SHARE

Noutăți

Ne-a părăsit Gheorghe Sion...

Rate this item
(2 votes)

Ne-a părăsit Gheorghe Sion - pentru cei apropiaţi: Ghighi - un specialist al monumentelor istorice, un sfătos îndrumător al tinerilor, un credincios prieten al celor dedicaţi salvării şi studierii patrimoniului construit. A străbătut toata ţara pe urmele monumentelor, dar sufletul sau rămâne pe veci legat de ruinele Moldovei iubite.

Activitatea sa profesională se identifică, pe parcursul unei jumătăţi de veac, cu activitatea de protejare a monumentelor istorice din România.
După absolvirea Institutului de Arhitectură "Ion Mincu", în anul 1968, lucrează la Direcţia Monumentelor Istorice, ca arhitect restaurator, şef de proiect şi apoi ca şef al atelierului de proiectare al DPCN, până la desfiinţarea din 1978.


Începând cu anul 1978, în cadrul DEPCN, se ocupă de problemele de avizare şi evidenţă a monumentelor istorice iar din 1990 continuă activitatea în domeniul monumentelor istorice în cadrul Direcţiei Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice ca arhitect principal şi ca director tehnic. Parcurge , împreună cu întregul colectiv, toate fazele de înfiinţare si de desfiinţare ale instituţiei, de la Centrul de Proiectare pentru Patrimoniu Cultural Naţional până la Institutul Naţional al Patrimoniului, asumându-şi de la funcţia de şef de proiect la cea de director general.
De numele său se leagă o serie de lucrări de restaurare, cea mai importantă fiind restaurarea Cetăţii de scaun a Sucevei, dar şi a Curţii Domneşti de la Suceava, a Mănăstirii Putna (chilii, latura nord) colaborări la proiecte de restaurare ca Ansamblul bisericii Arbore, Biserica Mănăstirii Soveja, Biserica Sf. Nicolae Căpătanu şi altele.
În afara cercetărilor strict legate de propriile proiecte, a întreprins studii şi cercetări generale în domeniul curţilor, caselor şi palatelor domneşti şi a fortificaţiilor (în general), ca şi studii asupra Istoriei arhitecturii, evidenţei monumentelor istorice şi conceptelor de restaurare. O serie de studii cu un caracter aparte au fost făcute în domeniul cercetării de arhitectură aplicate la cercetarea arheologică asigurând raportului arheologic o fundamentare arhitecturală solidă.


Competenţa profesională l-a recomandat ca profesor invitat la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, Universitatea Spiru Haret şi Universitatea Atheneum din Bucuresti. A fost membru al unor comisii şi asociaţii profesionale, al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, al Uniunii Naţionale a Restauratorilor de Monumente Istorice din România, al Comitetului Naţional Român ICOMOS, al Comisiei de Istorie a Oraşelor din România, al Consiliului Ştiinţific al Centrului de Studii de Arhitectură Vernaculară Dealul Frumos.
Dumnezeu sa-l odihnească în pace!

Slujba de înmormântare va avea loc la Capela Cimitirului Bellu ortodox, marti, 27 martie, ora 14.

Read 2240 times