologice, industriale sau urbane), peisaje culturale, locuri comemorative, bunuri şi obiecte culturale şi patrimoniu imaterial asociate unui loc, inclusiv patrimoniu contemporan - care au vocaţia de a plasa istoria şi cultura naţională a fiecărei ţări într-un context de relevanţă europeană.
„Depunerea candidaturilor la termenul propus iniţial, 1 noiembrie (şi asumarea automată a programelor de punere în valoare pentru obiectivele înscrise) s-a dovedit a fi anul acesta un proces dificil pentru instituţiile şi operatorii culturali grav afectaţi de efectele crizei sanitare şi de lipsa accentuată de predictibilitate din domeniu. Relansăm acest apel şi, totodată, ne exprimăm disponibilitatea în ghidarea candidaţilor, în speranţa că noi situri de importanţă europeană din ţara noastră vor avea şansa de a primi distincţia Marca Patrimoniului European şi de a ajunge în atenţia publicului - cu proiecte expoziţionale şi activităţi adaptate contextului şi nevoilor beneficiarilor şi comunităţilor lor. Avem, mai mult decât oricând, nevoie de cultură şi de reafirmarea valorilor europene şi, în mod particular, de locuri ale memoriei care vorbesc oamenilor despre unitate, solidaritate, rezilienţă, demnitate, drepturi şi libertăţi umane universale" subliniază Ştefan Bâlici, directorul Institutului Naţional al Patrimoniului.
Acordarea Mărcii la nivel european se desfăşoară o dată la doi ani, iar fiecare stat membru al Uniunii poate transmite Comisiei Europene în fiecare sesiune maximum două propuneri de situri, dintre care poate fi selectat maximum unul.

În România, preselecţia naţională pentru sesiunea de selecţie europeană 2021 se va derula după următorul calendar:
1. Primirea dosarelor de candidatură: până la data de 15 ianuarie 2021, inclusiv;
2. Evaluarea candidaturilor: 16 ianuarie 2021 - 15 februarie 2021;
3. Publicarea rezultatelor şi transmiterea a maximum două candidaturi preselectate către Comisia Europeană: până la 1 martie 2021.

Marca este acordată pe baza a trei criterii, şi anume: 1. valoarea europeană simbolică a unui sit; 2. proiectul propus pentru a promova dimensiunea sa europeană şi 3. capacitatea operaţională de a implementa proiectul sau planul de lucru.

Valoarea europeană simbolică a unui sit şi rolul semnificativ jucat în istoria şi cultura Europei şi/ sau construirea Uniunii Europene pot fi demonstrate prin: (1) caracterul transfrontalier sau paneuropean: prin explicarea modului în care influenţa din trecut sau din prezent şi atracţia siturilor depăşesc graniţele naţionale ale unui stat membru şi precizarea motivelor pentru care acesta are o semnificaţie la nivel european; şi/ sau (2) locul şi rolul lui în istoria europeană şi în integrarea europeană, legăturile cu evenimente, personalităţi sau mişcări-cheie europene (culturale, artistice, politice, sociale, ştiinţifice, tehnologice sau industriale care sunt semnificative la nivel european şi includ mai multe ţări europene); şi/ sau (3) locul şi rolul său în dezvoltarea şi promovarea valorilor comune care stau la baza integrării europene (de exemplu, valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor).

