SHARE

Noutăți

INP susține și în acest an Universitatea de Vară Bucium (Alba)

Rate this item
(14 votes)

Universitatea de Vară Bucium,
Salvgardarea patrimoniului rural prin educaţie
31 iulie - 15 august 2021

În perioada 31 iulie - 15 august 2021, se desfăşoară a IX-a ediţie a „Universităţii de Vară Bucium" (UdV) Bucium, organizată de Asociaţia „Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie" - RPER. Proiectul cultural este cofinanţat din Timbrul Arhitecturii, sesiunea 2020-2021, prin Ordinul Arhitecţilor-Filiala Alba şi se desfăşoară în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu" şi UniversitateaBucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai", Cluj Napoca, instituţii şi asociaţii culturale. Ca în fiecare ediţie, începând din anul 2011, Institutul Naţional al Patrimoniului asigură Unversităţii de vară Bucium participarea unui consultant ştiinţific în domeniul patrimoniului cultural.
În continuarea ediţiilor I-VIII, UdV Bucium ediţia a IX-a oferă cursanţilor (studenţi ai Universităţilor partenere) un program multidisciplinar de pregătire în domeniul protejării patrimoniului rural, menit să salveze valorile tradiţionale încă existente dar extrem de fragile şi să încurajeze demersurile ce ţin de identificarea, cercetarea, restaurarea, regenerarea şi promovarea acestei moşteniri. De-a lungul ediţiilor UdV au fost repertoriate 160 de obiective cu valoare culturală, necunoscute înainte - case şi gospodării, instalaţii tehnice tradiţionale, elemente de peisaj cultural minier - dintre care 60 de obiective au fost inventariate (documentaţie scrisă şi desenată), iar pentru 5 s-au elaborat proiecte de restaurare. Pe baza documentaţiilor UdV Bucium, au fost clasate ca monument istoric 6 Troiţe şi Cruci de drum şi au fost reabilitate in situ case şi gospodării tradiţionale de miner aurar. Rezultatele UdV Bucium sunt publicate în „Patrimoniu rural Bucium", Caietele I-VI, postate şi pe site-ul asociaţiei, https://www.rper.ro/publicatii.php
Iniţiativa RPER de a reactiva meseria tradiţională de producere a şindrilei specifică Ţării Moţilor este continuată în prezenta ediţie, odată cu iniţierea unei campanii de reabilitare şi reactivare a cuptoarelor tradiţionale de pâine.
Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a judeţului Alba, la est de Roşia Montană şi se compune din 30 de sate, adunate în văile apelor, răsfirate pe coline şi risipite pe versanţii munţilor Vulcoi, Corabia şi Detunatele. Bucium este atestat documentar în 1595, dar vestigiile arheologice dovedesc locuirea unei populaţii ce practica mineritul aurifer încă din Antichitate.
Pentru detalii ale programului UdV Bucium, ediţia a IX-a, aici:
https://rper.ro/documente/UdV_2021/UDV_Bucium_2021_Caiet_prezentare.pdf


 

Read 11490 times