SHARE

Noutăți

Universitatea de Vară Bucium, model de regenerare a patrimoniului cultural rural în perioada 22 iulie - 6 august 2017

Rate this item
(0 votes)

în perioada 22 iulie - 6 august 2017, Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie - RPER, în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala Alba, organizează a Vl-a ediţie a „Universităţii de Vară Bucium"- UdV Bucium, subînaltul patronaj al Academiei Române.
Continuare a ediţiilor 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2015, UdV Bucium 2017 este un stagiu anual care asigură cursanţilor, în majoritate arhitecţi, dar şi istorici, istorici de artă, sociologi, politologi, geografi şi antropologi, un program multidisciplinar de pregătire în domeniul cercetării şi protejării patrimoniului rural, în contextul decalajului uriaş dintre percepţia şi tratarea arhitecturii vernaculare în România şi cea din ţările vest-europene.
Iniţiat în 2011, pe fondul unei crize acute de preocupare privind moştenirea culturală, situaţie oglindită în lipsa unei legislaţii specifice şi a unor programe de stimulare fiscală şi financiară pentru prezervarea patrimoniului rural, proiectul îşi propune sensibilizarea societăţii româneşti fată de valorile tradiţionale încă existente dar extrem de fragile şi încurajarea demersurilor ce ţin de identificarea, inventarierea, reabilitarea in situ şi promovarea acestei moşteniri.
Conceptul proiectului este inspirat de modelul european de prezervare a patrimoniului rural in situ ca motor economic de dezvoltare teritorială, de declaraţia ICOMOS, Salvarea spiritului locului, de la Quebec din 4 octombrie 2008, de Convenţia Europeană a Peisajului de la Florenţa, din 20 octombrie 2000, precum şi de misiunea asociaţiei Fondation du Patrimoine privind salvarea şi valorizarea patrimoniului rural neprotejat, şi se poate constitui ca model adaptabil în orice comună din ţară.
Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a judeţului Alba şi se compune din 30 de sate, adunate în văile apelor, răsfirate pe coline şi risipite pe versanţii munţilor Vulcoi-Corabia şi Detunatele. Bucium este atestat documentar în 1595, dar vestigiile arheologice dovedesc locuirea unei populaţii ce practica mineritul aurifer încă din Antichitate.
Programul UdV va cuprinde activităţi practice şi didactice.
Activităţile practice:
Proiect de restaurare Monument istoric (Crucea episcopului Andrei Şaguna, cu troiţa)
Proiect de reabilitare a casei „Ovidiu Bârlea" în vederea valorizării sale muzeale
Studiul (prospecţie) de peisaj cultural pentru complexele arheologice din Boteş şi Vulcoi-Corabia
Studiu de identificare a resurselor de patrimoniu cultural şi natural care pot fi valorificate turistic, crearea unor
trasee şi a unei reţele de servicii oferite de localnici
Atelier de iniţiere în tehnica fotografică
Activităţile didactice sunt susţinute de specialişti şi cadre universitare, prin conferinţe, dezbateri şi colocvii, ce au loc zilnic, pe toată perioada universităţii.
Cu ocazia deschiderii oficiale a UdV 2017, duminică, 23 iulie 2017, ora 16:00, ce va avea loc la sediul UdV - Pensiunea Carmen, vis-a-vis de Primaria comunei Bucium), va fi prezentată misiunea Universităţii de Vară Bucium, va fi distribuit Caietul de prezentare al UdV Bucium, ediţia a Vl-a, va fi lansat Caietul IV (Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium) şi Concursul "Casa cea mai dichisită".
Invitaţi sunt: reprezentanţi ai partenerilor de proiect, ai administraţiei locale şi, mai ales, locuitorii comunei Bucium.
La festivitatea de închidere, sâmbătă, 5 august, 2017, ora 16:00, vor avea loc decernarea certificatelor de participare cursanţilor şi formularea concluziilor celor şase ediţii ale UdV Bucium. Vor fi decernate premiile Concursului "Casa cea mai dichisită". Festivitatea se va încheia cu o masă câmpenească.

 

 

Organizarea şi realizarea celei de a şasea ediţii a UdVeste posibilă datorită:
Co-flnanlalorilor:
Ordinul Arhitecţilor din România
Administraţia Fondului Cultural Naţional


Partenerialelor şi susținerii oferite de:
Ambasada Franţei în România
Institutul Francez din România
RPER - Franţa


Partenerialelor logistice oferite de:
Primăria Comunei Bucium
Ordinul Arhitecţilor din România, Alba
Groupe Renault
Solide
Asociaţia .Baia Domnilor"
lmago-Factory


Partenerialelor ştiinţifice oferite de:
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu BucureDli
Facultatea de Arhitectură
Facultatea de Urbanism
Facultatea de geografie a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti
lnslilulul Naţional al Patrimoniului - INP
Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca
ICOMOS Internaţional


Partenerialelor media oferite de:
S.C. lgloo Media SRL, editor al revistei lgloo
Uniunea Arhitecţilor din România, editor al revistei Arhitectura
Funda~a Arhilext Design, editor al revistei Arhitext
Radio France lnternationale România. France Medias Monde


Contacte
Ştefana BIANU, Coordonator UdV Bucium, Preşedinte RPER-Fr, tel: 0754 716 433
lozefina POSTAVARU, Consultant ştiinţific, din partea INP, tel: 07 43 646 462
dr. Ioana BOGDAN CATANICIU, Preşedinte RPER-Ro, tel: 0745 334 750
tel. pensiune între 22 iulie-6 august: 0766352401, 07 43150889, 0743524807


Adrese RPER
Intrarea dr. Bobaică, nr.4, ap. 1, cod poştal 024025, sector 2, Bucureşti, Romllnia
tel. · 021 322 81 15, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., www.rper.ro

Read 1563 times