SHARE

Lista INDICATIVĂ UNESCO

ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENT


CENTRALIZATORcu rezultatele concursului organizat în data de 21.09.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului - proba scrisă

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj Admis/
Respins
1 Iosipescu Sergiu 6786/15.09.2017 Şef serviciu monumente istorice - Direcţia patrimoniu imobil 93,67 puncte Admis


Contestaţiile cu privire la rezultatul concursului se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv 25.09.2017, ora 12.00. Proba interviului va avea loc vineri 27.09.2017, ora 12.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.

Afişat astăzi 22.09.2017, ora 12.00
 

A plecat dintre noi arhitectul Liviu Brătuleanu, un om de mare curaj, un adevărat luptător pentru viaţă.
Liviu Brătuleanu era un mare iubitor şi fin cunoscător al monumentelor istorice din ţară şi de aiurea, un călător în căutarea frumuseţii şi a sensului istoriei, un împătimit fotograf, imortalizînd, de-a lungul vieţii, o multitudine de imagini remarcabile, constituite într-o adevărată arhivă.
Dar, poate mai presus de toate, era un povestitor al monumentelor istorice, de ale cărui mărturisiri ne-am bucurat în toţi anii cât am fost împreună.
Ne despărţim cu durere în suflet de cel care ne-a fost alături, la bine şi la greu, în ultimii 27 de ani.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
 

Domnul profesor Crişan este cel care la Facultatea de Arhitectură a Universităţii „Ion Mincu" a format generaţii de studenţi în spiritul cunoaşterii şi aprecierii patrimoniului cultural, cel care a condus restaurarea structurală a atâtor monumente din întreaga ţară, cel care s-a pus în slujba Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice de-a lungul ultimelor decenii.
Pentru Institutul Naţional al Patrimoniului, domnul profesor Mircea Crişan a fost un colaborator constant şi preţuit, care a participat la proiecte dintre cele mai dificile, cel mai recent, aflat încă în lucru, fiind codul de proiectare pentru restaurare structurală.
Ne despărţim cu greu şi cu enorm regret de cel care ne-a fost profesor şi model, atât profesional, cât şi uman.
Odihnească-se în pace!

Corpul neîsufleţit este depus la Capela Bisericii Sfânta Maria - Str. Iani Buzoiani nr. 2 (zona Turda), Bucureşti, unde va avea loc o slujbă de pomenire duminică, 17 septembrie, la ora 17.30.
Înmormântarea va avea loc marţi, la Deva.
 

ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI

Ediția a XXV-a în România. Organizat la inițiativa Consiliului Europei și a Uniunii Europene, evenimentul cultural Zilele Europene ale Patrimoniului își propune prin diferitele teme abordate anual, să aducă în atenția publicului larg aspecte privind patrimoniul cultural sub toate formele acestuia, cultivând sentimentul de apartenență la valorile culturale locale și naționale, educând comunitatea locală în spiritul coeziunii sociale, al respectării și protejării valorilor culturale, istorice, artistice și ale mediului înconjurător. Aflat la a XXV-a ediție (în România), evenimentul cultural se va desfășura în data de 16 septembrie 2017 și va aduce în discuție o serie de aspecte legate de patrimoniul cultural, precum: natura, teritoriul, dezvoltarea durabilă, biodiversivitatea, amenințările majore, schimbările climatice, toate reunite sub tema pan europeană: ,,Patrimoniu cultural-Natura-armonii”.

Muzeul Județean Ialomița se alătură și în acest an inițiativei europene, propunând publicului un eveniment cultural deosebit desfășurat la Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci, com. Giurgeni, jud. Ialomița. Organizat cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița, în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului și Societatea Ornitologică Română, Sucursala „Cygnus” Ialomița, Muzeul Județean Ialomița vă așteaptă sâmbătă, 16 septembrie 2015, începând cu ora 10:00, la Orașul de Floci. Cei prezenți la Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci vor putea avea acces la expoziția ornitologică, cât și în punctul de informare și observare organizate de doamna profesoară Petre Carolina și domnul profesor Petre Teodor, coordonatorul sucursalei Cygnus Ialomița. Membrii echipei de cercetări arheologice, dr. Daniela Mihai-responsabil științific, dr. Florin Vlad, dr. Gheorghe Matei, drd. Simona Munteanu și Radu Coman vor prezenta, în cadrul unei expoziții temporare, principalele descoperiri din campania arheologică 2017. De asemenea, se pot vizita parcul arheologic, împreună cu expoziția permanentă de sit. Cei prezenți vor putea participa la discuțiile purtate pe tema propusă pentru anul acesta: ,,Patrimoniu cultural-Natura-armonii”.

Vă așteptăm!

 

Institutul National al Patrimoniului vă invită sâmbătă, 16 septembrie, între orele 11.00-14.00, la Casa de Târgoveț din Calea Șerban Vodă nr. 33. Cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului Cultural, INP lansează raportul european despre valoarea economică a patrimoniului cultural - Cultural Heritage Counts for Europe (Patrimoniul Cultural Contează pentru Europa).

