SHARE

Lista Patrimoniului Mondial - UNESCO

Raport de monitorizare al bisericilor din lemn din jud. Maramureș înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial, evaluarea gradului de protecție al celor opt biserici de lemn, 2011

RAPORT DE MONITORIZARE AL BISERICILOR DIN LEMN DIN JUD. MARAMUREȘ

ÎNSCRISE PE LISTA PATRIMONIULUI MONDIALArh. Corneliu Constantin

 

 Participanti

Ing. Ana Mojolic - consilier superior, specialist DJPCN Maramures
- expert arhitect, compartimentul Programe, Cercetare, Proiectare, Promovarea patrimoniului construit, responsabil de monitorizarea bisericilor de lemn din jud. Maramures înscrise în LPM
Lt. Sergiu Balaș - Responsabil monumente istorice din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Gheorghe Pop de Băsești” județul Maramureș.
Durata deplasării 04 – 08 decembrie 2011


Scopul deplasării Evaluarea gradului de protecție al celor opt biserici de lemn din jud. Maramureș înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial:
- Biserica ,,Intrarea Maicii Domnului în biserică,, com. Bârsana, sat Bârsana,.foto1

- Biserica ,,Sfântul Nicolae,, com. Budesti sat Budesti.foto2

- Biserică ,,Preacuvioasa Paraschiva,, com. Desesti, sat Desesti.foto3

- Biserica ,,Nasterea Maicii Domnului,, com. Ieud sat Ieud Deal.foto4

- Biserica ,,Preacuvioasa Paraschiva,, com. Poienile Izei sat Poienile Izei.foto5

- Biserica ,,Sfintii Arhangheli com. Sisesti sat Surdesti.foto6

- Biserica ,,Sfintii Arhangheli com. Sisesti sat Plopis.foto7

- Biserica ,,Sfintii Arhangheli oras Târgu Lăpus sat Rogoz.foto8

Deplasarea a fost efectuată împreună cu specialisti ai DJCCPCN Maramures si ai IGSU Maramures. În timpul deplasării au avut loc discutii cu preotii parohi, primarii localitătilor respective iar în final a avut loc o întâlnire la Consiliul Judetean Maramures cu arhitectul sef Dl. arh. Vasile Span si Directorul Directiei de Dezvoltare Regională Dl.ing. Dan Cocosilă.

EVIDENTA MONUMENTELOR


Fisele analitice ale celor opt biserici precum si obligatiile beneficiarilor de folosintă au fost întocmite de către DJCCPCN Maramures între anii 2006 – 2008, această documentatie fiind atasată la Dosarul Monumentelor Istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial păstrat la DJCCPCN Maramures.
Pentru ,, Fisa de Conservare a Monumentului Istoric,, nu există încă un formular aprobat si o metodologie de completare a acestuia fapt semnalat si în precedentele rapoarte.


JUSTIFICAREA ÎNSCRIERII


Comitetul a decis să înscrie acest sit pe Lista Patrimoniului Mondial pe baza criteriului IV – Bisericile din lemn din Maramures sunt exemple exceptionale ale unei arhitecturi religioase si vernaculare din lemn, fruct al interactiunilor între traditii religioase ortodoxe si influente gotice, într – o interpretare particulară a traditiilor arhitecturale ale lemnului care lasă să apară o mare maturitate artistică si imense competente artizanale.
Valorile ansamblului inclusiv autencitatea, integritatea ca si semnificatiile lui au rămas

neschimbate în timpul parcurs.

Asa cum a fost mentionat si în precedentul raport, nu s – a putut afla dacă la momentul înscrierii au fost facute observatii de către Comitetul Patrimoniului Mondial, observatii care să fie folosite în prezent la monitorizarea monumentelor mentionate.


