SHARE

Noutăți

Lansăm un nou Apel de proiecte finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea I / 2022)

Rate this item
(3 votes)

Lansăm un nou Apel de proiecte finanţate prin
Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea I / 2022)


Alţi 5 milioane de lei disponibili pentru proiecte de punere în siguranţă, elaborarea documentaţiei tehnice pentru restaurare, întreţinere şi reparaţii curente la obiective monument istoric
Comunicat de presă
Bucureşti, 11.10.2021

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă deschiderea sesiunii I / 2022 a apelurilor de proiecte finanţate din Timbrul Monumentelor Istorice (TMI). O finanţare totală în valoare de 5.000.000 lei este disponibilă pentru proiecte care se înscriu în cele patru categorii, şi anume: 1) intervenţii de urgenţă (1.500.000 lei), 2) pregătirea documentaţiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1.000.000 lei); 3) Roşia Montană, patrimoniu mondial în pericol - lucrări de întreţinere şi reparaţii curente (1.000.000 lei), respectiv 4) Timişoara, Capitală Europeană a Culturii - lucrări de întreţinere şi reparaţii curente (1.000.000 lei).

Priorităţile anuale ale INP în vederea finanţării prin TMI, pentru 2022 sunt punerea în siguranţă a monumentelor istorice în pericol; angajarea comunităţilor patrimoniale şi a comunităţilor locale în protejarea monumentelor istorice şi contribuţia la programe naţionale şi europene dedicate patrimoniului cultural. Prin urmare, primele două apeluri - intervenţii de urgenţă şi proiectare (elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru restaurare) - au adresabilitate naţională, în timp ce apelurile tematice vin să sprijine eforturile de recuperare şi punere în valoare a patrimoniului construit, în contextul unor proiecte mai ample de promovare şi de dezvoltare locală prin intermediul patrimoniului cultural.

„Marcăm, astfel, recenta includere a Roşiei Montane pe Lista Patrimoniului Mondial (UNESCO) şi pe cea a Patrimoniului Mondial în Pericol printr-un subprogram special, prin care sperăm să putem finanţa lucrări de întreţinere şi reparaţii la cât mai multe monumente istorice din această localitate prezentă de ani buni pe Lista Monumentelor Istorice de importanţă naţională dar văduvită de investiţii" declară Ştefan Bâlici, directorul Institutului Naţional al Patrimoniului.

Peste 60 de proiecte au beneficiat în ultimii doi ani de finanţare prin sumele strânse din contribuţiile la Timbrul Monumentelor Istorice. O categorie importantă o reprezintă proiectele de elaborare a documentaţiei tehnico-economice necesară pentru intervenţii de restaurare ulterioare. Pentru beneficiarii subprogramului Proiectare, finanţarea TMI a însemnat un sprijin esenţial pentru elaborarea şi avizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I.) - o precondiţie pentru accesarea, în perioada imediat următoare, a unor fonduri mai consistente, dedicate restaurării monumentelor istorice (prin fonduri UE, naţionale, regionale etc).

„Nevoia de finanţare a investiţiilor în conservarea şi restaurarea monumentelor istorice este acută. Noi am evaluat peste 135 de cereri de finanţare pentru a finanţa cele 60 de proiecte şi încercăm să facem Apelurile TMI accesibile cât mai multor beneficiari - să uşurăm procesul de aplicare, să clarificăm criterii şi priorităţi. Din păcate, numărul şi anvergura proiectelor pe care le putem finanţa depinde de sumele colectate prin aplicarea taxei Timbrul Monumentelor Istorice, care sunt în continuare foarte mici" subliniază Ştefan Bâlici.

