SHARE

Noutăți

Rezultatele evaluării comisiei Institutului Național al Patrimoniului pentru includerea unor noi obiective în Programul Național de Restaurare

Rate this item
(0 votes)

 

De la începutul anului 2016 pe adresa Institututului Naţional al Patrimoniului au fost depuse 86 de cerereri privind înscrierea unor obiective în Programul Naţional de Restaurare, solicitările fiind făcute de instituţiile aflate în subordinea Ministerului Culturii, de reprezentanţii administraţiei centrale sau locale, de cei ai cultelor recunoscute sau de persoane pentru care problemele patrimoniului reprezintă o preocupare reală.
După aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi derularea Programului Naţional de Restaurare şi publicarea acestora în Monitorul Oficial nr. 184 din 23 septembrie 2016, Institutul Naţional al Patrimoniului a lansat apelul privind înscrierea obiectivelor în Program, toţi cei interesaţi fiind invitaţi să depună documentaţii care să respecte precizările cuprinse în Normele metodologice. Data începerii înscrierilor a fost stabilită pentru 1 octombrie 2016, urmând ca până pe 28 octombrie 2016 să fie transmise toate actele solicitate. Dificultăţile întâmpinate în transmiterea documentelor au determinat amânarea momentului depunerii până la 1 noiembrie 2016. Până la această dată au fost transmise pe adresa Institutului Naţional al Patrimoniului documentaţii pentru 38 de obiective, 8 dintre ele neîndeplinind cerinţele formulate de art. 10 al Normelor metodologice. Evaluarea dosarelor a fost făcută de o Comisie alcătuită din cinci specialişti ai Institutului Naţional al Patrimoniului, fiecare acordând un punctaj obiectivului în funcţie de criteriile de prioritate stabilite în Anexa Nr. 1 a Normelor metodologice. Analiza tuturor dosarelor, inclusiv a celor care nu îndeplinesc art. 10 al Normelor a urmărit transmiterea unui răspuns util solicitanţilor, astfel încât fiecare să cunoască rezultatul evaluării şi totodată posibilitatea includerii în Programul Naţional de Restaurare. Obiectivele evaluate de comisia Institutului Naţional al Patrimoniului au obţinut valori cuprinse între 186 şi 68 de puncte, existând o repartizare uniformă între aceste limite (vezi detalii aici).
Decizia introducerii în Programul Naţional de Restaurare se va face în funcţie de punctajul obţinut de fiecare obiectiv şi de fondurile alocate de Ministerul Culturii pentru anul 2017, sume care trebuie să acopere finanţarea prioritară a obiectivelor deja înscrise în Program.

Read 1908 times