SHARE

Noutăți
Sâmbătă, 01 Octombrie 2016 08:51

Apel pentru propuneri de introducere a unor noi obiective în Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice

Rate this item
(0 votes)

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă deschiderea sesiunii 2016 de evaluare a solicitărilor privind includerea unor noi obiective în Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice (PNR).


Apelul pentru propuneri are la bază normele specifice privind derularea PNR, propuse de INP, prezentate spre consultare publică, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi aprobate de Ministrul Culturii prin ordinul nr. 3765 / 16.09.2016. Documentul final, intitulat Norme metodologice privind elaborarea şi derularea Programului Naţional de Restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 743 / 23.09.2016.


Termen de depunere: 21 octombrie.


PNR
PNR 2016
Apel pentru propuneri

Scop
Utilitate
Urgenţe

 
Procedură

Condiţii de participare
Mod de evaluare
Calendar
Informaţii şi precizări suplimentarePNR 
Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice (PNR) este principalul instrument de finanţare, din fonduri alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii, a monumentelor istorice aflate în proprietatea statului, a unităţilor administrativ-teritoriale şi a cultelor religioase.

Finanţarea monumentelor istorice aflate în proprietate privată, alta decât a cultelor religioase, nu poate fi asigurată prin PNR, ci printr-un mecanism distinct, reglementat prin HG. 1430 / 2003, cu finanţare de la bugetul de stat sau al autorităţilor locale.

Anual se finanţează prin PNR proiectarea, execuţia, dirigentarea şi asistenţa tehnică de specialitate necesare pentru realizarea lucrărilor de protejare, conservare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice incluse în program.

PNR 2016 
În cursul anului 2016 au fost alocate, la propunerea INP, fonduri pentru proiectare şi pentru executare de lucrări la obiective aflate deja în PNR. S-a asigurat finanţarea la nivelul maxim posibil, în funcţie de planificarea şi eşalonarea lucrărilor, dar şi de capacitatea de execuţie a tuturor şantierelor deschise care nu au avut probleme în derulare. S-a asigurat, de asemenea, finanţarea necesară pentru proiectare la obiectivele fără documentaţie tehnico-economică şi pentru actualizarea documentaţiilor tehnico-economice în cazurile în care aceasta a fost necesară.

Fondurile au fost alocate în trei etape, astfel: PNR 2016 - I, aprobat de Ministrul Culturii în data de 15.03.2016, cuprinde alocări pentru toate şantierele în curs, care la data stabilirii bugetului pentru PNR nu aveau probleme în derulare - probleme tehnice, blocaje administrative, litigii. PNR 2016 - II, aprobat de Ministrul Culturii în data de 10.06.2016, cuprinde alocări pentru proiectare şi execuţie la obiective existente în PNR, care necesită achiziţie publică. PNR 2016 - III, aprobat de Ministrul Culturii în data de 19.09.2016, cuprinde realocări pentru şantierele în curs, în funcţie de capacitatea de realizare a lucrărilor în fiecare caz în parte şi alocări pentru proiectare sau actualizare de proiecte pentru monumente aflate în PNR.

Având în vedere numărul mare de obiective deja înscrise în PNR şi lipsa unor norme specifice privind modul de selecţie şi introducere în program a unor obiective noi, fondurile disponibile pentru anul în curs au fost repartizate până în prezent exclusiv pentru obiective aflate deja în PNR.

