SHARE

Lista INDICATIVĂ UNESCO

Asociaţia Eurocentrica anunţă finalizareaproiectului „Patrimoniu la răscruce – Digitizarea crucilor de piatră şi a monumentelor de eroi din Primul Război Mondial din judeţul Prahova”, derulat în perioada martie-noiembrie 2017, în parteneriat cu Institutul Naţional al Patrimoniului din România, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Prahova şi Asociaţia Convergenţe Europene.

Proiectul, care a beneficiat de co-finanţare din partea Ministerului Culturii, prin Administraţia Fondului Cultural Naţional, a avut ca scop catalogarea, digitizarea, promovarea, protejarea şi cercetarea primară a crucilor monumentale de piatră ridicate în judeţul Prahova în secolele XVI-XIX şi a monumentelor de eroi căzuţi în timpul Primului Război Mondial, construite de comunităţile locale prahovene între 1920 şi 1940.

Finalizarea proiectului va fi marcată printr-o conferinţă culturală care va avea loc vineri, 17 noiembrie 2017, de la orele 10.30, la Ploieşti, în Sala de Consiliu a Inspectoratului Şcolar Judeţean / Casa Corpului Didactic (Str. Democraţiei, nr. 35), la care sunt invitaţi specialiştii în gestionarea patrimoniului, cercetători, muzeografi, profesori, preoţi, cadre militare, studenţi, elevi şi toate persoanele interesate de conservarea şi promovarea patrimoniului cultural şi istoric.

În prima parte a evenimentului, echipa proiectului va prezenta pe larg rezultatele înregistrate:

– catalogarea şi digitizarea 2D a 150 de cruci votive de piatră şi a 50 de monumente de eroi din Primul Război Mondial, din sudul şi estul judeţului Prahova;

– realizarea a 15 imagini 3D şi RTI ale unor cruci şi monumente;

– derularea a 5 ateliere educative în care aproximativ 200 de elevi prahoveni au participat la acţiuni de conservare şi promovare a patrimoniului imobil de pe raza localităţilor în care studiază;

– site-ulwww.monumentelarascruce.roşi publicația în care figurează monumentele comemorative identificate, catalogate, digitizare şi cercetate primar în cadrul proiectului.

În a doua parte a evenimentului, cei prezenţi sunt invitaţi la o dezbatere alături de membrii instituţiilor partenere cu privire la situaţia actuală a patrimoniului imobil şi la perspectivele de conservare, promovare şi valorificare a acestuia.

De asemenea, vor fi decernate distincţii persoanelor şi instituţiilor din judeţul Prahova care au sprijinit punctual derularea proiectului: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Prahova, Colegiul Naţional „Jean Monnet” Ploieşti, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” Mizil, Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă” Ploieşti, Şcolile Gimnaziale din comunele Boldeşti-Grădiştea, Gherghiţa şi Olari, Primăriile comunelor Boldeşti-Grădiştea şi Gherghiţa.

Crucile de piatră sunt monumente comemorative de o mare importanţă istorică şi culturală, amintind despre acțiunile în slujba comunității derulate de membrii ei sau despre faptele de arme ale domnitorilor.  Deşi nu reprezintă un fenomen local, ele fiind o prezenţă constantă la nivel european, în țări precum Germania, Austria, Franța sau Irlanda, în spaţiul românesc au o însemnătate aparte, în calitatea lor de izvoare istorice scrise ale unei societăţi în care până târziu oralitatea a fost dominantă în transmiterea informaţiilor de la o generaţie la alta. În acelaşi timp, născute din tradiţia crucilor de piatră, monumentele comemorative moderne sunt un exponent material de marcă al memoriei culturale legate de Primul Război Mondial.

Având în vedere că în 2018 se va serba Centenarul României Moderne, marcându-se 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial (1914-1918), valorificarea culturală a crucilor de piatră și a monumentelor închinate eroilor acestui război reprezintă în acelaşi timp o modalitate de reînviere a spiritului comunitar în jurul istoriei locale şi naţionale.1


Durata lucrărilor este de 15 zile de la data primirii Ordinului de începere a lucrărilor şi implicit deschiderea şantierului.

Valoarea maximă a contractului ce va fi încheiat nu poate depăşi valoarea bugetată pentru anul 2017 şi anume 31.000 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire: "preţul cel mai scăzut".