ZONELE DE PROTECTIE


La sediul Consiliului Judetean Maramures au avut loc discutii cu factorii de răspundere mentionati mai sus subliniindu-se că pentru 7 din cele 8 biserici (exceptia fiind Biserica din Rogoz), au fost intocmite PUZ-uri restranse, in cadrul proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord” întocmit de Directia de Dezvoltare Regională din cadrul Consiliului Judetean Maramures si care va fi descris în prezentul raport de monitorizare.
De asemenea, Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului a solicitat informatii de la Consiliul Judetean, pentru ca în perioada următoare sa finanteze PUZ-uri pentru 3 biserici din lemn înscrise în LPM, optiunea fiind pentru Bisericile din Surdesti, Rogoz , Plopis.


MANAGEMENTUL MONUMENTELOR
Bisericile din lemn din Maramures înscrise în LPM sunt folosite în cult ca biserici de parohie – Budesti, Desesti, Plopis, Surdesti – sau ca paraclise ale bisericilor de parohie – Bârsana, Ieud, Poienile Izei, Rogoz. Modul de folosire al bisericilor nu a fost modificat de la înscrierea lor în
LPM.

Asa cum a fost mentionat si în precedentele rapoarte un ,,Program de protectie si gestiune a monumentelor înscrise în LPM, nu a putut fi întocmit de către Consiliul Judetean în absenta continutului-cadru care nu este încă elaborat.
La discutiile avute la sediul Consiliului Judetean Maramures a fost solicitată factorilor de

decizie urgentarea constituirii comitetului de organizare UNESCO(COU) prevăzut prin Hotărârea nr.

1268 din 08.12.2010 si modificată prin Hotărârea nr.1102 din 02.11.2011 prin care se hotărăste numirea din partea Consiliului Judetean a unui coordonator al monumentului care să asigure managemenul acestuia, fiind răspunzător pentru aplicarea măsurilor necesare pentru protectia acestuia. Ministerul Culturii si Patrimoniului National, a transmis Consiliului Judetean lista reprezentantilor proprii in COU. Rămâne a se solicita clarificări din partea Ministerului Culturii si Patrimoniului National cu privire la sursa de finantare a remuneratiei acestei activităti.
Consiliul Judetean Maramures prin Directia de Dezvoltare Regională a întocmit proiectul

,,Circuitul Bisericilor de lemn din Transilvania de Nord, care are ca obiect saisprezece biserici din zonă printre care si sapte biserici din lemn înscrise în LPM. Lipseste Biserica din Rogoz, la care un astfel de proiect a fost derulat anterior.
Titlul proiectului Consiliului Judetean Maramures este „Circuitul bisericilor de lemn din

Transilvania de Nord” cod SMIS 1927. Acesta este finantat prin Programul Operational Regional

2007-2013 , axa prioritară 5 –Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului , domeniul de

interventie 5.1 Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural , precum si crearea

/modernizarea infrastructurilor conexe.

Contractul de finantare al proiectului are numărul 787 din 30.06.2010, proiectul este în implementare, aflându-se în stadiul de pregătire a documentatiei in vederea lansării procedurii de licitatie pentru executia lucrărilor prevăzute de proiect.
Obiectivele acestui proiect sunt următoarele:

- Cresterea gradului de accesibilitate al bisericilor de lemn , respectiv realizarea pentru fiecare locatie în parte a lucrărilor de reabilitare a drumurilor de acces din drumul judetean sau national principal până la punctul de vizitare; realizarea de parcări pentru autoturisme si autocare în proximitatea drumului de acces.
- Dezvoltarea infrastructurii conexe zonei turistice aferente monumentelor istorice prin construirea unui punct de informare turistică; alimentare cu apă si canalizare; iluminat stradal în zona monumentului istoric si a parcării; iluminatul artistic si de punere în valoare a obiectivului.
- Consacrarea monumentului istoric ca destinatie turistică prin sporirea vizibilitătii acestuia,

respectiv o serie de activităti de informare si promovare a circuitului turistic.


