SHARE

Noutăți

VIZITA DE EVALUARE LA ROŞIA MONTANĂ S-A ÎNCHEIAT CU SUCCES

Rate this item
(0 votes)

Vizita de sit a expertului desemnat în cadrul evaluării de către ICOMOS a dosarului de nominalizare a „Peisajului Cultural Minier Roşia Montană" pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO s-a încheiat cu succes.

 

[English text below]


Misiunea în România a domnului dr. Helmuth Albrecht, profesor la Technische Universität Bergakademie Freiberg (Universitatea Tehnică de Mine din Freiberg), expert desemnat de ICOMOS pentru evaluarea in situ a „Peisajului Cultural Minier Roşia Montană" nominalizat de Statul Român pentru Lista Patrimoniului Mondial s-a desfăşurat în perioada 25-29 septembrie. ICOMOS - Consiliul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor - este organism profesional consultativ oficial al Comitetului Patrimoniului Mondial, pentru implementarea Convenţiei Patrimoniului Mondial UNESCO.
Pe tot parcursul misiunii, domnul Helmuth Albrecht a fost asistat de echipa Institutului Naţional al Patrimoniului formată din dr. Irina Iamandescu - INP, Director al Direcţiei patrimoniu Imobil, Focal Point pentru Convenţia Patrimoniului Mondial UNESCO; dr. Béatrice Cauuet, Université Toulouse II Jean Jaurès - coordonator al cercetărilor de arheologie minieră subterană Roşia Montană; dl. Barry Gamble, expert Patrimoniu Mondial.
Misiunea a avut ca scop, conform procedurii ICOMOS, evaluarea în teren a aspectelor privind autenticitatea şi integritatea componentelor sitului, identificate în dosarul de nominalizare ca purtătoare de valoare universală excepţională, precum şi aspecte privind managementul viitor al sitului.
Misiunea a cuprins vizitarea în teren a celor mai relevante componente ale sitului - atât la suprafaţă cât şi în subteran - şi verificarea limitelor propuse ale acestuia. De asemenea, în cadrul misiunii au avut loc întâlniri cu autorităţi, instituţii, organizaţii şi experţi implicaţi în protejarea patrimoniului de la Roşia Montană.
Această etapă, precedată de evaluarea independentă a dosarului (desk review) de către mai mulţi experţi internaţionali, încheie procesul de evaluare derulat de ICOMOS.
Următoarea etapă importantă în procedura ICOMOS este analiza rapoartelor de evaluare şi formularea recomandării către Comitetul Patrimoniului Mondial, în cadrul unei comisii interne (World Heritage Panel). Aceasta include audierea, programată pentru luna noiembrie, a autorilor dosarului de nominalizare şi a reprezentanţilor Statului Român - Delegaţia permanentă a României pe lângă UNESCO. Decizia finală privind recomandarea ICOMOS va fi comunicată în martie 2018.
În luna iulie 2018, la a 42-a sesiune, Comitetul Patrimoniului Mondial va dezbate subiectul şi va adopta decizia cu privire la dosarul de nominalizare a „Peisajului Cultural Minier Roşia Montană" pentru Lista patrimoniului Mondial.


THE SITE ASSESSMENT VISIT AT ROŞIA MONTANĂ CONCLUDED SUCCESSFULLY


The site visit of the designated expert within the ICOMOS assessment of the nomination of the Roşia Montană Mining Landscape for inscription on the UNESCO World Heritage List has concluded successfully.


The mission in Romania of Dr. Helmuth Albrecht, Professor at the Technische Universität Bergakademie Freiberg (Technical Mining Academy in Freiberg), designated expert of ICOMOS for the assessment in situ of the Roşia Montană Mining Landscape, nominated by Romania for inscription on the World Heritage List, took place between September 25 and 29. ICOMOS - The International Council on Monuments and Sites - is an Advisory Body of the World Heritage Committee for the implementation of the World Heritage Convention of UNESCO.
During the entire mission, Prof. Albrecht was assisted by the team of Romania’s National Institute of Heritage (NIH), comprising Dr. Irina Iamandescu, Director for Immovable Heritage at NIH and Focal Point for the World Heritage Convention, Dr. Béatrice Cauuet, Université Toulouse II Jean Jaurès - leader of the recent mining archaeological research programme at Roşia Montană, and Mr. Barry Gamble, World Heritage expert.
The mission was aimed, according to the ICOMOS procedure, to the site assessment of aspects regarding the authenticity and integrity of the property components identified in the nomination file as bearing Outstanding Universal Value, as well as of the future management of the site.
The mission comprised the visit of the most relevant property components - both above ground and underground - and the inspection of the proposed boundaries.
Within the mission programme were included several meetings to central and local authorities, and institutions, organisations and experts involved in the protection of the cultural heritage of Roşia Montană.
This stage, preceded by the independent desk review of the nomination file by several international experts, concludes the evaluation process carried by ICOMOS.
The next important step in the ICOMOS procedure is the analysis of all reviews and the decision on its recommendation to the World Heritage Committee, which takes place within an internal commission (the World Heritage Panel). This includes the audition, planned for November, of the nominating team and the representatives of the Romanian State - the Permanent Delegation of Romania to UNESCO. The final decision on the ICOMOS recommendation will be communicated in March 2018.
In July 2018, at its 42nd session, the World Heritage Committee will assess the case and adopt its decision on the nomination of the Roşia Montană Mining Landscape for inscription on the World Heritage List.

Read 1921 times