SHARE

Noutăți

Institutul National al Patrimoniului respinge ferm incercarea de calomniere a institutiei de catre proiectantul lucrarilor de restaurare de la Poarta Sarutului, dl. Dorin Danila

Rate this item
(0 votes)

Institutul Național al Patrimoniului respinge ferm încercarea de calomniere a instituției de către dl. Dorin Dănilă, proiectantul lucrărilor de restaurare de la „Poarta Sărutului"

Institutul Național al Patrimoniului a recepționat astăzi lucrările de restaurare/conservare pentru componenta artistică și piatră de la „Poarta Sărutului", element component al Ansamblului Monumental "Calea Eroilor" din Târgu Jiu.
Suma alocată de Institutul Național al Patrimoniului pentru efectuarea acestor lucrări este de 371.656,44 lei. Proiectarea lucrărilor de restaurare/conservare de la acest obiectiv a fost făcută de dl. Dorin Dănilă si finanțată de comunitatea locală.
În vederea desemnării executantului lucrărilor de restaurare, Institutul Național al Patrimoniului a respectat toate procedurile cerute de legislația care reglementează achizițiile publice. În acest sens, Institutul Național al Patrimoniului a solicitat oferte de la cel puțin cinci companii specializate în lucrări de restaurare din piatră.
Față de acuzațiile aduse de dl. Dănilă, dl Alexandru Muraru, Director General al Institutului National al Patrimoniului a declarat:
"Calomniile aduse la adresa Institutului reprezintă un caz tipic în care o instituție respectabilă din România este atacată pe nedrept. În vederea obținerii încredințării directe a acestor lucrări, dl. Dorin Dănilă a făcut în repetate rânduri presiuni la adresa conducerii și a angajaților Institutului. Dl. Dănilă a încercat de trei ori să propună valori estimate ale proiectului vădit exagerate în raport cu lucrările ce urmau să fie executate. El este unul dintre principalii vinovați care au contribuit prin lucrările efectuate, în urmă cu zece ani, la degradarea din prezent a monumentului (dl. Dănilă fiind șeful de lucrări de la acea vreme).
Institutul Național al Patrimoniului va depune plângere penală împotriva celui care a calomnia public instituția și a celui care a încercat obținerea unor lucrări prin încălcarea legii. "
Prima valoare estimată de dl. Dănilă pentru lucrările de restaurare a fost de 860.095 lei și a fost considerată exagerată atât de către Comisia Tehnico-Economică din cadrul Ministerului Culturii cât și de către INP.A doua propunere a d-lui Dănilă afost de 557.559 lei și a avut aceeași soartă ca și prima propunere. Abia a treia valoare estimată, propusă de dl. Dănilă a fost aprobată.
Restaurarea monumentului „Poarta Sărutului" reprezintă o investiție esențială pentru înscrierea obiectivului pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Reamintim faptul că România va depune în luna februarie 2014 dosarul pentru înscrierea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor" de la Tg. Jiu în lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

 

Istoric INP
Institutul Național al Patrimoniului este o instituție publică de importanță națională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii. INP este condus de un director general, care este și președintele consiliului de administrație și care coordonează întreaga activitate a instituției. INP gestionează fondurile destinate cercetării, expertizării și executării lucrărilor de consolidare-restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice. De asemenea, INP finanțează, prin acordarea de credite, obținute din timbrul monumentelor istorice, reabilitarea unor monumente de patrimoniu. Instituția are numeroase atribuții în privința protejării și promovării monumentelor istorice naționale și a celor incluse în Lista Patrimoniului Mondial, fiind în acest sens și punctul de contact național UNESCO. INP elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse pentru a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial. În același timp, dezvoltă programe și proiecte naționale și europene în domeniul patrimoniului, administrează fondul documentar al monumentelor istorice și editează numeroase lucrări și publicații periodice în domeniu.
INP realizează și pune în valoare baza națională de date pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial și resursele informaționale asociate. Elaborează si actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România.
Prima instituție care a avut ca obiect evidența și cercetarea monumentelor istorice a apărut în România în 1892, iar ulterior aceasta și-a schimbat denumirea, structura și arhitectura instituțională în numeroase rânduri, mai ales în perioada regimului comunist și după 1989. De-a lungul timpului, aceasta a avut ca președinți personalități marcante de talia lui Nicolae Iorga (1923-1940).

Read 5851 times