Propunere tehnică va fi elaborată astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele
caietului de sarcini, respectiv completarea formularea atasate:
1. Formular F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
2. Formular F2 Centralizatorul cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări, lucrări exterioare - arhitectură, reţele electrice;
3. Formular F3 cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări categoria de lucrări: reţele exterioare -branşament electric;
4. Formular F3 cu cantităţi de lucrări , pe categorii de lucrări, categoria de lucrări: arhitectură -- lucrări exterioare intervenţii de urgenţă.

Caietul de sarcini conţine 3 pagini si 3 anexe. (.zip)

Oferta într-un singur exemplar se va depune în plic închis până la data de 17.11.2017 la secretariatul Institutului Naţional al Patrimoniului din Bucureşti, Sector 4, Str. Ienăchiţă Văcărescu, Nr. 16, în atenţia Serviciului Achiziţii Publice şi Contracte, tel: 021/336.60.73, int. 129.

Plicul în exterior trebuie sa fie marcat cu: Denumire şi adresă expeditor. Denumire şi adresă autoritate contractantă, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta, în atenţia persoanei responsabile, precum şi cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 17.11.2017

Exterior, plicului i se va ataşa într-o folie de plastic transparentă Scrisoarea de înaintare. Toate ofertele întârziate vor fi declarate inacceptabile, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.


 


Durata lucrărilor este de 15 zile de la data primirii Ordinului de începere a lucrărilor şi implicit deschiderea şantierului.

Valoarea maximă a contractului ce va fi încheiat nu poate depăşi valoarea bugetată pentru anul 2017 şi anume 23.000 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire: "preţul cel mai scăzut".

Propunere tehnică va fi elaborată astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele
caietului de sarcini, respectiv completarea formularea atasate:
1. Formular F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
2. Formular F2 Centralizatorul cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări, lucrări exterioare - arhitectură, reţele electrice;
3. Formular F3 cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări categoria de lucrări: reţele exterioare -branşament electric;
4. Formular F3 cu cantităţi de lucrări , pe categorii de lucrări, categoria de lucrări: arhitectură -- lucrări exterioare intervenţii de urgenţă.

Caietul de sarcini conţine 3 pagini si 4 anexe. (.zip)

Oferta într-un singur exemplar se va depune în plic închis până la data de 17.11.2017 la secretariatul Institutului Naţional al Patrimoniului din Bucureşti, Sector 4, Str. Ienăchiţă Văcărescu, Nr. 16, în atenţia Serviciului Achiziţii Publice şi Contracte, tel: 021/336.60.73, int. 129.

Plicul în exterior trebuie sa fie marcat cu: Denumire şi adresă expeditor. Denumire şi adresă autoritate contractantă, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta, în atenţia persoanei responsabile, precum şi cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 17.11.2017

Exterior, plicului i se va ataşa într-o folie de plastic transparentă Scrisoarea de înaintare. Toate ofertele întârziate vor fi declarate inacceptabile, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

 

Muzeul Național de Istorie a României în parteneriat cu Societatea Numismatică Română și Institutul Național al Patrimoniului – Direcția Patrimoniu Mobil, Intangibil și Digital organizează conferința „Colecții numismatice. Digitizarea bunurilor de patrimoniu”, care va avea loc vineri, 10 noiembrie 2017, la sediul Muzeului Național de Istorie a României, din Calea Victoriei nr. 12, sala Mihai Viteazul, cu începere de la ora 10:00.
Conferința este organizată în cadrul proiectului Partajarea on-line a studiilor și arhivelor numismatice deținute de Muzeul Național de Istorie a României, co-finanțat de către Administrația Fondului Cultural Național, proiect prin care se pun la dispoziția publicului două arhive deosebit de importante pentru domeniul numismatic, este vorba despre arhiva documentară Octavian Iliescu și despre colecția de reviste Cercetări Numismatice, care din acest moment sunt accesibile în mediul on-line la adresele web –www.cercetarinumismatice.roșiwww.numismaticaoctavianiliescu.ro.Eforturile depuse pentru digitizarea arhivelor și crearea unor aplicații care facilitează accesul la aceste documente reprezintă premisele care au determinat organizarea acestei conferințe care este structurată în două secțiuni, cea dintâi dedicată colecțiilor numismatice și importanței lor, în timp ce în cadrul celei de-a doua secțiuni sunt aduse în atenția publicului subiecte precum importanța digitizării bunurilor de patrimoniu, modalități și mijloace de digitizare, precum și exemple de bună practică.
Conferința debutează cu lansarea oficială și prezentarea site-urilorwww.cercetarinumismatice.roșiwww.numismaticaoctavianiliescu.ro, urmată fiind de două lansări de carte: Tezaure monetare și tezaurizare în Transilvania secolelor XV/XVI-XVII, autor Dr. Corina Toma și Tezaurul monetar de la Groșii Noi (secolele XV-XVII), autori Dr. Corina Toma, Dr. Florin Mărginean și Cristiana Tătaru, cele două lucrări fiind cele mai recente apariții de specialitate din domeniul numismatic. Pe parcursul întregii zile desfășurându-se comunicările din cadrul celor două secțiuni care adună în același loc peste 30 de specialiști cu experiență îndelungată și rezultate excepționale în cadrul cercetărilor și activităților lor.

