SHARE

Noutăți

Proiectul cultural RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL ȘTEFAN BALȘ (1902-1994)

Rate this item
(1 Vote)

Proiectul cultural
RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL ŞTEFAN BALŞ (1902-1994)

Institutul Naţional al Patrimoniului continuă în acest an ciclul de proiecte culturale "Restauratori români", finanţat de Uniunea Arhitecţilor din România din Fondul "Timbrul Arhitecturii",menit să evoce, să readucă în actualitate şi să pună în valoare opera înaintaşilor arhitecţi, cu contribuţii majore la dezvoltarea domeniului protecţiei şi restaurării monumentelor istorice, care au activat în cadrul Comisiunii Monumentelor Istorice şi al Direcţiei Monumentelor Istorice, cu un proiect menit să evoce complexa activitate a arhitectului Ştefan Balş, cel care poate fi numit "părintele şcolii româneşti de restaurare". În cele peste şase decenii de activitate, Ştefan Balş a restaurat mai mult de 50 de monumente şi ansambluri istorice, este autorul a zeci de studii publicate în reviste de specialitate, a unor lucrări cu caracter monografic, a importante comunicări ştiinţifice şi a format noi generaţii de arhitecţi restauratori.
Proiectul cultural, care se desfăşoară în perioada martie-noiembrie 2016, coordonator arh. Anca Filip, îşi propune cercetarea, reconsiderarea şi punerea în valoare a operei lui Ştefan Balş, atât prin perspectiva practică cât şi prin cea a discursului teoretic. Prin cercetarea, inventarierea şi digitizarea bogatului fond documentar datorat arhitectului, aflat în arhiva şi biblioteca Institutului Naţional al Patrimoniului, fondurile Comisiunii Monumentelor Istorice şi Direcţiei Monumentelor Istorice, care includ şi o donaţie de documente făcută de arhitect către arhiva institutului la începutul anilor `90, proiectul va contribui şi la salvgardarea şi punerea în valoare a documentelor de arhitectură, care, printr-o largă promovare şi difuzare va facilita accesul specialiştilor şi a publicului larg interesat la arhiva de restaurare. Materialul digitizat va fi încărcat pe pagina web a proiectului cultural. Complexa şi semnificativa activitate a arhitectului va fi adusă în actualitate şi promovată şi printr-o expoziţie, care va fi itinerată la manifestări ştiinţifice şi la filiale ale Uniunii Arhitecţilor din România, prin comunicări ştiinţifice susţinute de membri echipei de proiect. La finalul proiectului, va fi organizată o masă rotundă la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului, dedicată evocării activităţii şi personalităţii lui Ştefan Balş, la care vor participa şi colaboratori ai arhitectului.

Ciclul "Restauratori români" a debutat în anul 2014, printr-un proiect dedicat evocării complexei activităţii desfăşurate de arhitectul Horia Teodoru (1894-1976), în domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice www.horia-teodoru.ro. Anul 2015 a fost dedicat arhitectului Ion D. Trajanescu (1875-1964) www.trajanescu.ro. 

Read 1845 times