RESURSE FINANCIARE


Pentru consolidarea, conservarea si punerea în valoare a bisericilor din lemn din Maramures

înscrise în LPM au fost propuse următoarele resurse financiare:

- Fonduri MCPN (conform extras 2011):

Biserica din sat Ieud Deal – 81944,74lei(conservare,restaurare pictură-RTL) Biserica din sat Surdesti – 21252,00lei(PTh, DE, DTAC)
Biserica din sat Poienile Izei – 24064,30lei (proiect conservare, restaurare pictură

- Fonduri ale Consiliul Judetean Maramures (sau derulate prin acesta):

Aferente Proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

- Fonduri ale consiliilor locale (sau derulate prin acestea): Nu s-au alocat
- DJCPN Maramures a alocat la Biserica din Rogoz 3.000,00 lei (reabilitare imprejmuire, Z.P.)


VIZITATORI


În ceea ce priveşte statisticile de vizitatori cerute de Raportul periodic, acestea nu se poate intocmi datorită cauzelor menţionate deja în raportul din 2008 şi, ca şi în precedentul raport propunem ca statisticile referitoare la vizitatori să fie în sarcina ghizilor existenţi la fiecare din aceste biserici. Este afisat la loc vizibil programul de vizitare a bisericilor şi modului de anunţare a ghizilor. Problema este pentru vizitatorii care nu detin telefon si ghidul nu este prezent. In sensul unei prezente constante a ghizilor la bisericile monument si a posibilitatii de vizitare a acestora chiar si in afara orelor de program, s-au purtat discutii cu reprezentantii Episcopiei Ortodoxe Romane si ai Episcopiei greco-catolice, inclusiv DJCPN Maramures a transmis in anul 2011 o adresa acestora.
Drum acces, punct informare, parcare, toalete - singura biserică ce are deja aceste dotări este cea din Rogoz, pentru celelalte biserici fiind folosite parcările şi toaletele menţionate în precedentul raport. Prin punerea în execuţie a proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord” menţionat mai sus aceste cerinţe privind facilităţile oferite vizitatorilor vor fi îndeplinite.
Indicatori de realizare ai proiectului "Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord,, :
• Obiective de patrimoniu introduse în circuitul turistic 16 –total din care: UNESCO - 7
Naţional – 9

• Creşterea numărului de turişti cu 10 %

• Locuri de muncă nou create / menţinute la finalul implementării proiectului – 16 locuri de

muncă

• Vizitatori la obiectivele de patrimoniu - 83.906 vizitatori/an

• Suprafaţă parcări amenajate – 6.777 m²

• Suprafaţă alei pietonale amenajate – 7.021 m²

• Drumuri reabilitate – 2.745 m

• Platforme pietonale in zona administrativa – 1.493 m²

• Locuri special amenajate/ echipamente speciale de acces pentru persoanele cu mobilitate

redusă - 16 bucăţi

• Echipamente de protecţie împotriva incendiilor -Instalaţii PSI - 16 bucăţi

• Sisteme antiefracţie - Instalaţii de alarmă - 16 bucăţi

• Iluminat arhitectural şi de punere în valoare a monumentului - 16 bucăţi

• Iluminatul stradal în zona monumentului şi iluminatul ornamental alei pietonale - 16 bucăţi

• Puncte de informare turistică - 16 bucăţi

În prezent materialele informative tipărite care pot fi oferite vizitatorilor se pot gasi la biserica din Ieud Deal precum si la punctul de informare din Rogoz.
Referitor la Biserica ,,Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din localitatea Bârsana, in cursul

anului 2011 a existat o scrisoare adresată Mr. Kishore Rao , director General UNESCO , de către Dna Constanza Arvani-Cotta in care se semnalau diferite aspecte referitoare la modul de intretinere si posibilitatea de vizitare a acestei biserici. DJCPN Maramures a efectuat o verificare a aspectelor semnalate, majoritatea aspectelor semnalate nu au un suport temeinic si s-a transmis MCPN raspunsul in acest sens.