PROGRAM

Muzeul Național de Istorie a României,
Sala Mihai Viteazul

09:30-10:00 – Înregistrarea participanților

10:00-10:15 – Deschiderea conferinței

10:15-10:35 – Lansarea și prezentarea site-urilor rezultate în urma digitizării revistei Cercetări Numismatice și a arhivei Octavian Iliescu –www.cercetarinumismatice.roșiwww.numismaticaoctavianiliescu.ro

SECȚIUNEA I
Colecții Numismatice
Organizată cu susținerea
Societății Numismatice Române

10:35-11:00 – Evenimentul de lansare al volumelor Tezaure monetare și tezaurizare în Transilvania secolelor XV/XVI-XVII, autor Corina Toma și Tezaurul de la Groșii Noi (secolele XV-XVII), autori Corina Toma, Florin Mărginean și Cristiana Tătaru.

11:00-13:30 – Lucrările secțiunii

Viorel Petac – Colecții pierdute, colecții regăsite.Colecții, colecționari și anticari interbelici.

Steluța Marin – Dr. George Severeanu – Colecția de antichități greco-romane.

Mihaela Iacob – Colecția numismatică a Muzeului de Istorie și Arheologie – ICEM Tulcea.

Bogdan Beldianu – Bijuteriile – dovezi ale unor vechi colecții numismatice.

Lilia Dergaciova – Formarea colecțiilor numismatice europene prin prisma monedelor medievale ale Țărilor Române.

Irina Cîrstina – Cabinetul Numismatic al Muzeului de Istorie din Târgoviște.

Radu Dumitrescu – Istoria colecției numismatice a Fundației „Alexandru și Aristia Aman”.

Albert Gabriel Grecu – Colecțiile numismatice private între pasiune și legalitate.

Dumitrache Paul – O legendă inedită a dinarilor bătuți la Sibiu pentru Iancu de Hunedoara. Studiu de caz privind abordarea metodologică a cercetării numismatice pe baza materialului digitizat rezultat din surse publice sau private.

13:30-14:30 Pauza de prânz

SECȚIUNEA II
Digitizarea bunurilor de patrimoniu
Organizată cu susținerea Institutului Național al Patrimoniului, Direcția Patrimoniu Mobil, Intangibil și Digital

14:30-17:30 Lucrările secțiunii

Dan Matei – Expunere on-line: calitate, relevanță, dar și etică.

Nicolae Constantinescu – Baze de date distribuite pentru resurse de patrimoniu: un inel comun de gestiune.

Ginel Lazăr – Digitizarea, conservarea și valorificarea colecției de manuscrise medievale, carte veche tipărită și documente istorice ale Muzeului Național de Istorie a României.

Cristina Păiușan-Nuica – Imago-Romaniae – 10.000 de imagini din fototeca Muzeului Național de Istorie a României.

Nicoleta König – Marele Război – un proiect on-line despre Primul Război Mondial.

Bogdan Șandric, Marius Streinu, Oana Borlean, Liviu Iancu, Mihaela Buruiană, Ania Stan – Patrimoniu la răscruce. Digitizarea crucilor de piatră din județul Prahova. Rezultate aproape finale.

Cristina Păiușan-Nuica – Comunismul în România o istorie a regimului comunist în imagini.

Bogdan Șandric, Vasile Andrei, Cosmin Miu – ProEuropeana – biblioteca digitală a publicațiilor culturale, un proiect (prea) ambițios?