Mai multe detalii despre procesul de preselecţie, precum şi un set de documente esenţiale şi resurse pentru orientare în vederea susţinerii unei candidaturi puternice, sunt disponibile pe site-ul INP, urmând acest link. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Până în acest moment, au primit Marca Patrimoniului European 48 de situri, bunuri culturale de patrimoniu din Austria, Belgia, Croaţia, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovenia, Spania, Ungaria. Dintre acestea, menţionăm Constituţia de la 3 Mai 1791 (Polonia) - prima constituţie modernă din Europa adoptată în mod democratic, care reflectă principiile liberale ale Iluminismului european, Parcul Memorial al Picnic-ului Pan-European de la Sopron (Ungaria), eveniment emblematic pentru mişcările ce au dus la căderea Cortinei de fier în 1989 sau Spitalul Partizanilor Franja (Slovenia) ce poartă numele Franjei Bojc, primul său medic şef, şi unde, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, partizanii sloveni din mişcarea de rezistenţă împotriva ocupaţiei naziste au organizat, în secret şi cu sprijinul localnicilor, un spital pentru îngrijirea soldaţilor răniţi - Aliaţi şi ai Puterilor Axei, deopotrivă - de către medici provenind din mai multe ţări europene.
Primul şi, deocamdată, singurul sit din România inclus în această listă este Memorialul Sighet din Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş. Acesta a primit oficial Marca Patrimoniului European în luna martie 2018 pentru misiunea asumată de perpetuare a memoriei victimelor comunismului şi regimurilor totalitare, precum şi a celor care au încercat şi continuă să se opună acestor regimuri. Mai multe informaţii despre siturile care au obţinut Marca Patrimoniului European până în prezent sunt disponibile accesând acest link.
Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este coordonatorul naţional al procesului de preselecţie, desemnat prin ordin al Ministrului Culturii în anul 2016. Institutul Naţional al Patrimoniului este principala instituţie centrală care pune în aplicare politicile publice în domeniul protejării patrimoniului cultural în România. INP asigură activităţile de cercetare, evidenţă, inventariere, protejare şi punere în valoare pentru toate categoriile patrimoniului cultural - imobil, mobil, imaterial şi digital - şi gestionează inventarele oficiale ale patrimoniului cultural - Lista monumentelor istorice, Repertoriul arheologic naţional, Inventarul patrimoniului cultural naţional mobil, Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial, baze de date şi depozite digitale.
De asemenea, INP elaborează şi gestionează Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice [PNR] - principalul instrument prin care statul asigură finanţarea lucrărilor de protejare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului imobil -, colectează şi gestionează Timbrul Monumentelor Istorice [TMI], gestionează atestarea specialiştilor şi experţilor din domeniul patrimoniului imobil, este agregator naţional pentru Enciclopedia culturală europeană [europeana.eu], elaborează dosarele de nominalizare pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial şi coordonează procesul de nominalizare pentru Marca Patrimoniului European.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să o contactaţi pe Irina Dobriţă, coordonator comunicare, tel: 0726 281 894, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

 

Published in Noutăți

Demarăm preselecţia naţională pentru
acordarea Mărcii patrimoniului european, sesiunea 2020-2021

 

ACTUALIZARE 23 octombrie 2020: Institutul Național al Patrimoniului (INP) anunță extinderea termenului limită de participare în selecția pentru acordarea Mărcii Patrimoniului European, sesiunea 2020-2021. Noul termen limită de depunere a candidaturilor în cadrul programului de selecție demarat de Comisia Europeană este 15 ianuarie 2021.

 

Noul calendar al selecţiei naţionale este următorul:
Primirea dosarelor de candidatură: până la data de 15 ianuarie 2021, inclusiv;
2. Evaluarea candidaturilor: 16 ianuarie 2020 - 15 februarie 2021;
3. Publicarea rezultatelor şi transmiterea a maximum două candidaturi preselectate către Comisia Europeană: până la 1 martie 2021.Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă lansarea la nivel naţional a programului de selecţie demarat de Comisia Europenă pentru acordarea Mărcii patrimoniului european.
Marca patrimoniului european este o iniţiativă menită să aducă în atenţia publicului şi în special a tineretului european valorilefundamentale europene, elementele comune de istorie, cultură şi patrimoniu cultural care contribuie la consolidarea sentimentului de apartenenţă la Uniune şi a dialogului intercultural.
Acordarea mărcii la nivel european se desfăşoară o dată la doi ani, iar fiecare stat membru al Uniunii poate transmite Comisiei Europene în fiecare sesiune maximum două două propuneri de situri, dintre care poate fi selectat maxim unul.

 

În România, preselecţia naţională pentru sesiunea de selecţie europeană 2021 se va derula după următorul calendar:
1. Primirea dosarelor de candidatură: până la data de 1 noiembrie 2020*; 15 ianuarie 2021
2. Evaluarea candidaturilor: 3 noiembrie 2020 - 1 februarie 2021; 16 ianuarie 2021 - 15 februarie 2021
3. Publicarea rezultatelor şi transmiterea a maximum două candidaturi preselectate către Comisia Europeană: februarie 2021. până la 1 martie 2021