STUDII STIINTIFICE


Nu au fost publicate; S-a editat de catre editura PROEMA albumul „MONUMENTE UNESCO DIN ROMANIA”, prefatat de catre ambasadorul Romaniei la UNESCO - Dl. Nicolae Manolescu, istoric si critic literar


EDUCATIE, INFORMARE


Încă din anii 2007 – 2008 au fost realizate si montate panouri standardizate cu informatii în limbile română, engleză si franceză la toate bisericile din lemn din judetul Maramures aflate pe Lista Patrimoniului Mondial, mai putin la cea din comuna Ieud sat Ieud Deal, unde preotul paroh nu a fost
de acord cu instalarea panoului de inscriptionare întrucât textul informativ continea o altă dată decât

cea retinută de traditia satului – fapt mentionat si în raportul anterior.

Toate cele opt biserici din lemn aflate pe lista LPM sunt semnalizate rutier în mod corespunzător cu panouri conform legislatiei în vigoare , iar localitatile sunt semnalizate cu panouri aflate la intrare si iesire din localitate.foto9;10;11.
S-au editat pliante şi postere tuturor monumentelor istorice cuprinse în proiectul ,,Circuitul

Bisericilor de lemn din Transilvania de Nord” , inclusiv cele opt din Lista Patrimoniului Mondial;

Una din activitătile acestui proiect este activitatea de reclamă si publicitate.

Promovarea proiectului se va face prin :

1. Metode active :

• comunicate de presă atât pentru presa locală cât şi pentru cea judeţeană şi regională;
• promovarea proiectului pe site-urile proprii ale Consiliului Judeţean Maramureş şi

ale consiliilor locale;

• prezentare finală a rezultatelor proiectului în cadru festiv;

• amplasarea de panouri temporare şi de plăci permanente pentru fiecare locaţie;

• panouri de afişare şi dirijare spre monumentele istorice cuprinse în proiect.

2. Metode interactive :

Educarea cetăţenilor cu privire la importanţa monumentului istoric şi a modului de întreţinere judicioasă a obiectivului realizat.
Durata estimată: toată perioada de implementare a proiectului, începând cu luna a 3-a de la

semnarea contractului şi post implementare 5 ani.

S-a facut promovarea acestor biserici si in Revista-catalog FORCE TOURISM business & tourism magazin - Editia judetului Maramures, publicatie ce beneficiaza de o distributie nationala si internationala, ca urmare a conventiillor de distributie semnate cu Ministerul Afacerilor Externe si cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si care are ca partener si Consiliul Judetean Maramures.
S-a editat de catre CJ Maramures - INFOTURISM brosura „CIRCUITUL UNESCO” de 24 pagini , in limbile romana, engleza, germana si franceza .
Pentru pliantul editat anterior cu bisericile UNESCO din Maramures, s-a editat o varianta simplificata, in limba maghiara.
Se afla in studiu la MDRT un itinerariu cu bisericile care au hramul „Sfanta Maria”, in acest itinerariu vor fi introduse biserica ,,Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din localitatea Bârsana si Biserica ,,Nasterea Maicii Domnului, com. Ieud sat Ieud Deal.
DJCPN Maramures a lansat portalul Patrimoniului Cultural din judetul Maramures, pentru cele

8 biserici sunt postate 8 tururi virtuale
In anii 2009-2010, Muzeul Judetean Maramures si DJCPN Maramures, au organizat o expozitie itineranta cu patrimoniul mobil al monumentelor UNESCO.
Monumentele au fost promovate prin mijloace media- atat scrise cat si televizate.


FACTORI CARE AF E CT EAZ Ă ST AR E A D E CO N S E RV AR E A M O NUM ENT ELO R


Având în vedere că bisericile sunt construite în întregime din lemn ca si faptul că ele sunt relativ izolate în cadrul localitătilor având amplasamente mai greu accesibile primul din factorii ce pot avea efecte extrem de grave asupra acestor biserici ar fi producerea unui incendiu.
Principalele surse ale acestuia ar fi:

- Focul deschis provenind de la lumânările aprinse în biserică dar si de la cele din cimitir sau de la aprinderea gunoiului din preajmă.
- Instalatiile electrice interioare de la instalatiile de încălzire sau de iluminat improvizate constatate

la majoritatea bisericilor monitorizate; amplasarea tablourilor electrice(în majoritate foarte vechi) sau a diferitelor corpuri de iluminat(aplice) este de cele mai multe ori făcută la întâmplare afectând pictura foarte valoroasă dar si siguranta întregului edificiu; montarea diferitelor cabluri si fire elecrice aparent, la întâmplare afectează grav pictura interioară ca si aspectul general al interiorului bisericii.foto12;13;14;15.
- Trăznetele – desi bisericile sunt prevăzute cu paratrăznete, în cele mai multe dintre cazuri(la toate

mai putin la biserica din Poienile Izei) instalatiile sunt vechi si deteriorate ele nemaifăcând fată în caz

de trăznet.foto16;17.