09.11.2017

 

Insitututul National al Patrimoniului demareaza achizitia directa in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de fotogrammetrie şi aerofotografie pentru situl Roşia Montană şi a siturilor dacice Costeşti Cetăţuie şi Sarmizegetusa.

In acest sens a fost publicat prin intermediul platformei online anuntul de publicitate.

Ofertele declarate admisibile (care intrunesc conditiile din caietul de sarcini) li se va aplica criteriul de atribuire pretul cel mai scazut. Ofertele care nu respecta caracteristicile prezentate in caietul de sarcini, ce include documentatia avizata de catre ANCPI, disponibil pe adresa web a institutului vor fi declarate neconforme.

Data limita de transmitere a ofertelor, in plic inchis la sediul INP, este de 16.11.2017.

Valoarea maxim bugetata este de 120.000 lei fara TVA.

 

caiet de sarcini (pdf), proces verbal ANCPI (pdf)

 

În urma publicării pe SEAP a anunțului de publicitate nr. 136379 / 09.11.2017 pentru atribuirea contractului de achiziție privind „Servicii de scanare aeriană”  revenim cu urmatoarele documente atasate, harta cu delimitările zonelor de interes și suprafețele aferente pentru situl arheologic Roșia Montană și coordonatele geografice pentru siturile dacice Costești Cetățuie și Sarmizegetusa.

 

Tabel de coordonate geografice pentru  Costești Cetățuie (xlsx)

Tabel de coordonate geografice pentru Sarmizegetusa Regia (xlsx)

Harta Roșia Montană (jpg)

 

În urma publicării pe SEAP a anunțului de publicitate nr. 136379 / 09.11.2017 pentru atribuirea contractului de achiziție privind „Serviciile de fotogrammetrie și aerofotografie pentru situl arheologic Roșia Montană și a siturilor dacice Costești Cetățuie și Sarmizegetusa” am primit din partea unor operatori economici  următoarele solicitări de clarificări: (răspuns clarificări nr.1, raspuns clarificări nr. 2)

Data introducerii: octombrie 2017
Organizatori: Institutul Naţional al Patrimoniului
Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin
Localitate: Bǎile Herculane
Anvergura: naţionalăComunicat de presăInstitutul Naţional al Patrimoniului, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin organizează a XXIII-a ediţie a Colocviilor de Patrimoniu Cultural Imaterial şi a III-a ediţie a Colocviilor Internaţionale „Nedeia".
Lucrările vor avea loc în perioada 31 octombrie - 3 noiembrie 2017, la Bǎile Herculane.

Temele acestei reuniuni şţiinţifice sunt: Culturǎ tradiţionalǎ - patrimoniu cultural imaterial şi Banatul viu la 2017.
Pentru acest an subiectele propuse dezbaterilor sunt:
♦ Revistele de culturǎ tradiţionalǎ în peisajul publicistic actual;
♦ Cercetare etnologicǎ - sistematizare şi valorificare a culturii tradiţionale;
♦ Sisteme de Inventariere/registrul elementelor de patrimoniu cultural imaterial vii/Repertoriul meşterilor şi practicilor tradiţionale;
♦ Exemple de bune practici de conservare şi promovare a culturii tradiţionale;
♦ Rolul comunitǎţilor - punerea în valoare, transmiterea şi promovarea patrimoniului imaterial.

Aplicaţia de teren, Banatul Montan - valori de patrimoniu cultural imaterial, propune participanţilor o întâlnire cu purtători şi păstrători de elemente de patrimoniu imaterial din judeţul Caraş-Severin.

Programul Colocviilor mai cuprinde: proiecţii de filme etnografice, lansări de carte etnologicǎ, CD-uri şi DVD-uri de specialitate.

La această ediţie, participă specialişti de la Institutul Naţional al Patrimoniului, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, cadre didactice şi cercetători de la Universitatea de Vest Timişoara, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, colaboratori ai revistei de culturǎ tradiţionalǎ „Nedeia", reprezentanţi ai centrelor judeţene pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale/centrelor culturale din judeţele: Argeş, Brǎila, Cluj, Giurgiu, Iaşi, Prahova, Maramureş, Mehedinţi, muzeografi din judeţele Argeş, Caraş-Severin, Sibiu, Timişoara, precum şi cercetǎtori de la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Chişinǎu, Republica Moldova.

