Print this page

Restaurarea Cetăţii de refugiu din Saschiz, subiect de dezbatere publică

Rate this item
(0 votes)

Restaurarea Cetăţii de refugiu din Saschiz, subiect de dezbatere publică

Vineri 11 martie 2016, la Saschiz, jud. Mureş, a avut loc dezbaterea publică pe tema proiectului „Restaurarea Cetăţii de refugiu Saschiz, sec. IV şi modernizarea drumului de acces". Proiectul urmează să fie depus de către Consiliul local, până la sfârşitul lunii martie, 2016, în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional/ Axa 5/ Prioritatea de interventie 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural".

Din partea Institutului Naţional al Patrimoniului au participat la dezbatere Iozefina Postăvaru, responsabil sit UNESCO „Sate cu biserici fortificate din Transilvania" şi Irina Iamandescu, punct focal naţional pentru UNESCO.

Cetatea de refugiu din Saschiz este parte integrantă a sitului „Sate cu biserici fortificate din Transilvania", înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, încadrându-se, prin urmare, între priorităţile de finanţare a restaurării din fonduri structurale, iar proiectul de restaurare, deja elaborat şi avizat, contând major în grila de evaluare.

Elaborat în faza D.A.L.I., în anul 2011, proiectul actual propune soluţii cu un impact major şi extrem de riscant asupra monumentului şi a peisajului cultural al localităţii: reconstruirea elementelor dispărute (ziduri, acoperişuri, galerii şi drum de strajă), injectări şi centuri de beton, desfacerea şi refacerea tencuielilor, amenajarea de alei şi montarea stâlpilor de iluminat, drum de acces carosabil şi parcare pe versanţii sălbatici ai Dealului Cetăţii (Burgberg).
Prin urmare, Primăria Saschiz a hotărât redeschiderea discuţiei asupra oportunităţii depunerii proiectului, într-o dezbatere publică, organizată împreună cu TransylvaNet - Federaţia pentru patrimoniu transilvănean şi Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

În ciuda şanselor mari de finanţare a proiectului, luându-se în considerare şi precedentul nefericit prin care proiecte similar au determinat denaturarea ireversibilă a monumentelor înrudite şi învecinate, Cetatea Rupea şi Cetatea Râşnov, produse prin intermediul aceluiaşi exerciţiu financiar, concluzia cvasiunanimă a dezbaterii a fost că proiectul nu va fi depus în forma existentă.

O nouă dezbatere între specialişti va avea loc în cel mai scurt timp pentru a redefini tema proiectului de restaurare în direcţia revitalizării Cetăţii de refugiu din Saschiz în deplina sa integritate şi autenticitate, calităţi garante ale valorii sale universale excepţionale şi, prin urmare, ale potenţialului său ca factor de dezvoltare locală.
Merită remarcate şi subliniate atât transparenţa şi iniţiativa administraţiei locale, cât şi influenţa salutară pe care o poate avea gestionarea unui sit UNESCO asupra viziunii şi a deciziilor autorităţilor.
Institutului Naţional al Patrimoniului este conectat la problematica Monumentelor înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO prin atribuţii de monitorizare, de coordonare ştiinţifică şi de finanţare (biserica fortificată din Saschiz a fost restaurată prin PNR, în perioada 2004-2011) şi, în baza şi în limitele atribuţiilor sale, răspunde oricăror solicitări menite să protejeze şi să evidenţieze patrimoniul şi valoarea sa.
 

Read 2461 times