SHARE

Noutăți

Bucium, jud. Alba: Universitatea de Vară de restaurare de monumente şi situri - UdV Bucium, sâmbătă, 18 iulie - duminică, 2 august 2015

Rate this item
(0 votes)

Universitatea de Vară de restaurare de monumente şi situri - UdV Bucium
sub înaltul patronaj al Academiei Române


Repertoriu patrimoniu rural Bucium
ediţia a V-a
sâmbătă, 18 iulie - duminică, 2 august 2015


Organizată de RPER - Rencontres du Patrimoine Europe - Roumanie

Comunicat de presă

În perioada 18 iulie - 2 august 2015, Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie, RPER, organizează la Bucium, jud. Alba,
a V-a ediţie a "Universităţii de Vară de restaurare de monumente şi situri"- UdV Bucium, sub înaltul patronaj al Academiei Române.
Continuare a ediţiilor 2011, 2012, 2013 şi 2014, UdV Bucium 2015 este un stagiu anual de 2 săptămâni care asigură cursanţilor, în majoritate arhitecţi (studenţi, masteranzi şi doctoranzi), dar şi istorici, istorici de artă, sociologi, politologi şi antropologi, un program multidisciplinar de pregătire în domeniul cercetării şi protejării patrimoniului rural, în contextul decalajului uriaş dintre percepţia şi tratarea arhitecturii vernaculare în România şi cea din ţările vest-europene.
Iniţiat
în 2011 pe fondul unei crize acute de preocupare privind moştenirea culturală, situaţie oglindită în lipsa unei legislaţii specifice şi a unor programe de stimulare fiscală şi financiară pentru prezervarea patrimoniului rural, proiectul îşi propune sensibilizarea societăţii româneşti faţă de valorile tradiţionale încă existente dar extrem de fragile şi încurajarea demersurilor ce ţin de identificarea, inventarierea, reabilitarea in situ şi promovarea acestei moşteniri.
Conceptul proiectului este inspirat de modelul european de prezervare a patrimoniului rural in situ ca motor economic de dezvoltare teritorială, de declaraţia ICOMOS, Salvarea spiritului locului, de la Quebec din 4 octombrie 2008, de Convenţia Europeană a Peisajului de la Florenţa, din 20 octombrie 2000, precum şi de misiunea asociaţiei Fondation du Patrimoine privind salvarea şi valorizarea patrimoniului rural neprotejat şi se poate constitui ca model adaptabil în orice comună din ţară.
Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a judeţului Alba şi se compune din 30 de sate, adunate în văile apelor, răsfirate pe coline şi risipite pe versanţii munţilor Vulcoi-Corabia şi Detunatele. Bucium este atestat documentar în 1595, dar vestigiile arheologice dovedesc locuirea unei populaţii ce practica mineritul aurifer încă din Antichitate.
Unul dintre obiectivele centrale de preocupare şi studiu ale UdV este Şcoala Veche, edificiu etalon al spiritualităţii locale, construit în 1887 şi sortit, în 2011 demolării, dar care, datorită colaborării dintre RPER şi Primăria Bucium, beneficiază în prezent de protecţie temporară, de studiu de fezabilitate şi de expertiză tehnică, în căutarea fondurilor necesare pentru reabilitare. Se preconizează transformarea sa în Centru de studii de arheologie, arhitectură şi agricultură montană, cu ateliere-şcoală de meserii tradiţionale şi spaţii de cazare aferente.
Casa Colda, locuinţă tradiţională de ţăran miner aurar, datând din 1851, reabilitată după principiile restaurării, cu finanţare RPER, oferă localnicilor, autorităţilor locale şi cursanţilor UdV, un exemplu şi un element pilot în dezvoltarea patrimoniului rural.
Casa Doicear din cătunul Fereşti, premiată în cadrul concursului RPER "Casa cea mai dichisită", ediţia 2013, datorită valorii sale arhitecturale şi a voinţei proprietarilor de a o locui şi întreţine în ciuda vechimii ei de 150 de ani va fi, în ediţia 2015 a UdV Bucium, eroina santierului-şcoală de reabilitare a învelitorii de şindrilă, susţinut de meşteri locali, cu materiale şi tehnici locale tradiţionale. Cursanţii vor deprinde tehnicile de crăpare, tăiere, mezdreluire şi gărdinărit specifice confecţionării şindrilei în Ţara Moţilor.
Programul UdV va cuprinde activităţi practice, în vederea identificării, repertorierii şi inventarierii obiectivelor de arhitectură vernaculară şi de peisaj cultural cu valoare patrimonială: relevee, documentaţie fotografică, localizare GPS, studiu sociologic, studiu peisagistic. Programa UdV 2015 introduce releveul de arhitectură al unei biserici (Biserica "Buna Vestire" din Bucium Sat, sec. XVIII), ce se adaugă continuării proiectului de restaurare pentru o troiţă-monument istoric şi a studiul asupra amplasamentului istoric al şteampurilor (instalaţii de prelucrare a minereului aurifer), în care vor colabora cursanţii peisagişti şi sociologi.
Activităţile didactice sunt susţinute de specialişti şi cadre universitare, prin conferinţe, dezbateri şi colocvii, ce au loc zilnic, pe toată perioada universităţii.
Repertoriului rural Bucium care însumează, după 4 ediţii UdV, mai mult de 150 de obiective de arhitectură vernaculară şi de peisaj identificate ca valori de patrimoniu, este instrumentul propus de RPER comunităţilor din România pentru a-şi cunoaşte şi evalua obiectiv potenţialul patrimoniului vernacular, în stare să încurajeze şi să dezvolte capacităţile locale în menţinerea tradiţiei în construcţii, agricultură, eco-turism şi meşteşugărit.
3 noi case dintre cele cuprinse în Repertoriului rural Bucium se vor alătura celor 9 deja premiate în cadrul ediţiilor precedente ale concursului "Casa cea mai dichisită", deşteptând mândria identitară a proprietarilor şi îndreptând atenţia comunităţii spre valorile tradiţiei.
6 troiţe şi cruci de drum cuprinse în Repertoriului rural Bucium au fost clasate ca monument istoric, categoria memoriale, împreună cu zonele lor de protecţie, pe baza documentaţiei RPER, prin Ordinele Ministrului Culturii nr. 2034-2039, publicate in Monitorul Oficial nr. 108 din 12.02.2014 şi au fost asimilate în reglementările Planului Urbanistic General al comunei Bucium. Plachetele de semnalizare a monumentelor istorice elaborate de RPER şi avizate în conformitate cu legislaţia în vigoare vor fi montate de către reprezentanţii Consiliului locali, sprijiniţi de participanţii UdV.
Cu ocazia deschiderii oficiale a UdV 2015, duminică, 19 iulie 2015, ora 16:00, ce va avea loc la sediul UdV (Pensiunea "Carmen", vis-à-vis de primăria comunei Bucium), va fi prezentată misiunea Universităţii de Vară Bucium, va fi distribuit Caietul de prezentare al UdV Bucium, ediţia a V-a şi vor fi lansate concursurile pentru localnici - Casa cea mai dichisită, ediţia a IV-a şi cel de desen, pentru copii.
Invitaţi de onoare sunt reprezentanţii partenerilor de proiect, ai administraţiei locale şi judeţene şi mai ales locuitorii comunei Bucium.
La festivitatea de închidere, sâmbătă, 1 august 2015, ora 16:00, vor avea loc decernarea certificatelor de participare cursanţilor, decernarea premiilor la concursuri, formularea concluziilor celor cinci ediţii ale UdV Bucium. Festivitatea se va încheia cu o masă câmpenească şi vizita la Casa Doicear, în cinstea noii învelitorii de şindrilă.