Punem la dispoziţia celor care doresc să candideze următoarele documente:
- Regulamentul privind procedura de preselecţie naţională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european, aprobat prin Ordinul nr. 2889/2018 al Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 1038/06.12.2018 (ro);
- Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (ro);
- Orientări pentru siturile candidate (ro);
- Formular de cerere pentru situri (ro);
- Formular de cerere pentru situri (en);
- Formular de cerere - sit tematic naţional (ro);
- Formular de cerere - sit tematic naţional (en);
- Formular de cerere - sit transnaţional (ro);
- Formular de cerere - sit transnaţional (en);
- Rapoartele juriului european privind sesiunile de selecţie 2015, 2017 şi 2019 (en);
- Declaraţie de cesionare neexclusivă a drepturilor patrimoniale de autor asupra materialelor audio-vizuale (ro);
- Declaraţie (ro).
- Borderou (ro).

Subliniem importanţa respectării tuturor criteriilor de eligibilitate (dimensiunea europeană, proiectul şi planul de lucru), aşa cum sunt detaliate în documentele oficiale ale Comisii Europene. Precizăm, de asemenea, că sunt de mare interes, prin exemplificarea modului de evaluare şi de selectare la nivel european, rapoartele juriului de experţi independenţi din sesiunile anterioare pe care Comisia Europeană le-a pus la dispoziţia ţărilor membre la această adresă web. Acestea conţin explicaţii ale criteriilor şi recomandări pentru candidaturile viitoare graţie experienţei dobândite în sesiunile precedente de selecţie.
Până în acest moment, au primit Marca patrimoniului european 48 de situri din Austria, Belgia, Croaţia, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovenia, Spania, Ungaria, cu pecizarea că primul şi singurul sit din România inclus, deocamdată, în această listă este Memorialul Sighet, din Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş. Acesta a primit oficial Marca patrimoniului european în luna martie 2018 pentru misiunea asumată de perpetuare a memoriei victimelor comunismului şi regimurilor totalitare, precum şi a celor care au încercat şi continuă să se opună acestor regimuri.
Cea mai recentă decernare a distincţiei a avut loc pe data de 31 Martie 2020, când Comisia Europeană a acordat Marca Patrimoniului European pentru 10 situri care au jucat un rol important în istoria şi cultura Europei şi/sau construirea Uniunii Europene.
Mai multe informaţii despre siturile care au obţinut Marca Patrimoniului European până în prezent sunt disponibile accesând acest link.
Acţiunea Uniunii Europene cu privire la Marca patrimoniului european se desfăşoară în conformitate cu Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 noiembrie 2011. Institutul Naţional al Patrimoniului este coordonatorul naţional al procesului de preselecţie, desemnat prin ordin al ministrului culturii în anul 2016.

* Atenţionare! Formularele de cerere trebuie să fie redactate atât în limba română cât şi în limba engleză iar dosarul de candidatură va conţine borderoul de documente.
Documentele de candidatură vor fi transmise în format .pdf la secretariatul Institutului Naţional al Patrimoniului prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. până la data de 1 noiembrie 2020. 15 ianuarie 2021, inclusiv.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă lansarea, la nivel naţional, a acţiunii Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european, conform Deciziei nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 noiembrie 2011. INP este coordonatorul naţional al procesului de preselecţie, desemnat prin Ordin al ministrului Culturii în anul 2016.
Marca patrimoniului european este o iniţiativă menită să aducă în atenţia publicului şi în special a tineretului european valorilefundamentale europene, elementele comune de istorie şi cultură ale patrimoniului cultural care contribuie la consolidarea sentimentului de apartenenţă la Uniune şi a dialogului intercultural.
Acordarea mărcii la nivel european se desfăşoară o dată la doi ani şi fiecare stat membru al Uniunii poate transmite Comisiei Europene maximum două cadidaturi de situri.

În România, preselecţia naţională pentru sesiunea de selecţie europeană 2019 se va derula după următorul calendar:
1. Primirea dosarelor de candidatură: până la data de 31 ianuarie 2019, ora 16:00;
2. Evaluarea candidaturilor: 1 - 15 februarie 2019;
3. Publicarea rezultatelor: 19 februarie 2019;
4. Transmiterea a maximum două candidaturi preselectate către Comisia Europeană: 19-28 februarie 2019.

