SHARE

Lista INDICATIVĂ UNESCO

ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR

cu rezultatele concursului organizat în data de 22.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului - proba scrisă

 

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj Admis/
Respins
1 Andrei Vasile 6335/16.08.2017 Şef serviciu patrimoniu intangibil şi digital - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 89,00 puncte Admis
2 Şandric Bogdan Silviu 6297/10.08.2017 Şef serviciu patrimoniu intangibil şi digital - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 94,00 puncte Admis
3 Streinu Marius Cristian 6294/10.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mobil - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 90,67 puncte Admis
4 Stan Ania 6331/16.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mobil - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 88,00 puncte Admis
5 Ploşcă Maria Cristina 6311/11.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mobil - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 88,00 puncte Admis
6 Miu Cosmin Alexandru 6339/16.08.2017 Şef birou baze de date - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 88,34 puncte Admis
7 Borlean Oana Crina 6296/10.08.2017 Analist IA - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 82,00 puncte Admis
8 Parască Teodor Mihail 6268/09.08.2017 Programator ajutor IA - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 80,00 puncte Admis
9 Buruiană Mihaela 6295/10.08.2017 Programator ajutor IA - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 80,00 puncte Admis
10 Cristea Gabriela Niculina 6334/16.08.2017 Analist I - Direcţia tehnică şi restaurarea monumentelor istorice Absent Respins
11 Gogoaşă - Filimon Diana 6291/09.08.2017 Analist I - Direcţia tehnică şi restaurarea monumentelor istorice 61,67 puncte Admis
12 Kovacs Iosef 6337/16.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mondial - Direcţia patrimoniu imobil 80,00 puncte Admis
13 Simion Geo Cătălin 6304/10.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mondial - Direcţia patrimoniu imobil Absent Respins
14 Iosipescu Raluca 6319/11.08.2017 Şef birou patrimoniu arheologic - Direcţia patrimoniu imobil 86,00 puncte AdmisContestaţiile cu privire la rezultatul concursului se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv 24.08.2017, ora 12.00. Proba interviului va avea loc luni 28.08.2017, ora 12.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.

Afişat astăzi 23.08.2017, ora 12.00
 

ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR

cu rezultatele concursului organizat în data de 18.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului - proba scrisă

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj Admis/
Respins
3 Sandu Ciprian 6047/26.07.2017 Şef serviciu programe şi proiecte culturale - Direcţia programe, proiecte şi promovare 75,34 puncte Admis
4 Udrea Florentina 6106/01.08.2017 Şef birou turism cultural - Direcţia programe, proiecte şi promovare 78,00 puncte Admis
5 Simion Geo Cătălin 6303/10.08.2017 Şef birou turism cultural - Direcţia programe, proiecte şi promovare 59.67 puncte RespinsContestaţiile cu privire la rezultatul concursului se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv 22.08.2017, ora 12.00. Proba interviului va avea loc joi 24.08.2017, ora 12.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.

Afişat astăzi 21.08.2017, ora 12.00
 

NR 6338.1 / 11.08.2017


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă amânarea concursurilor pentru ocuparea posturilor contractuale vacante după cum urmează

 


DIRECŢIA PROGRAME, PROIECTE ŞI PROMOVARE
1 post Şef Birou metodologii (S II)

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 15.09.2017, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat). Proba scrisă va avea loc în data de 21.09.2017 ora 12.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului. Proba interviului va avea loc în data de 27.09.2017 ora 12.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului. Restul prevederilor anunţului rămân nemodificate. Prezentul anunţ îl completează pe cel publicat în Monitorul Oficial al României Partea a III a nr 1031 din data 20 iulie 2017. Persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073.

