SHARE

Noutăți

Arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice

Rate this item
(2 votes)


Arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice

În perioada aprilie-septembrie 2022 a fost continuată activitatea de completare, verificare şi scanare 187 de dosare din Arhiva istorică a Comisiunii Monumentelor Istorice. Astfel, a fost reactualizat conţinutul site-ului dedicat, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro

Documentele scanate conţin 9411 resurse documentare de diverse tipuri: corespondenţă, chestionare, proiecte de restaurare şi întreţinere a monumentelor istorice, devize, rapoarte, referate, memorii, procese-verbale, caiete de sarcini, schiţe, relevee, desene etc., din perioada 1919-1953.

Documentele oferă informaţii inedite cu privire la datarea, tipologia şi starea de conservare a monumentelor istorice de pe teritoriul României Mari, trei dintre acestea aflându-se în prezent pe teritoriul Ucrainei, alte trei fiind distruse sau dispărute. Majoritatea monumentelor istorice din dosare se regăsesc în judeţele Argeş, Buzău, Iaşi şi Gorj. Din totalul obiectivelor verificate, 128 sunt clasate în Lista Monumentelor Istorice. Au fost identificate cu precădere biserici (peste 350), dintre care circa 125 sunt din lemn.

Documentele relevă o preocupare constantă pentru îngrijirea, repararea şi restaurarea monumentelor istorice de pe întreg teritoriul României şi reprezintă o sursă importantă pentru documentarea şi cercetarea patrimoniului cultural, în prezent.

Arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice reprezintă o valoroasă şi inedită sursă de documentare pe care vă invităm să o exploraţi !
Detalii https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro
 

Read 5332 times