Deschiderea oficială va avea loc în data de 31 octombrie a.c., ora 16.00, la Sala de conferinţe a Hotelului Gloden Spirit din Bǎile Herculane.Persoane de contact: Oana Petrică - director, Direcţia Patrimoniu Imaterial coordonator program
tel. INP centralǎ: 021.3368056, int.: 107
Dr. Corina Mihăescu - cercetător şt. I, Şef Serviciu Cercetare Aplicatǎ şi Promovare
responsabil de proiect
tel. INP centralǎ: 021.3368056, int.: 115

 

Institutul Naţional al Patrimoniului, în parteneriat cu Muzeul Municipal Câmpulung, continuă seria de evenimente dedicate Primului Război Mondial, în cadrul proiectului cultural" Memoria Marelui Război. Judeţul Argeş", cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, cu vernisajul expoziţiei fotodocumentare din data de 25 octombrie 2017, ora 10, la Mausoleul Eroilor de la Mateiaş, împreună cu alte manifestări organizate cu ocazia Zilei Armatei Române. Expoziţia va putea fi vizitată la Muzeul Municipal din Câmpulung până la data de 1 decembrie 2017.
Agenda seriei de evenimente este:
10.00 - prezentarea onorului militar şi intonarea Imnului Naţional al României;
10.15 - serviciu religios;
10.30 - discursuri din partea reprezentanţilor autorităţilor regionale şi locale;
10.45 - vernisajul expoziţiei Tradiţii militare muscelene, dl. Gen. (R) Nicolae Popescu
11.00 - vernisajul expoziţiei Memoria Marelui Război. Judeţul Argeş, dna. Dana Mihai, director, Institutul Naţional al Patrimoniului;
11.15 - depunere de coroane la Mausoleul Eroilor de la Mateiaş, moment solemn în capela Mausoleului.
Expoziţia itinerantă fotodocumentară pune în valoare şi readuce în memoria comunităţilor momunentele memoriale dedicate eroilor din Primul Război Mondial din judeţul Argeş. O pagină specială este dedicată Reginei Maria a României, supranumită „Mama răniţilor" sau „Regina soldat", datorită implicării sale active în ajutorarea răniţilor în Primul Război Mondial.
Proiectul menţionat şi-a propus să comemoreze 100 de ani de la intrarea României (1916) în Primul Război Mondial (1914-1918), eveniment ce a dus la realizarea unui deziderat major, România Mare. Proiectul inventariază, promovează şi pune în valoare, prin toate activităţile sale, monumentele dedicate eroilor din Primul Război Mondial din judeţul Argeş (15 cimitire de onoare şi cca 250 de monumente comemorative).

 

22790005 1729411490402434 104096143 o


 

lnstitutul Național al Patrimoniului, cu sediul în Str. lenachiță Văcărescu, nr. 16, București, conform HG 841/1995 scoate la vânzare prin LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ PRIN STRIGARE 2 autoturisme marca Dacia Logan Ambition

 

20.10.2017, ora 12:00.

 

LICITATIE PUBLICA DESCHISA PRIN STRIGARE (pdf)

ANUNT DE VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA PRIN STRIGARE (pdf)

CERERE (pdf)

INP anunță lansarea programului național pentru

Anul european al patrimoniului cultural - 2018

 

5 octombrie, 12.30-14.00, ARCUB - Gabroveni

Vizita de sit a expertului desemnat în cadrul evaluării de către ICOMOS a dosarului de nominalizare a „Peisajului Cultural Minier Roşia Montană" pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO s-a încheiat cu succes.

 

[English text below]