Reprezentant legal,
Manager,
Conf.dr.arh. Ştefan Bâlici
 

NR 6338 / 11.08.2017


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă amânarea concursurilor pentru ocuparea posturilor contractuale vacante după cum urmeazăSERVICIUL SECRETARIAT COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
1 post Şef Serviciu (S II)

DIRECŢIA PATRIMONIU IMOBIL
1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Monumente Istorice

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE
1 post Director (S II) - Direcţia Tehnică şi Restaurarea Monumentelor Istorice,
1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Producţie,
1 post Şef Birou (S II) - Biroul Proiectare,
1 post Şef Birou (S II) - Biroul Verificare Proiecte şi Documentaţii

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 15.09.2017, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat). Proba scrisă va avea loc în data de 21.09.2017 ora 12.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului. Proba interviului va avea loc în data de 27.09.2017 ora 12.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului. Restul prevederilor anunţului rămân nemodificate. Prezentul anunţ îl completează pe cel publicat în Monitorul Oficial al României Partea a III a nr 1031 din data 20 iulie 2017. Persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073.

Reprezentant legal,
Manager,
Conf.dr.arh. Ştefan Bâlici
 

ANEXA NR. 1.7. LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR

cu rezultatele concursului organizat în data de 18.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului - proba scrisă

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj Admis/
Respins
1 Andrei Vasile 6293/10.08.2017 Director - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 70,34 puncte Admis
2 Şandric Bogdan Silviu 6298/10.07.2017 Director - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital 90,67 puncte Admis
3 Socaciu Florentina 887/20.07.2017 Referent - Direcţia tehnică şi restaurarea monumentelor istorice 40,84 puncte Respins
4 Gagiu Alexandru 6263/08.08.2017 Referent - Direcţia tehnică şi restaurarea monumentelor istorice 85,00 puncte AdmisContestaţiile cu privire la rezultatul concursului se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv 22.08.2017, ora 12.00. Proba interviului va avea loc joi 24.08.2017, ora 12.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.

Afişat astăzi 21.08.2017, ora 12.00
 

ANEXA NR.1.2.LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR

cu rezultatele selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat în zilele de 22.08.2017 şi 28.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/
Respins
1 Andrei Vasile 6335/16.08.2017 Şef serviciu patrimoniu intangibil şi digital - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
2 Şandric Bogdan Silviu 6297/10.08.2017 Şef serviciu patrimoniu intangibil şi digital - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
3 Streinu Marius Cristian 6294/10.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mobil - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
4 Stan Ania 6331/16.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mobil - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
5 Ploşcă Maria Cristina 6311/11.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mobil - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
6 Miu Cosmin Alexandru 6339/16.08.2017 Şef birou baze de date - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
7 Borlean Oana Crina 6296/10.08.2017 Analist IA - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
8 Parască Teodor Mihail 6268/09.08.2017 Programator ajutor IA - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
9 Buruiană Mihaela 6295/10.08.2017 Programator ajutor IA - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
10 Cristea Gabriela Niculina 6334/16.08.2017 Analist I - Direcţia tehnică şi restaurarea monumentelor istorice Admis
11 Gogoaşă - Filimon Diana 6291/09.08.2017 Analist I - Direcţia tehnică şi restaurarea monumentelor istorice Admis
12 Kovacs Iosef 6337/16.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mondial - Direcţia patrimoniu imobil Admis
13 Simion Geo Cătălin 6304/10.08.2017 Şef serviciu patrimoniu mondial - Direcţia patrimoniu imobil Admis
14 Iosipescu Raluca 6319/11.08.2017 Şef birou patrimoniu arheologic - Direcţia patrimoniu imobil Admis


Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 18.08.2017, ora 12.00.


