SHARE

Noutăți

Horezu, jud.Vâlcea: Evenimente în cadrul proiectului cultural "Muzee și colecții religioase..."

Rate this item
(0 votes)

Proiect cultural, aria tematică: Activităţi muzeale si activităţi privind promovarea culturii scrise:

“Muzee şi colecţii religioase. Tezaurul brâncovenesc şi postbrâncovenesc de la Mănăstirile Hurezi şi Brâncoveni" 171/22.04.2014Institutul Naţional al Patrimoniului în parteneriat cu Mănăstirea Hurezi, Arhiepiscopia Râmnicului, Muzeul Judeţean Vâlcea, Direcţia Judeţeană de Cultură Vâlcea, Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu şi Mănăstirea Brâncoveni Olt, Muzeul Judeţean Olt, Direcţia Judeţeană de Cultură Olt, Şcoala cu clasele I-VIII “Voievod Brâncoveanu" Brâncoveni-Olt, derulează proiectul cultural “Muzee şi colecţii religioase. Tezaurul brâncovenesc şi postbrâncovenesc de la Mănăstirile Hurezi şi Brâncoveni" finanţat de Administratia Fondului Cultural Naţional - AFCN. Proiectul şi-a propus printr-o serie de evenimente, să contribuie la păstrarea, promovarea şi valorificarea unei părţi importante din patrimoniul mobil românesc brâncovenesc şi postbrâncovenesc, parte a patrimoniului cultural national în contextul anului omagial destinat sfinţilor martiri Brâncoveni, comemorării a trei secole de la martiriul domnitorului Constantin Brâncoveanu, a celor 4 fii ai săi şi ai ginerelui/sfetnicului, Ianache Văcărescu. Un pas important pentru realizarea dezideratului de cunoaştere, prezervare şi promovare a patrimoniului mobil ecleziastic este acordarea unei atenţii deosebite la două dintre cele mai importante muzee/colecţii aparţinând instituţiilor ecleziastice şi punerea în valoare a acestui patrimoniu prin expoziţii permanente-temporare.

Proiectul vizează mai multe evenimente: expoziţie, masă rotundă, ambele având ca locatie Mănăstirea Hurezi (Horezu-Vâlcea) în data de 21 octombrie 2014.
Vernisajul din 21 octombrie de la Hurezi va avea loc la ora 14 si va fi urmat de masa rotundă începând cu ora 15.
Expoziţia, reorganizată după cronologie şi starea de conservare a obiectelor de patrimoniu, va fi urmată de o masă rotundă având ca principal obiectiv iniţierea unei dezbateri cu privire la protejarea si păstrarea acestui segment de patrimoniu mobil, parte a patrimoniului cultural national.
La vernisaj şi masa rotundă vor participa, pe lângă membrii echipei de proiect, parteneri, specialisti din domeniul patrimoniului, reprezentanţi ai comunităţii locale, ai diverselor lăcaşuri de cult, reprezentanti ai învătământului universitar si preuniversitar, etc.
La eveniment vor participa si cca 40 elevi de la partenerul din Olt - Şcoala cu clasele I-VIII “Voievod Brâncoveanu" Brâncoveni-Olt -, care vor fi în aceeaşi zi si beneficiarii unei excursii documentare în judetul Vâlcea care va avea drept obiectiv cunoasterea patrimoniului construit brâncovenesc.

Proiectul cultural pe care Institutul Naţional al Patrimoniului în colaborare cu instituţiile partenere îl promovează, va fi găsit la adresa web: www.muzee-religioase-Hurezi-Brancoveni.ro (versiune bilingvă, limba română şi limba engleză - rezumat).


INP Bucureşti, 17 octombrie 2014

inp

afcn 

Read 3067 times