Apelul pentru propuneri 
Ca urmare a aprobării normelor specifice privind derularea PNR, INP lansează prezentul apel, pentru propuneri privind finanţarea de noi obiective.
Scop 
Scopul procedurii de evaluare, aşa cum a fost aceasta propusă de INP şi aprobată de Ministrul Culturii, este de a dirija fondurile alocate în fiecare an de la bugetul de stat către monumentele care sunt în acelaşi timp cele mai valoroase şi cele mai periclitate. Procedura de evaluare prevăzută în norme urmăreşte ierarhizarea monumentelor istorice propuse spre finanţare, pentru a putea în final aloca fondurile cât mai raţional şi eficient, în condiţiile perpetuei sub-finanţări a domeniului patrimoniului cultural.
Utilitate 
Rezultatul procedurii de evaluare - lista monumentelor ordonate în funcţie de punctajul acordat - va servi ca instrument de planificare a necesarului de fonduri pentru anul următor. Astfel, rezultatul evaluării, transpus în termeni financiari, va fi înaintat Ministerului Culturii pentru a servi ca bază pentru planificarea bugetară.
Rezultatul evaluării nu reprezintă un angajament de finanţare. După alocarea de către Ministerul Culturii a bugetului PNR pentru anul următor, în lista ierarhizată rezultată în urma evaluării se va trasa linia de departajare dintre monumentele istorice finanţate şi cele nefinanţate.
Urgenţe 
Excepţie de la cele prezentate fac doar monumentele propuse pentru finanţare în regim de urgenţă, pentru care se primesc cereri la orice moment din an şi se evaluează imediat.

Procedura de evaluare 
Condiţii de participare 
Pot fi propuse pentru înscrierea în PNR imobile care au statut de monument istoric - clasate individual sau parte a unui ansamblu sau sit clasat - care se află în proprietatea statului, a unităţilor administrativ-teritoriale (judeţ, comună, municipiu, oraş) sau a cultelor religioase recunoscute.
Solicitările pot fi înaintate de proprietari sau administratori legali ai imobilelor.
Nu pot depune solicitări pentru includerea în PNR proprietarii / administratorii care au încălcat prevederile unui alt protocol privind finanţarea din fondurile gestionate de INP pentru restaurarea monumentelor istorice.
Mod de evaluare 
Propunerile primite până la data limită anunţată vor fi evaluate de o comisie de specialitate, pe baza criteriilor cuprinse în Anexa 1 la Normele PNR. Rezultatele vor fi comunicate solicitanţilor şi vor fi publicate pe site-ul INP.
Calendar 
Propunerile pentru introducerea de noi obiective în PNR pot fi transmise până la data de 21 octombrie a.c., ora 14.00.
În cazul în care documentaţiile primite nu sunt complete, se vor cere completări, care vor putea fi depuse până la data de 28 octombrie a.c., ora 14.00.
Rezultatele evaluării propunerilor de noi obiective vor fi comunicate solicitanţilor şi vor fi afişate pe site-ul INP în data de 4 octombrie a.c. Pentru contestarea evaluării, solicitanţii se pot adresa INP într-un interval de trei zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor evaluării.
Lista finală cuprinzând rezultatul evaluării solicitărilor primite se va publica pe site-ul INP la data de 11 noiembrie a.c. Lista va fi transmisă Ministerului Culturii, pentru a fundamenta alocarea bugetară pentru PNR 2017.


Etapă

solicitare iniţială

termen

observaţii
1. depunere solicitări 21.10.2016 prin poștă sau depunere directă la sediul INP
2. completări 28.10.2016 idem
3. rezultat evaluare 04.11.2016 publicat pe site INP
4. contestare 09.11.2016 prin poștă sau depunere directă la sediul INP
5. rezultat final 11.11.2016 publicat pe site INP


Informaţii şi precizări suplimentare 
Se acceptă spre evaluare doar solicitările care respectă cerinţele de eligibilitate prezentate în Normele PNR - art. 5.
Pentru finanțarea serviciilor de proiectare așa cum sunt definite în art. 10, alin. 1 este necesara "lista, însușită de către solicitant, a elementelor de temă de proiectare, alcătuită pe baza conținutului-cadru minimal de INP". Documentul poate fi descărcat aici (link).
Invităm toţi solicitanţii să consulte cu atenţie Normele PNR înainte de a înainta orice documentaţie către INP, pentru a se asigura că respectă cerinţele prevăzute de acestea.
Pentru orice informaţii suplimentare şi precizări faţă de cele prezentate în anunţ şi în Norme, vă rugăm să vă adresaţi secretariatului PNR, la următoarele adrese:

Secretariat PNR
Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, Sect. 4, Bucureşti

Persoană de contact:

conf. dr. arh. Petru Mortu
consilier pentru restaurare şi PNR
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
tel: 021-336.60.73

Read 4305 times