- Bisericile, cu exceptia aceleia din Rogoz, nu au sisteme de semnalizare ale incendiilor, nu sunt

prevăzute cu hidranti si nu au pază.foto18.

Majoritatea acestor aspecte au fost semnalate si în raportul de monitorizate anterior, dar din păcate

nu se remarcă îmbunătătiri substantiale ale situatiei.


Pentru remedierea lipsurilor semnalate în sensul angajamentelor luate de Romania cu prilejul

înscrierii în Lista Patrimoniului Mondial a acestor monumente sunt necesare următoarele măsuri:

- amenajarea de locuri speciale pentru aprinderea lumânărilor(lumânărare) în afara bisericii – eventual executate după niste proiecte tip - si amplasate în locuri avizate de către DJCCPCN Maramures si IGSU. La fiecare biserică trebuie numit un responsabil din cadrul Comitetului Parohial care să supravegheze cimitirele la sărbători. Punctele PSI de cele mai multe ori învechite si deteriorate trebuiesc reamenajate si dotate corespunzător.foto19;20.
- este imperios necesară verificarea, redimensionarea si înlocuirea instalatiilor electrice interioare care pun în pericol siguranta bisericilor din lemn si aduc grave prejudicii picturii foarte valoroase a acestora si aspectului general al interiorului. Trebuie urgent verificate, reparate sau înlocuite
instalatiile de paratrăznet. Instalatiile de paratrăznet trebuiesc verificate anual. Trebuiesc instalati

senzori de fum( care există numai la biserica din Rogoz) si semnalizare în caz de incendiu.

- În viitor trebuie asigurată paza bisericilor care detin, în cele mai multe dintre cazuri pictură interioară, icoane si obiecte de mobilier de mare valoare.


Alte probleme


Biserica ,,Sfinții Arhangheli,, com. Șișesti , sat Șurdesti – există probleme de umiditate la soclu pe partea de nord determinate de panta terenului care este în scădere de la nord la sud, determinând stagnarea apelor pluviale pe latura de nord.foto21.Învelitoarea prezintă semne de deteriorare tot pe panta de nord (muschi).foto22.Umiditatea interioară accentuează procesele de degradare ale picturii.foto23;24. Se impune si realizarea unor lucrări de sistematizare verticală care să îndepărteze apele de la soclul bisericii. Biserica prezintă deteriorări însemnate la împrejmuirea de lemn.foto25.
Avand in vedere aceste aspecte, in anul 2011 s-a elaborat proiectul pentru lucrari de restaurare care include lucrari de consolidare la infrastructura, revizuiri, inlocuiri de material lemnos degradat, tratamente de biocidare la elementele de lemn, instalatii electrice si dotari PSI, asigurarea microclimatului prin efectuarea de lucrari adecvate de sistematizare verticala, preconsolidarea picturii murale in timpul executiei lucrarilor si pentru care s-a emis avizul MCPN nr.158/M/2011.
Pe linie de PSI:

- Se exploatează în conditii necorespunzătoare elemente de iluminat de tip incandescent în sensul că acestea sunt fără protecţie corespunzătoare, suspendate direct de conductorii de alimentare si/sau pozate direct pe materiale combustibile, iar la tablourile electrice se utilizează sigurante electrice necalibrate, încălcându-se astfel prevederile art. 63 din O.M.A.I. 163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor;
- Se exploatează instalaţii electrice în condiţii necorespunzătoare, existând contacte imperfecte la conexiuni şi legături iar în unele locuri lipsa totală a izolaţiei la capetele conductorilor electrici;
- Elementele de coborâre ale instalaţiei de protectie împotriva descărcărilor electrice din atmosferă au apropieri necorespunzătoare fată de stuctura combustibilă componentă a constructiei (inele ceramice lipsă, clema de legătură dintre elementul de coborâre si priza de pământ este încastrată în elemente ornamentale din lemn) ceea ce contravine art. 83 din O.M.A.I. 163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor;
- Nu se verifică periodic valoarea rezistentei de dispersie a prizelor de pământ aferente instalatiei de protectie împotriva trăsnetului;
- Nu au fost verificate mijloacele de primă interventie (stingătoare), fiind expirată perioada de valabilitate încălcându-se prevederile art. 135 din O.M.A.I. 163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor.
- Instructajul pe linia situatiilor de urgenta nu se consemneaza în fişele de instruire a personalului în situaţii de urgenţă conform Ordinului nr. 712 din 23 mai 2005 modificat şi completat cu Ordinul 786 din 2 septembrie 2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă din cadrul primăriei.
Biserica ,,Sfinții Arhangheli,, com. Șișesti , sat Plopiș - este necesară demararea unor lucrări de restaurare a picturii afectată de infiltrarea apelor pluviale înaintea lucrărilor de restaurare de arhitectură.foto26;27. Degradări la învelitoare pe partea de nord(muschi). Prezintă degradări importante la împrejmuirea din lemn.foto28.
Pe linie de PSI:

- Se exploatează în conditii necorespunzătoare elemente de iluminat de tip incandescent în sensul că acestea sunt fără protecţie corespunzătoare, suspendate direct de conductorii de alimentare si/sau pozate direct pe materiale combustibile, iar la tablourile electrice se utilizează sigurante electrice necalibrate, încălcându-se astfel prevederile art. 63 din O.M.A.I. 163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor;
- Se exploatează instalaţii electrice în condiţii necorespunzătoare, existând contacte imperfecte la conexiuni şi legături iar în unele locuri lipsa totală a izolaţiei la capetele conductorilor electrici;
- Elementele de coborâre al instalaţiei de protectie împotriva descărcărilor electrice din atmosferă au apropieri necorespunzătoare fată de stuctura combustibilă componentă a constructiei (inele ceramice lipsă, clema de legătură dintre elementul de coborâre si priza de pământ este încastrată în elemente ornamentale din lemn) ceea ce contravine art. 83 din O.M.A.I. 163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor;
- Nu se verifică periodic valoarea rezistentei de dispersie a prizelor de pământ aferente

instalatiei de protectie împotriva trăsnetului;

- Nu au fost verificate mijloacele de primă interventie (stingătoare), fiind expirată perioada de valabilitate încălcându-se prevederile art. 135 din O.M.A.I. 163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor si OMAI nr. 87/2010.
- Instructajul pe linia situatiilor de urgenta nu se consemneaza in fişele de instruire a personalului în situaţii de urgenţă conform Ordinului nr. 712 din 23 mai 2005 modificat şi completat cu Ordinul 786 din 2 septembrie 2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă din cadrul primăriei.
Biserica ,,Sfinții Arhangheli,, oraș Târgu Lăpuș sat Rogoz – se află în stare relativ bună de

conservare.

Pe linie de PSI:

- Elementele de coborâre al instalaţiei de protectie împotriva descărcărilor electrice din atmosferă au apropieri necorespunzătoare fată de stuctura combustibilă componentă a constructiei (inele ceramice lipsă, clema de legătură dintre elementul de coborâre si priza de pământ este încastrată în
elemente ornamentale din lemn) ceea ce contravine art. 83 din O.M.A.I. 163/2007 privind Normele

generale de apărare împotriva incendiilor;

- Nu se verifică periodic valoarea rezistentei de dispersie a prizelor de pământ aferente instalatiei de protectie împotriva trăsnetului;
- Nu există mijloacele de primă interventie (stingătoare), încălcându-se prevederile art. 131 din O.M.A.I. 163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor si OMAI nr.
87/2010.