 

c44319ad-7c2b-1c0d-3776-1a7b408b6af0Pot beneficia de finanţarea prin Timbrul Monumentelor Istorice, participând cu proiecte şi cofinanţare în cadrul acestui apel, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric aflat pe teritoriul României. Valoarea minimă a cofinanţării puse la dispoziţie sau atrase de beneficiar este de 10%, în numerar, din valoarea totală a finanţării solicitate. Institutul Naţional al Patrimoniului acordă aceste finanţări nerambursabile prin Timbrul Monumentelor Istorice pentru proiecte care au ca scop protejarea şi promovarea monumentelor istorice, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi decembrie 2022.

Fiecare subprogram al Apelului 1/2022 are condiţii specifice de eligibilitate şi vă invităm să consultaţi pagina www.patrimoniu.ro/timbru pentru studierea documentaţiei aferente înscrierii cu proiecte şi a criteriilor pentru acordarea finanţării.

Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect este de 200.000 Lei pentru sub-programul Intervenţii de urgenţă (IU); 140.000 lei pentru sup-programul Proiectare; 100.000 Lei pentru sup-programul Roşia Montană, patrimoniu mondial în pericol, respectiv 100.000 Lei pentru sup-programul Timişoara, Capitală Europeană a Culturii.

Termenul limită
pentru participarea în sesiunea curentă de finanţare este 1 februarie 2022, ora 16:00, iar depunerea cererilor de finanţare se va desfăşura exclusiv online, începând cu 1 decembrie 2021 pe platforma https://tmi.patrimoniu.ro.

Detalii şi clarificări pot fi obţinute prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau la telefon, la numărul: 021-336.60.

Potenţialii beneficiari sunt invitaţi, de asemenea, să se aboneze la notificările despre Apelurile de finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice, aici: https://bit.ly/3ppjcaH.

În perioada următoare vom desfăşura sesiuni de clarificare publice (online) pentru fiecare dintre cele 4 subprograme ale prezentului apel. Calendarul acestora va fi anunţat în timp util, atât pe pagina www.patrimoniu.ro, cât şi prin email către beneficiarii care şi-au manifestat interesul abonându-se la notificări.

________________________________________

Despre Timbrul Monumentelor Istorice

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Timbrul monumentelor istorice se aplică în procent de 2% asupra vânzărilor de produse şi servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice şi se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecţie a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

Dat fiind că scopul instituirii Timbrului Monumentelor Istorice este stimularea protejării patrimoniului construit, proprietarii sau operatorii economici care contribuie în mod direct la protejarea unor monumente istorice cu o sumă cel puţin egală cu cea calculată pentru Timbrul Monumentelor Istorice sunt exceptate de la plată.

Printre cei mai mari contribuabili la fondul Timbrului Monumentelor Istorice în ultimii ani menţionăm instituţii precum Teatrul Naţional din Bucureşti, Opera Naţională Bucureşti, Parohia Evanghelică Braşov sau SC Turism Felix SA - Băile Felix.

Mai multe informaţii despre Timbrul Monumentelor Istorice sunt disponibile urmând acest link.

________________________________________

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie centrală care pune în aplicare politicile publice în domeniul protejării patrimoniului cultural în România. INP asigură activităţile de cercetare, evidenţă, inventariere, protejare şi punere în valoare pentru toate categoriile patrimoniului cultural - imobil, mobil, imaterial şi digital - şi gestionează inventarele oficiale ale patrimoniului cultural - Lista monumentelor istorice, Repertoriul arheologic naţional, Inventarul patrimoniului cultural naţional mobil, Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial, baze de date şi depozite digitale.

De asemenea, INP elaborează şi gestionează Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice [PNR] - principalul instrument prin care statul asigură finanţarea lucrărilor de protejare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului imobil -, colectează şi gestionează Timbrul Monumentelor Istorice [TMI], gestionează atestarea specialiştilor şi experţilor din domeniul patrimoniului imobil, este agregator naţional pentru Enciclopedia culturală europeană [europeana.eu], elaborează dosarele de nominalizare pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial, coordonează procesul de nominalizare pentru Marca Patrimoniului European.
 

Read 11973 times