Organizarea şi realizarea celei de a V-a ediţii a UdVBucium este posibilă datorită:

Parteneriatelor şi susţinerii financiare
oferite de:
 Ambasada Franţei în România
 Institutul Francez din România
 DACIA România
 Firma SOLIDE
 RPER-Franţa


Partenerului logistic:
• Primăria Comunei Bucium

Partenerilor ştiinţifici:
• Universitatea Lucian Blaga - Facultatea de Patrimoniu, Sibiu
• Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu - UAUIM, Facultatea de Arhitectură şi Facultatea de Urbanism
• Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Facultatea de Arhitectură G.M.Cantacuzino, Iaşi
• Universitatea Bucureşti - Facultatea de Ştiinţe Politice
• Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
• Institutul Naţional al Patrimoniului - INP
• Institutul de Istorie Orală, Cluj-Napoca
• Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu
• Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca
• ICOMOS Internaţional.

Partenerilor media :
S.C. Igloo Media SRL, editor al revistei Igloo
Uniunea Arhitecţilor din România, editor al revistei Arhitectura
Fundaţia Arhitext Design, editor al revistei Arhitext
Radio France Internationale România - RFI
Arhimania,websitewww.arhimania.rocontacte

 Ştefana BIANU, Coordonator UdV Bucium, 2013, Preşedinte RPER - Fr; tel: 0754 716 433
 Iozefina Postăvaru, Consultant ştiinţific, din partea INP; tel: 0743 646 462
 dr. Ioana BOGDAN CĂTĂNICIU, Preşedinte RPER - România tel: 0745334 750
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
www.patrimoniu-rper.com

Read 4037 times