SHARE

Noutăți

16 noiembrie - Ziua Patrimoniului Mondial

Rate this item
(1 Vote)

 
16 noiembrie - Ziua Patrimoniului Mondial


Ziua Patrimoniului Mondial
este celebrată în România în fiecare an în 16 noiembrie, dată la care, în 1972, a fost adoptată Convenţia Patrimoniului Mondial cultural şi natural de către Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură - UNESCO.
"Patrimoniul mondial întruchipează marea idee umanistă potrivit căreia oameni de toate culturile şi religiile pot fi solidari în jurul ideii de a proteja locuri purtătoare de valoare universală excepţională" se spune în mesajul Directorul Centrului Patrimoniului Mondial al UNESCO, doamna Mechtild Rossler1, dedicat celebrării a 45 ani de la adoptarea Convenţiei.
România a acceptat Convenţia în 1990 şi ulterior opt poziţii din România au fost înscrise în Lista Patrimoniului Mondial2, cea mai recentă fiind înscrisă în acest an ca parte a poziţiei transnaţionale seriale Păduri primare de fag din Carpaţi şi alte regiuni ale Europei. În prezent Lista Patrimoniului Mondial cuprinde 1073 de poziţii culturale, naturale şi mixte din 167 de ţări.
Prin persoana Excelenţei sale domnul ambasador Adrian Cioroianu, România a fost aleasă pentru a prezida în următorii doi ani Adunarea Generală a Statelor Părţi ale Convenţiei, reunite la Paris în aceste zile3. România a fost reprezentată la această reuniune de delegaţi ai Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Institutului Naţional al Patrimoniului, Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO şi ai Delegaţiei Permanente a României pe lângă UNESCO. În cadrul Adunării Generale au fost alese 12 noi ţări pentru a face parte din Comitetul Patrimoniului Mondial şi au fost luate în discuţie teme transversale - viitorul Convenţiei; planul strategic de acţiune pentru implementarea Convenţiei 2012-2022; patrimoniul mondial şi dezvoltarea durabilă.


În ceea ce priveşte aplicarea Convenţiei în România, Institutul Naţional al Patrimoniului a derulat în ultimii ani, conform atribuţiilor sale de specialitate şi cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, acţiuni semnificative privind monitorizarea siturilor înscrise, elaborarea de dosare de nominalizare, colaborarea internaţională în scopul protejării patrimoniului mondial, colaborarea internă cu instituţiile cu atribuţii în domeniul patrimoniului natural.

Revizuirea Listei Indicative a României privind înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial

În acord cu recomandările Comitetului Patrimoniului Mondial şi cu Strategia Globală pentru o listă a patrimoniului mondial reprezentativă, echilibrată şi credibilă, INP a declanşat în 2016, în urma unui apel public, un proces de revizuire a Listei Indicative care a luat în considerare atât revederea de ansamblu a poziţiilor incluse în actuala Listă Indicativă cât şi evaluarea de noi propuneri, în acord cu criteriile de înscriere în LPM şi studiile tematice sau regionale existente la nivel mondial. Metodologia de revizuire a implicat consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice - CNMI, organismul ştiinţific cu atribuţii legale în domeniu precum şi consultarea interdisciplinară cu Ministerul Mediului şi Ministerul Apelor şi Pădurilor privind nominalizarile de situri naturale şi de situri mixte (culturale &naturale). Acest proces de revizuire s-a încheiat cu avizarea de către CNMI a unei noi Liste Indicative a României, listă ce urmează a fi transmisă Centrului Patrimoniului Mondial UNESCO până la sfârşitul acestui an.

Monitorizarea şi managementul siturilor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial

INP a propus revizuirea întregului sistem de monitorizare protecţie şi gestiune a monumentelor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial prin realizarea unui proiect de Hotărâre a Guvernului care să clarifice şi să coreleze prevederile legale în domeniu, să abordeze integrat toate aspectele privind monitorizarea, protecţia şi gestiunea acestor situri, să asigure o mai bună implicare a comunităţilor locale în acest proces. În acelaşi timp INP a propus întărirea cu personal suplimentar de specialitate a Serviciului responsabil cu Patrimoniul Mondial în scopul eficientizării activităţilor de monitorizare şi protecţie dar şi în cel al realizării de planuri de management pilot pentru monumentele înscrise în LPM.

Nominalizarea de situri pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial

Elaborarea dosarelor culturale de nominalizare a fost reluată, cu asistenţă internaţională de specialitate, pe mai multe planuri şi în acord , în momentul de faţă lucrându-se la patru dosare aflate în diferite stadii:

Peisajul Cultural Minier Roşia Montană - Roşia Montană Mining Landscape, dosar de nominalizare depus în 2017 şi aflat în faza de evaluare de către ICOMOS. Comitetul Patrimoniului Mondial va lua în discuţie acest dosar la reuniunea sa din 2018 ce va avea loc la Manama în Bahrain.

Dosarul Brâncuşi - Brâncuşi Monumental Ensemble of Târgu Jiu - dosar în lucru/revizuire în urma retragerii dosarului în 2015 în corelare cu consultările avute cu ICOMOS Internaţional şi consultantul de specialitate. Dosarul este programat pentru depunere la UNESCO în 2018, an în care se împlinesc 80 ani de la realizarea Ansamblului.

Dosarul LIMES -
Frontiers of the Roman Empire, dosar în pregătire, în colaborare cu Comisia Naţională LIMES, în acord cu studiul tematic internaţional finalizat în acest an Dosarul este programat pentru depunere la UNESCO în 2021. Secţiunea corespunzătoare României a poziţiei transnaţionale seriale este inclusă în propunerea de Listă Indicativă a României ce va fi transmisă la UNESCO în acest an.

Dosarul Sibiu -
Sibiu Historic Centre and its ensemble of squares, dosar în pregătire/revizuire pentru depunere la un termen ce urmează a fi stabilit în funcţie de strategia de nominalizare şi discuţiile Primăria municipiului Sibiu.

Acţiunile susţinute derulate de Institutul Naţional al Patrimoniului, vor continua, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru mai buna protejare şi punere în valoare a patrimoniului nostru valoros şi pentru recunoaşterea şi promovarea acestuia pe plan internaţional.
http://whc.unesco.org/en/news/1747

http://whc.unesco.org/en/statesparties/ro

http://whc.unesco.org/en/news/1748

Read 1918 times