SHARE

Noutăți

Concluziile vizitei d-lui Director General al INP, dr. Alexandru MURARU, la Templul Coral

Rate this item
(0 votes)

Luni, 21 octombrie a.c., dl. Alexandru MURARU, Directorul General al Institutului Național al Patrimoniului la invitația Federației Comunităților Evreiești din România a vizitat monumentul istoric "Templul Coral", situat în București pe str. Sfânta Vineri, nr.9-11 aflat în proces de consolidare- restaurare.
Dl. Director MURARU a fost primit de reprezentați ai Federației Comunităților Evreiești din România , proiectantul și reprezentanți ai constructorului implicați în activitățile de consolidare-restaurare ale Templului.
Cu această ocazie d-lui Director MURARU i-au fost prezentate evoluția etapelor de consolidare-restaurare începute din anul 2008. La ora actuală, consolidarea structurii este finalizată, Templul Coral îndeplinește cerințele de rezistență și stabilitate prevăzute de normele seismice iar, existența acestui important monument nu mai este amenințată.
În luna mai a anului 2011 a fost finalizată şi reinaugurată restaurarea fațadei Templului. Acest eveniment a marcat şi aniversarea a 75 ani de existență a F.C.E.R. Un ajutor important în acest demers a venit din partea Primăriei Municipiului București - Administrația Monumentelor şi Patrimoniului Turistic prin includerea lucrărilor de restaurare a fațadelor decorative în Proiectul cultural de sprijinire a lăcașurilor de cult monumente istorice din București.
O altă lucrare importantă pentru punerea în siguranță a clădirii a reprezentat-o revizuirea structurii acoperișului. A fost înlocuită învelitoarea Templului, au fost terminate şi fațadele laterale, cornișele și turnurile decorative, a fost extrasă și restaurată pictura tavanului la sala orgilor, s-a reabilitat centrala termică și stația hidrofor, s-au executat traseele electrice, rețelele de alimentare hidranți, canalizare ape menajere și pluviale.
Toate aceste lucrări s-au realizat cu suma de 11,8 milioane lei, din care 4,7 milioane lei din surse proprii ale Federației Comunităților Evreiești din România, 5,3 milioane lei sprijin PMB-AMPT și 1 milion lei sprijin MC-SSC.
După vizita obiectivului dl. Alexandru MURARU a avut o întrevedere cu dl. dr. Aurel WAINER, Președintele Federației Comunităților Evreiești din România.
În cadrul întâlnirii au fost discutate teme legate de viața comunității evreiești din România și situația locașurilor de cult ale comunității (87 de sinagogi pe teritoriul țării noastre ).Importanța acestui locaș de cult a fost subliniată de dl. WAINER, acesta reamintind că Templul este singura clădire de acest fel care s-a păstrat în Europa. Un Templu cu o arhitectură similară a fost Sinagoga Tempelgasse din Viena, distrusă în noaptea de 9-10 noiembrie 1938 (Noaptea de Cristal-Kristallnacht)
Dl. dr. Aurel WAINER a salutat interesul și implicarea autorităților locale pentru punerea în siguranță și valorizarea acestor locașuri de cult, care trebuie integrate cât mai armonios în centrele istorice ale localităților. Este evident pentru toată lumea că întreținerea acestor monumente nu poate fi lăsată doar în seama reprezentanților Cultului Mozaic din România existând și o responsabilitate a statului în acest sens.
În ceea ce privește Templul Coral, dl. dr. Aurel WAINER a solicitat sprijinul INP pentru finanțarea sistematizarea pe verticală a balcoanelor, precum și pentru restaurarea picturilor și vitraliilor.
O comisie de specialiști din cadrul INP, pe baza proiectelor tehnice, va identifica o soluție privind finanțarea lucrărilor care au mai rămas de executat.

 

DSC 2316

 

DSC 2318

 

DSC 2322

 

DSC 2341

 

DSC 2350

 

DSC 2362

 

DSC 2372

 

DSC 2408

 

DSC 2413

 

DSC 2432

 

DSC 2435

Read 4180 times