SHARE

Noutăți

Online: Istorii ale crucilor de piatră – Interpretare, clasare, conservare, 31 mai 2022, Lector: Vasilica Lungu, Institutul de Studii Sud—Est Europene. Academia Romana

Rate this item
(1 Vote)

Istorii ale crucilor de piatră - Interpretare, clasare, conservare

Un document privind istoria juridică a vinului şi a viţei de vie din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Corectarea reîncadrării unui monument istoric în Lista Monumentelor Istorice.
Lector: Vasilica Lungu, Institutul de Studii Sud—Est Europene. Academia Romana
Moderator : Bogdan Şandric, Institutul Naţional al Patrimoniului

Prezentarea se referă la un document inscripţionat în piatră şi clasat în Lista Monumentelor Istorice, în categoria « Monumente memoriale şi funerare », aflat în com Greaca din jud. Giurgiu. O lectură mai atentă a textului românesc scris cu litere chirilice, ne-a oferit posibilitatea să recuperăm integral un text juridic datat în primăvara anului 1834. Acesta se referă în fond la o înţelegere între egumenul unei mănăstiri şi proprietarii de vii de a plăti « un ban de vadră de vin, preaţ milă mănăstirii ». În text se menţionează, de asemea, numele a trei semnatari.
Monumentul în formă de cruce este frumos ornamentat cu motive diferite, redate în relief, ceea ce îi adaugă o valoare estetică particulară, marcând totodată puterea economică a celor care au comandat realizarea lui. Aşadar, este vorba de un document epigrafic cu conţinut juridic, cu valoare istorică, lingvistică, prosopografică, artistică, culturală etc.
Prezentarea se desfăşoară în cadrul Institutului Naţional al Patrimoniului, ca instituţie ce are în atribuţii actualizarea Listei Monumentelor Istorice, dar şi în baza experienţei cercetătorilor în lucrul cu acest tip de patrimoniu, dezvoltată în cadrul proiectului „Patrimoniul la răscruce. Digitizarea crucilor de piatră din judeţul Prahova".
….
Proiectul „Patrimoniu la răscruce. Digitizarea crucilor de piatră şi a monumentelor de eroi din judeţul Prahova" s-a desfăşurat pe parcursul a doi ani (2017 şi 2018) şi a avut ca rezultat documentarea, cercetarea, digitizarea, promovarea şi protejarea unui număr de 281 cruci de pomenitre din piatră de pe teritoriul judeţului Prahova, ridicate între secolele XVI şi XX. Metoda propusă a constat atât în folosirea noilor tehnologii ale informaţiei, precum digitizarea, în scopul conservării şi promovării patrimoniului cultural material, cât şi în utilizarea metodelor tradiţionale de cercetare istorică.
Această iniţiativă a avut ca scop, pe lângă promovarea patrimoniului imobil religios şi comemorativ, mai ales sensibilizarea şi educarea publicului tânăr în spiritul conservării acestuia şi a valorificării sale ca sursă de inspiraţie pentru proiecte artistice, acţiune pe care o considerăm drept unul dintre cele mai eficiente modele sustenabile de protejare a patrimoniului.

Read 2479 times