Afişat astăzi 16.08.2017, ora 12.00


SECRETAR COMISIE
Cristina Aura NEAGU

ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENTCENTRALIZATOR cu rezultatele concursului organizat în datele de 07.08.2017si 11.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Admis/
Respins
1 Tobă Daniela Cristiana 878/18.07.2017 Şef birou - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice 80 puncte 100 puncte 90 puncte Admis
2 Huţanu Gabriela 877/18.07.2017 Referent de specialitate - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice 65 puncte 100 puncte 82.5 puncte
Admis
3 Asaftei Gabriela Alexandra 6116/01.08.2017 Economist specialist - Serviciul achiziţii publice şi contracte 88,5 puncte 85 puncte 86,75 puncte
Admis
4 Popescu Bogdan Mihai 6105/01.08.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 55,34 puncte 100 puncte 77,67 puncte Admis
5 Socaciu Florentina 888/20.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 88,67 puncte 60 puncte 74,34 puncte
Respins
6 Crihană Daniela 911/24.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 76,67 puncte 70 puncte 73,34 puncte RespinsContestaţiile cu privire la rezultatul concursului - proba interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv 16.08.2017, ora 12.00.
Afişat astăzi 17.08.2017, ora 12.00
 

ANEXA NR.1.2.LA REGULAMENT
CENTRALIZATOR

 


cu rezultatele selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat în zilele de 18.08.2017 şi 24.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/
Respins
1 Andrei Vasile 6293/10.08.2017 Director - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
2 Şandric Bogdan Silviu 6298/10.07.2017 Director - Direcţia patrimoniu mobil, intangibil şi digital Admis
3 Sandu Ciprian 6047/26.07.2017 Şef serviciu programe şi proiecte culturale - Direcţia programe, proiecte şi promovare Admis
4 Udrea Florentina 6106/01.08.2017 Şef birou turism cultural - Direcţia programe, proiecte şi promovare Admis
5 Simion Geo Cătălin 6303/10.08.2017 Şef birou turism cultural - Direcţia programe, proiecte şi promovare Admis
5 Socaciu Florentina 887/20.07.2017 Referent - Direcţia tehnică şi restaurarea monumentelor istorice Admis
6 Gagiu Alexandru 6263/08.08.2017 Referent - Direcţia tehnică şi restaurarea monumentelor istorice Admis


Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 17.08.2017, ora 12.00.


Afişat astăzi 16.08.2017, ora 12.00


SECRETAR COMISIE
Cristina Aura NEAGU

 

 ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR


cu rezultatele concursului organizat în data de 11.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj proba interviu Admis/
Respins
1 Tobă Daniela Cristiana 878/18.07.2017 Şef birou - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice 100 puncte Admis
2 Huţanu Gabriela 877/18.07.2017 Referent de specialitate - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice 100 puncte Admis
3 Asaftei Gabriela Alexandra 6116/01.08.2017 Economist specialist - Serviciul achiziţii publice şi contracte 85 puncte Admis
4 Popescu Bogdan Mihai 6105/01.08.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 100 puncte Admis
5 Socaciu Florentina 888/20.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 60 puncte Admis
6 Crihană Daniela 911/24.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 70 puncte AdmisContestaţiile cu privire la rezultatul concursului - proba interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv 16.08.2017, ora 12.00.
Afişat astăzi 14.08.2017, ora 12.00

ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR

cu rezultatele concursului organizat în data de 07.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj Admis/
Respins
1 Tobă Daniela Cristiana 878/18.07.2017 Şef birou - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice 80 puncte Admis
2 Huţanu Gabriela 877/18.07.2017 Referent de specialitate - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice 65 puncte Admis
3 Asaftei Gabriela Alexandra 6116/01.08.2017 Economist specialist - Serviciul achiziţii publice şi contracte 88,5 puncte Admis
4 Popescu Bogdan Mihai 6105/01.08.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 55,34 puncte Admis
5 Socaciu Florentina 888/20.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 88,67 puncte Admis
6 Scîntee Gabriel Valentin 6099/31.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 38,34 puncte Respins
7 Crihană Daniela 911/24.07.2017 Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte 76,67 puncte AdmisContestaţiile cu privire la rezultatul concursului se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv 09.08.2017, ora 12.00. Proba interviului va avea loc vineri 11.08.2017, ora 12.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.

Afişat astăzi 08.08.2017, ora 12.00