- Instructajul pe linia situatiilor de urgenta nu se consemneaza in fişele de instruire a personalului în situaţii de urgenţă conform Ordinului nr. 712 din 23 mai 2005 modificat şi completat cu Ordinul 786 din 2 septembrie 2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă din cadrul primăriei.
Biserica ,,Nașterea Maicii Domnului,, com. Ieud sat Ieud Deal – este necesară o expertiză biologică întrucât există posibilitatea unor atacuri biologice. Degradări la învelitoare pe toate cele patru laturi(muschi).foto29.
Pe linie de PSI:

- Elementele de coborâre al instalaţiei de protectie împotriva descărcărilor electrice din atmosferă au apropieri necorespunzătoare fată de stuctura combustibilă componentă a constructiei (inele ceramice lipsă, clema de legătură dintre elementul de coborâre si priza de pământ este încastrată în elemente ornamentale din lemn) ceea ce contravine art. 83 din O.M.A.I. 163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor;
- Nu se verifică periodic valoarea rezistentei de dispersie a prizelor de pământ aferente instalatiei de protectie împotriva trăsnetului;
- Pe timpul lucrărilor de restaurare, renovare, conservare, sub schele se depozitează si păstrează materiale combustibile încălcându-se astfel prevederile art. 60 lit. a, din Ordinul comun MAI/MCCPN nr. 28/2338 din 2009 pentru aprobarea dispozitiilor necesare de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult. De asemenea, se încalcă si prevederile lit. e din art. 60, în sensul că se utilizează, la interior, schele din material combustibil la obiectivul înscris în lista patrimoniului mondial.
- Instructajul pe linia situatiilor de urgentă nu se consemnează în fişele de instruire a personalului în situaţii de urgenţă conform Ordinului nr. 712 din 23 mai 2005 modificat şi completat cu Ordinul 786 din 2 septembrie 2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă din cadrul primăriei.
Biserica ,,Preacuvioasa Paraschiva,, com. Poienile Izei sat Poienile Izei – stare relativ

bună de conservare cu exceptia pantei sudice a învelitorii care prezintă degradări(muschi).

Pe linie de PSI:

- Nu se verifică periodic valoarea rezistentei de dispersie a prizelor de pământ aferente

instalatiei de protectie împotriva trăsnetului;
- Nu există mijloacele de primă interventie (stingătoare), încălcându-se prevederile art. 131 din O.M.A.I. 163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor si OMAI nr.
87/2010.

- Instructajul pe linia situatiilor de urgenta nu se consemneaza in fişele de instruire a personalului în situaţii de urgenţă conform Ordinului nr. 712 din 23 mai 2005 modificat şi completat cu Ordinul 786 din 2 septembrie 2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă din cadrul primăriei.
Biserica ,,Intrarea Maicii Domnului în biserică,, com. Bârsana sat Bârsana – a fost terminată restaurarea picturii. Deteriorări la soclul din piatră de la absida altarului.foto30. Deteriorarea învelitorii pe latura sudică.foto31.
Pe linie de PSI:

- Elementele de coborâre al instalaţiei de protectie împotriva descărcărilor electrice din atmosferă au apropieri necorespunzătoare fată de stuctura combustibilă componentă a constructiei (inele ceramice lipsă, clema de legătură dintre elementul de coborâre si priza de pământ este încastrată în elemente ornamentale din lemn) ceea ce contravine art. 83 din O.M.A.I. 163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor;
- Nu se verifică periodic valoarea rezistentei de dispersie a prizelor de pământ aferente instalatiei de protectie împotriva trăsnetului;
- Pe timpul lucrărilor de restaurare, renovare, conservare, sub schele se depozitează si păstrează materiale combustibile încălcându-se astfel prevederile art. 60 lit. a din Ordinul comun MAI/MCCPN nr. 28/2338 din 2009 pentru aprobarea dispozitiilor necesare de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult. De asemenea, se încalcă si prevederile lit. e din art. 60, în sensul că se utilizează, la interior, schele din material combustibil la obiectivul înscris în lista patrimoniului mondial din grupa A.
- Instructajul pe linia situatiilor de urgenta nu se consemneaza in fişele de instruire a personalului în situaţii de urgenţă conform Ordinului nr. 712 din 23 mai 2005 modificat şi completat cu Ordinul 786 din 2 septembrie 2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă din cadrul primăriei.
Biserica ,,Preacuvioasa Paraschiva,, com. Desești sat Desești – prejudicierea gravă a aspectului si a picturii interioare si punerea în pericol a monumentului datorită instalatiilor electrice interioare(mai intens decât la celelalte biserici).Este necesară o urgentă redimensionare si refacere a acestora. Deteriorări la învelitoare pe latura de nord.foto32;33;34;35;36.
Pe linie de PSI:

- Se exploatează în conditii necorespunzătoare elemente de iluminat de tip incandescent în sensul că acestea sunt fără protecţie corespunzătoare, suspendate direct de conductorii de alimentare si/sau pozate direct pe materiale combustibile, iar la tablourile electrice se utilizează
sigurante electrice necalibrate, încălcându-se astfel prevederile art. 63 din O.M.A.I. 163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor;
- Se exploatează instalaţii electrice în condiţii necorespunzătoare, existând contacte imperfecte la conexiuni şi legături iar în unele locuri lipsa totală a izolaţiei la capetele conductorilor electrici;
- Nu se verifică periodic valoarea rezistentei de dispersie a prizelor de pământ aferente instalatiei de protectie împotriva trăsnetului;
- Nu există mijloacele de primă interventie (stingătoare), încălcându-se prevederile art. 131 din O.M.A.I. 163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor si OMAI nr.
87/2010.

- Instructajul pe linia situatiilor de urgenta nu se consemneaza in fişele de instruire a personalului în situaţii de urgenţă conform Ordinului nr. 712 din 23 mai 2005 modificat şi completat cu Ordinul 786 din 2 septembrie 2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă din cadrul primăriei.
Biserica ,,Sfântul Nicolae,, com. Budești sat Budești – a fost terminată restaurarea picturii

interioare. Stare bună de conservare. Este nevoie de o verificare si reparare la instalatiile electrice interioare. Usoare degradări la învelitoare ca si la celelalte biserici.
Pe linie de PSI:

- Se exploatează în conditii necorespunzătoare elemente de iluminat de tip incandescent în sensul că acestea sunt fără protecţie corespunzătoare, suspendate direct de conductorii de alimentare si/sau pozate direct pe materiale combustibile, iar la tablourile electrice se utilizează sigurante electrice necalibrate, încălcându-se astfel prevederile art. 63 din O.M.A.I. 163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor;
- Se exploatează instalaţii electrice în condiţii necorespunzătoare, existând contacte imperfecte la conexiuni şi legături iar în unele locuri lipsa totală a izolaţiei la capetele conductorilor electrici;
- Elementele de coborâre al instalaţiei de protectie împotriva descărcărilor electrice din atmosferă au apropieri necorespunzătoare fată de stuctura combustibilă componentă a constructiei (inele ceramice lipsă, clema de legătură dintre elementul de coborâre si priza de pământ este încastrată în elemente ornamentale din lemn) ceea ce contravine art. 83 din O.M.A.I. 163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor;
- Nu se verifică periodic valoarea rezistentei de dispersie a prizelor de pământ aferente instalatiei de protectie împotriva trăsnetului;
- Nu au fost verificate mijloacele de primă interventie (stingătoare), fiind expirată perioada de valabilitate încălcându-se prevederile art. 135 din O.M.A.I. 163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor si OMAI nr. 87/2010.
- Instructajul pe linia situatiilor de urgenta nu se consemneaza în fişele de instruire a personalului în situaţii de urgenţă conform Ordinului nr. 712 din 23 mai 2005 modificat şi completat cu Ordinul 786 din 2 septembrie 2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă din cadrul primăriei.


Arh. Cornel Constantin