Punem la dispoziţia celor care doresc să candideze următoarele documente:
- Regulamentul privind procedura de preselecţie naţională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european, aprobat prin Ordinul nr. 2889/2018 al Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 1038/06.12.2018 (ro);
- Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (ro);
- Orientări pentru siturile candidate (ro);
- Formular de cerere pentru situri-2019 (ro);
- Formular de cerere pentru situri-2019 (en);
- Formular de cerere - sit tematic naţional-2019 (ro);
- Formular de cerere - sit tematic naţional-2019 (en);
- Formular de cerere - sit transnaţional-2019 (ro);
- Formular de cerere - sit transnaţional-2019 (en);
- Raportul juriului european 2017 (en);
- Declaraţie de cesionare neexclusivă a drepturilor patrimoniale de autor asupra materialelor audio-vizuale (ro);
- Declaraţie pe propria răspundere (ro).

Până în acest moment, au primit Marca patrimoniului european 38 de situri din: Austria, Belgia, Croaţia, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovenia, Spania, Ungaria.
Subliniem importanţa respectării tuturor criteriilor de eligibilitate (dimensiunea europeană, proiectul şi planul de lucru), aşa cum sunt detaliate în documentele oficiale ale Comisii Europene. Precizăm, de asemenea, că sunt de mare interes, prin exemplificarea modului de evaluare şi de selectare la nivel european, rapoartele juriului de experţi independenţi din sesiunile anterioare pe care Comisia Europeană le-a pus la dispoziţia ţărilor membre la adresa de web: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/apply_en.
Dintre acestea, atragem atenţia asupra ultimului raport emis, cel privind selectia din anul 2017, care conţine explicaţii ale criteriilor şi recomandări pentru candidaturile viitoare graţie experienţei dobândite în sesiunile precedente de selecţie.

Mai multe informații despre siturile care au obținut Marca Patrimoniului European până în prezent se pot afla la adresa de web:  https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/sites_en

Dosarele de candidatură se depun atât în format de hârtie cât şi în format electronic la secretariatul Institutului Naţional al Patrimoniului din str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti, până la data 31 ianuarie 2019, ora 16:00.
Dosarele trebuie să conţină borderou de documente şi pot fi transmise şi prin intermediul Poştei Române sau a unei firme de curierat, cu confirmare de primire. Formularele de cerere, atât în limba română cât şi în limba engleză, trebuie să fie în câte două exemplare originale, conform modelului de borderou anexat (doc).
Informaţii suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Published in Noutăți

Fundaţia Academia Civică organizează anual un eveniment comemorativ al victimelor represiunii comuniste, intitulat Ziua Memoriei - Ziua Porţilor Deschise, la Sighetu Marmaţiei în judeţul Maramureş, cu prilejul sărbătorii creştine a Înălţării Domnului şi a celei profane de omagiere a eroilor naţionali.
Anul acesta, în ziua de 17 Mai, evenimentelor obişnuite li s-a alăturat un moment inedit, acela de dezvelire a plăcii Mărcii patrimoniului european. Pe artera pietonală din faţa Memorialului Sighet s-a desfăşurat o scurtă ceremonie în prezenţa unor personalităţi ale vieţii social-culturale contemporane: Ana Blandiana, co-fondatoare împreună cu Romulus Rusan a Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei în anul 1993, Nicolae Noica, Mihai Şora, a autorităţilor locale, reprezentate prin primarul Municipiului Sighetu Marmaţiei, Horia Vasile Scubli, a primului director al Memorialului Sighet, Gheorghe Bîrlea, precum şi a unor foşti deţinuţi politici şi rude ale victimelor.

Acolo, două plăci care atestă noul statut de notorietate europeană al Memorialului atrag atenţia trecătorilor şi a vizitatorilor muzeului cu următoarea descriere, în limbile română şi engleză:
"Memorialul Sighet oferă o perspectivă asupra represiunii comuniste în Europa de-a lungul secolului XX, inclusiv asupra morţilor şi suferinţelor cauzate atât în interiorul, cât şi în afara zidurilor închisorii. El este înscris în lista siturilor patrimoniului european al Uniunii Europene datorită rolului important pe care l-a jucat în istoria şi în cultura Europei. EUROPA ÎŞI ADUCE AMINTE!".
Memorialul Sighet a primit oficial Marca patrimoniului european în luna martie 2018 alături de alte 8 situri din state membre europene şi reprezintă primul din România căruia Uniunea Europeană îi oferă această distincţie.
În mod particular, Memorialul Sighet se alătură mărturiilor care tratează tema tulburătoare a distrugerilor de vieţi omeneşti produse de regimurile totalitare ale secolului XX şi care îşi asumă prin natura activităţii lor, rolul didactic de perpetuare a memoriei istorice, pentru generaţii prezente şi viitoare.
Menirea Memorialului de la Sighetu Marmaţiei, primul de acest fel din lume, este însă cel mai grăitor şi poetic exprimată de însăşi fondatoarea sa, Ana Blandiana, prin cunoscutul său motto: "Atunci când justiţia nu reuşeşte să fie o formă de memorie, memoria însăşi poate fi o formă de justiţie".  