În cadrul Zilei Porților Deschise, vor fi expuse rezultate ale unor proiecte de cercetare și documentare a patrimoniului cultural desfășurate de INP, precum și proiecții cu filme documentare de specialitate.

La eveniment vor fi prezenți Ștefan Bâlici, director general al Institutului Național al Patrimoniului, Irina Iamandescu, director al Direcției patrimoniu imobil, Oana Petrică, director al Direcției patrimoniu imaterial, Corina Mihăiescu, Cercetător științific, Direcția patrimoniu imaterial, Petru Mortu, coordonator al Biroului de proiectare al Institutului Național al Patrimoniului, precum și alți membri ai colectivului profesional al Institutului Național al Patrimoniului.

PATRIMONIUL CULTURAL CONTEAZĂ PENTRU EUROPA

Raportul „Patrimoniul Cultural Contează pentru Europa” demonstrează excepționala putere a patrimoniului nostru cultural de a ne ameliora calitate vieții. În toate colțurile Europei, neprețuitele clădiri și situri ale patrimoniului cultural, cartierele istorice și peisajele culturale au capacitatea de a ne inspira și a ne îmbogăți pe toți, contribuind la dezvoltarea și întreținerea sentimentului de apartenență la o comunitate extinsă. (Pl
ácido Domingo, Președinte al Europa Nostra)

Campania anului 2017 de la Orasul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomiţa, a prilejuit descoperiri importante care relevă importanţa acestui oraş medieval.
Cercetările arheologice au fost realizate de către Institutul Naţional al Patrimoniului, dr. Daniela Mihai, care asigură responsabilitatea ştiinţifică a acestui sit şi Muzeul Judeţean Ialomiţa, reprezentat prin arhg. Radu Coman, Simona Munteanu, dr. Gheorghe Matei, dr. Florin Vlad, dr. Elena Renţa. Muzeul Judeţean este instituţia organizatoare, precum şi cea care asigură fondurile necesare, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa.
In acest an a fost investigat un edificiu civil de mari dimensiuni, 14,80x6,80m, cu fundaţii din piatră, ce a avut cel puţin două etape de refacere.
Clădirea, care avea probabil rolul găzduirii unor întruniri de seamă ai reprezentaţilor oraşului, este datată în a două jumătate a secolului al XVI lea, continuând să funcţioneze o perioadă îndelungată.
Tehnica de construcţie, maniera îngrijită de lucru, denotă importanţa deosebită a acestei construcţii, a cărei funcţionalitate o punem în legătură cu întrunirile pe care le avea conducerea autonomă a oraşului, judeţul cu cei 12 pârgari.
Materialul ceramic şi întreg inventarul arheologic sunt destul de rafinate, fiind indicii care ne sugerează prezenţa unor boieri de vază, oameni care aveau o anumită stare materială şi socială, importanţi în hotărârile oraşului, administrative şi fiscale.
 

Institutul Naţional al Patrimoniului, în parteneriat cu Muzeul Naţional Cotroceni, continuă seria de evenimente dedicate Primului Război Mondial, în cadrul proiectului cultural" Memoria Marelui Război. Judeţul Argeş", cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, cu vernisajul expoziţiei fotodocumentare din data de 14 septembrie 2017, orele 18, în salonul Cerchez al Muzeului Naţional Cotroceni. Expoziţia va putea fi vizitată la Muzeul Naţional Cotroceni, în perioada 14 septembrie -14 octombrie 2017.
Expoziţia itinerantă fotodocumentară pune în valoare şi readuce în memoria comunităţilor momunentele memoriale dedicate eroilor din Primul Război Mondial din judeţul Argeş. O pagină specială este dedicată Reginei Maria a României, supranumită „Mama răniţilor" sau „Regina soldat", datorită implicării sale active în ajutorarea răniţilor în Primul Război Mondial.
Proiectul menţionat şi-a propus să comemoreze 100 de ani de la intrarea României (1916) în Primul Război Mondial (1914-1918), eveniment ce a dus la realizarea unui deziderat major, România Mare. Proiectul inventariază, promovează şi pune în valoare, prin toate activităţile sale, monumentele dedicate eroilor din Primul Război Mondial din judeţul Argeş (15 cimitire de onoare şi cca 250 de monumente comemorative).

ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENT

 

CENTRALIZATOR

cu rezultatele finale ale concursului organizat în datele de 28.08.2017 şi 01.09.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Admis/
Respins
1 Iamandescu Ioana Irina 6401/21.08.2017 Director - Direcţia patrimoniu imobil 90,00 puncte 97,00 puncte 93,50 puncte
Admis
2 Ciornei Mihaela Iuliana 6353/17.08.2017 Referent de specialitate - Direcţia patrimoniu imobil 65,34 puncte 75,00 puncte 70,17 puncte
Respins
3 Duca Mihai 6417/22.08.2017 Referent de specialitate - Direcţia patrimoniu imobil 60,00 puncte 88,00 puncte 74,00 puncte
Admis
4 Furtună Adrian Nicolae 6302/10.08.2017 Cercetător ştiinţific - Direcţia patrimoniu imaterial 67,00 puncte ABSENT Respins
5 Ioniţă Sorin Gabriel 6347/16.08.2017 Cercetător ştiinţific - Direcţia patrimoniu imaterial 64,33 puncte ABSENT Respins
6 Trancă Mihaela 6419/22.08.2017 Cercetător ştiinţific - Direcţia patrimoniu imaterial 82,33 puncte 76,33 puncte 79,33 puncte
Respins
7 Constantinescu Claudia 6420/22.08.2017 Cercetător ştiinţific - Direcţia patrimoniu imaterial RETRAS ABSENT Respins
8 Filip Anca 6424/22.08.2017 Cercetător ştiinţific - Direcţia patrimoniu imaterial 91,66 puncte 76,33 puncte 83,99 puncte
Admis
9 Nicolae Gabriela Claudia 6272/09.08.2017 Şef serviciu administrativ 72,33 puncte 88,66
puncte
80,50 puncte
Admis


Afişat astăzi 06.09.2017, ora 12.00
 

ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENT

 

CENTRALIZATOR

cu rezultatele probei interviu a concursului organizat în data de 28.08.2017 şi 01.09.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj proba interviu Admis/
Respins
1 Iamandescu Ioana Irina 6401/21.08.2017 Director - Direcţia patrimoniu imobil 97,00 puncte Admis
2 Ciornei Mihaela Iuliana 6353/17.08.2017 Referent de specialitate - Direcţia patrimoniu imobil 75,00 puncte Admis
3 Duca Mihai 6417/22.08.2017 Referent de specialitate - Direcţia patrimoniu imobil 88,00 puncte Admis
4 Furtună Adrian Nicolae 6302/10.08.2017 Cercetător ştiinţific - Direcţia patrimoniu imaterial ABSENT Respins
5 Ioniţă Sorin Gabriel 6347/16.08.2017 Cercetător ştiinţific - Direcţia patrimoniu imaterial ABSENT Respins
6 Trancă Mihaela 6419/22.08.2017 Cercetător ştiinţific - Direcţia patrimoniu imaterial 76,33 puncte Admis
7 Filip Anca 6424/22.08.2017 Cercetător ştiinţific - Direcţia patrimoniu imaterial 76,33 puncte Admis
8 Nicolae Gabriela Claudia 6272/09.08.2017 Şef serviciu administrativ 88,66 puncte Admis


Contestaţiile cu privire la rezultatul concursului - proba interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv 05.09.2017, ora 12.00.
Afişat astăzi 04.09.2017, ora 12.00
 

ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR

cu rezultatele finale ale concursului organizat în datele de 22.08.2017 şi 28.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Admis/
Respins
1 Andrei Vasile 6335/16.08.2017 Şef serviciu patrimoniu intangibil şi digital - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 89,00 puncte 79,67 puncte 84,34 puncte
Admis
2 Şandric Bogdan Silviu 6297/10.08.2017 Şef serviciu patrimoniu intangibil şi digital - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 94,00 puncte Absent Respins
3 Streinu Marius Cristian 6294/10.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mobil - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 90,67 puncte 98,00 puncte 94,34 puncte
Admis
4 Stan Ania 6331/16.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mobil - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 88,00 puncte 84,67 puncte 86,34 puncte Respins
5 Ploşcă Maria Cristina 6311/11.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mobil - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 88,00 puncte Respins Respins
6 Miu Cosmin Alexandru 6339/16.08.2017 Şef birou baze de date - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 88,34 puncte 76,67 puncte 82,50 puncte
Admis
7 Borlean Oana Crina 6296/10.08.2017 Analist IA - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 82,00 puncte 89,67 puncte 85,83 puncte
Admis
8 Parască Teodor Mihail 6268/09.08.2017 Programator ajutor IA - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 80,00 puncte 52,67 puncte 66,34 puncte
Respins
9 Buruiană Mihaela 6295/10.08.2017 Programator ajutor IA - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 80,00 puncte 88,67 puncte 84,34 puncte
Admis
10 Cristea Gabriela Niculina 6334/16.08.2017 Analist I - Direcţia tehnică şi restaurarea monumentelor istorice Absent Absent Respins
11 Gogoaşă - Filimon Diana 6291/09.08.2017 Analist I - Direcţia tehnică şi restaurarea monumentelor istorice 61,67 puncte Respins Respins
12 Kovacs Iosef 6337/16.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mondial - Direcţia patrimoniu imobil 80,00 puncte 91,34 puncte 85.67 puncte
Admis
13 Simion Geo Cătălin 6304/10.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mondial - Direcţia patrimoniu imobil Absent Absent Respins
14 Iosipescu Raluca 6319/11.08.2017 Şef birou patrimoniu arheologic - Direcţia patrimoniu imobil 86,00 puncte 86,34 puncte 86,17 puncte
Admis


Afişat astăzi 31.08.2017, ora 12.00