Misiunea în România a domnului dr. Helmuth Albrecht, profesor la Technische Universität Bergakademie Freiberg (Universitatea Tehnică de Mine din Freiberg), expert desemnat de ICOMOS pentru evaluarea in situ a „Peisajului Cultural Minier Roşia Montană" nominalizat de Statul Român pentru Lista Patrimoniului Mondial s-a desfăşurat în perioada 25-29 septembrie. ICOMOS - Consiliul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor - este organism profesional consultativ oficial al Comitetului Patrimoniului Mondial, pentru implementarea Convenţiei Patrimoniului Mondial UNESCO.
Pe tot parcursul misiunii, domnul Helmuth Albrecht a fost asistat de echipa Institutului Naţional al Patrimoniului formată din dr. Irina Iamandescu - INP, Director al Direcţiei patrimoniu Imobil, Focal Point pentru Convenţia Patrimoniului Mondial UNESCO; dr. Béatrice Cauuet, Université Toulouse II Jean Jaurès - coordonator al cercetărilor de arheologie minieră subterană Roşia Montană; dl. Barry Gamble, expert Patrimoniu Mondial.
Misiunea a avut ca scop, conform procedurii ICOMOS, evaluarea în teren a aspectelor privind autenticitatea şi integritatea componentelor sitului, identificate în dosarul de nominalizare ca purtătoare de valoare universală excepţională, precum şi aspecte privind managementul viitor al sitului.
Misiunea a cuprins vizitarea în teren a celor mai relevante componente ale sitului - atât la suprafaţă cât şi în subteran - şi verificarea limitelor propuse ale acestuia. De asemenea, în cadrul misiunii au avut loc întâlniri cu autorităţi, instituţii, organizaţii şi experţi implicaţi în protejarea patrimoniului de la Roşia Montană.
Această etapă, precedată de evaluarea independentă a dosarului (desk review) de către mai mulţi experţi internaţionali, încheie procesul de evaluare derulat de ICOMOS.
Următoarea etapă importantă în procedura ICOMOS este analiza rapoartelor de evaluare şi formularea recomandării către Comitetul Patrimoniului Mondial, în cadrul unei comisii interne (World Heritage Panel). Aceasta include audierea, programată pentru luna noiembrie, a autorilor dosarului de nominalizare şi a reprezentanţilor Statului Român - Delegaţia permanentă a României pe lângă UNESCO. Decizia finală privind recomandarea ICOMOS va fi comunicată în martie 2018.
În luna iulie 2018, la a 42-a sesiune, Comitetul Patrimoniului Mondial va dezbate subiectul şi va adopta decizia cu privire la dosarul de nominalizare a „Peisajului Cultural Minier Roşia Montană" pentru Lista patrimoniului Mondial.


THE SITE ASSESSMENT VISIT AT ROŞIA MONTANĂ CONCLUDED SUCCESSFULLY


The site visit of the designated expert within the ICOMOS assessment of the nomination of the Roşia Montană Mining Landscape for inscription on the UNESCO World Heritage List has concluded successfully.


The mission in Romania of Dr. Helmuth Albrecht, Professor at the Technische Universität Bergakademie Freiberg (Technical Mining Academy in Freiberg), designated expert of ICOMOS for the assessment in situ of the Roşia Montană Mining Landscape, nominated by Romania for inscription on the World Heritage List, took place between September 25 and 29. ICOMOS - The International Council on Monuments and Sites - is an Advisory Body of the World Heritage Committee for the implementation of the World Heritage Convention of UNESCO.
During the entire mission, Prof. Albrecht was assisted by the team of Romania’s National Institute of Heritage (NIH), comprising Dr. Irina Iamandescu, Director for Immovable Heritage at NIH and Focal Point for the World Heritage Convention, Dr. Béatrice Cauuet, Université Toulouse II Jean Jaurès - leader of the recent mining archaeological research programme at Roşia Montană, and Mr. Barry Gamble, World Heritage expert.
The mission was aimed, according to the ICOMOS procedure, to the site assessment of aspects regarding the authenticity and integrity of the property components identified in the nomination file as bearing Outstanding Universal Value, as well as of the future management of the site.
The mission comprised the visit of the most relevant property components - both above ground and underground - and the inspection of the proposed boundaries.
Within the mission programme were included several meetings to central and local authorities, and institutions, organisations and experts involved in the protection of the cultural heritage of Roşia Montană.
This stage, preceded by the independent desk review of the nomination file by several international experts, concludes the evaluation process carried by ICOMOS.
The next important step in the ICOMOS procedure is the analysis of all reviews and the decision on its recommendation to the World Heritage Committee, which takes place within an internal commission (the World Heritage Panel). This includes the audition, planned for November, of the nominating team and the representatives of the Romanian State - the Permanent Delegation of Romania to UNESCO. The final decision on the ICOMOS recommendation will be communicated in March 2018.
In July 2018, at its 42nd session, the World Heritage Committee will assess the case and adopt its decision on the nomination of the Roşia Montană Mining Landscape for inscription on the World Heritage List.