La data de 1 martie 2018 Comisia Europeană a decis să îmbogăţească Lista Patrimoniului European cu alte 9 situri care vorbesc publicului despre istorie, idealuri, valori europene dar şi despre parcursul integrării europene. Aceste noi situri vor primi în mod oficial distincţia Mărcii Patrimoniului European pe data de 26 Martie 2018 în cadrul unei ceremonii care se va desfăşura la Plovdiv, Bulgaria, ca parte a conferinţei internaţionale "Patrimoniul cultural: pentru o Europă durabilă".


Printre câştigători se află şi primul sit din România, Memorialul Sighet, care se regăseşte între locurile care reamintesc de flagelurile secolului XX şi de victimele represiunii extreme a regimurilor nazist şi comunist.

Published in Noutăți


Sfârşitul anului 2017 marchează, în preajma lansării oficiale a programului Anul European al Patrimoniului Cultural 2018, din luna decembrie, şi completarea Listei Mărcii patrimoniului european cu noi situri care celebrează şi simbolizează idealurile, valorile, istoria şi integrarea la nivel european.
Juriul de experţi independenţi a selectat nouă situri care îndeplinesc toate criteriile reglementate prin Decizia Nr. 1194/2011/UE din 25 câte au fost preselectate de 19 state membre pentru sesiunea de selecţie din anul 2017 a Mărcii patrimoniului european:
Siturile patrimoniului muzical al oraşului Lepizig (Germania); Sinagoga din strada Dohány (Ungaria); Fortul Cadine (Italia); Biserica de la Javorca (Slovenia); Fostul lagăr de concentrare de la Natzweiler şi lagărele sale anexate (Franţa şi Germania); Memorialul Sighet (România); Bois du Cazier (Belgia); Satul Schengen (Luxemburg) şi Tratatul de la Maastricht (Ţările de Jos).

Published in Noutăți

În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 noiembrie 2011 şi ale Regulamentului privind procedura de preselecţie naţională, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 4036/21.12.2016, juriul de preselecţie naţională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european, ai cărui membri au fost desemnaţi prin Ordinul Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 2170/27.03.2017, s-a întrunit în data de 28.03.2017 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului pentru evaluarea propunerilor de situri din România depuse în vederea obţinerii Mărcii Patrimoniului European.
Deciziile juriului, care au fost comunicate deja autorilor respectivelor propuneri, sunt următoarele:


Siturile Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş şi Cetatea Oradea din mun. Oradea, jud. Bihor se propun pentru participare la etapa de selecţie a Comisiei Europene, sesiunea 2017, în vederea obţinerii Mărcii patrimoniului european.

Published in Noutăți


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă lansarea, la nivel naţional, a acţiunii Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european, conform Deciziei nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 noiembrie 2011. INP este coordonatorul naţional al procesului de selecţie, desemnat prin Ordin al ministrului Culturii.
Marca patrimoniului european este o iniţiativă menită să aducă în atenţia publicului şi în special a tineretului european valorile fundamentale europene, elementele comune de istorie şi cultură ale patrimoniului cultural care contribuie la consolidarea sentimentului de apartenenţă la Uniune şi a dialogului intercultural.
Acordarea mărcii la nivel european se desfăşoară o dată la doi ani şi fiecare stat membru al Uniunii poate transmite Comisiei Europene două cadidaturi de situri.

Published in Noutăți

Coordonator național și persoană de contact:

dr. ist. Alexandra Stângă

Institutul Național al Patrimoniului, Direcția Monumente Istorice

Adresa: Str. Prof. Zossima Demarat nr. 8, sector 3, București

Telefon: +40 213270917

E-mail: marca.europeana@patrimoniu.gov.ro