SHARE

Noutăți

FORUMUL ANULUI EUROPEAN AL PATRIMONIULUI CULTURAL București, 28-29 noiembrie

Rate this item
(1 Vote)

Anul European al Patrimoniului Cultural, acţiune a Comisiei Europene şi a Parlamentului European, reuneşte iniţiative, evenimente şi proiecte ce pun în evidenţă patrimoniul - în toată diversitatea expresiilor sale tangibile sau intangibile - şi valorile europene comune. Prin această acţiune Uniunea Europeană doreşte să promoveze patrimoniul european şi să dezvolte noi modalităţi de utilizare, aducând în atenţie guvernanţa participativă asupra acestuia. Cetăţenii sunt chemaţi să participe la a contura mai bine percepţia asupra unei Europe incluzive, în care rolul patrimoniului este subliniat pentru promovarea identităţii culturale.

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) a avut onoarea de a fi desemnat coordonator al Anului European al Patrimoniului Cultural 2018 în România. În această calitate INP a fost cel care a strâns laolaltă iniţiativele, proiectele şi evenimentele dedicate patrimoniului cultural care s-au aliniat obiectivelor Anului, incluzându-le în calendarul naţional oficial şi promovându-le pe site-ul dedicat anuleuropean.patrimoniu.gov.ro şi în general în mediul on-line. Diversitatea, calitatea şi energia celor 150 proiecte care au primit statutul de proiect desfăşurat sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural ne-au depăşit aşteptările şi au consolidat poziţia României pe harta culturală a Europei.

În acelaşi timp, prin proiectul PATRIMONIUL ROMÂNESC LA 100 DE ANI DUPĂ MAREA UNIRE. Valori naţionale. Valori europene, finanţat prin programul Centenarul României (1918 - 2018) şi al Primului Război Mondial de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Institutul Naţional al Patrimoniului a propus spre reflecţie şi dezbatere mediilor profesionale de specialitate şi publicului o serie de teme relevante în scopul de a extrage concluzii utile în reaşezarea priorităţilor domeniului patrimoniului şi stabilirea unei viziuni strategice pentru viitor. Proiectul se desfăşoară în două etape: o serie de şase conferinţe şi dezbateri tematiceşi Forumul Anului European al Patrimoniului Cultural în România.

Pe parcursul a aproximativ jumătate de an, seria de conferinţe şi dezbateri s-a desfăşurat pe următoarele teme: Protecţia patrimoniului arheologic - probleme şi cerinţe specifice; Peisaj istoric urban; Calitate în restaurare; Practici ale arhitecturii tradiţionale - statut şi modalităţi de continuare; Patrimoniul industrial - pentru o recuperare a memoriei recente; Patrimoniu digital. Fiecare temă a fost abordată de specialişti din domeniile relevante din România şi specialişti din străinătate, cu participarea publicului larg. Concluziile lor preliminare vor fi prezentate în cadrul Forumului şi rafinate cu contribuţia directă a publicului participant. Totodată, în cadrul Forumului vor fi organizate trei ateliere tematice de lucru - Patrimoniu şi comunităţi; Consolidarea legăturilor cultură - natură; Calitate în restaurare - cazul ruinei arheologice, derulate în paralel şi vor fi dezvoltate două teme transversale cheie - Patrimoniu şi societate şi Patrimoniu şi democraţie cu o deschidere a acestora către un public mai larg, purtător al mesajului despre patrimoniu şi către alte segmente ale culturii şi societăţii.
Rezultatele tuturor acestor dezbateri vor face obiectul unei redactări integrate şi vor constitui baza de discuţie atât pentru strategia naţională în domeniul patrimoniului cât şi pentru formularea unor concluzii privitoare la patrimoniu la nivel european, ce vor putea fi promovate la cel mai înalt nivel pe parcursul exercitării Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.

Temele propuse pentru dezbatere nu sunt nicidecum singurele care merită şi necesită atenţie, dar sunt cele cu care am considerat că putem începe un demers pe care îl dorim permanentizat, menit să ofere o platformă pentru discuţie, dezbatere şi elaborare teoretică. Un forum al patrimoniului cultural care să nu fie (doar) un eveniment excepţional, prilejuit de un an de mobilizare europeană, ci spaţiul firesc al dezbaterii, în scopul clarificării abordărilor şi identificării soluţiilor necesare pentru ca patrimoniul cultural să primească un rol mai larg şi activ în societatea noastră.

Programul Forumului şi detaliile privind temele abordate şi vorbitorii sunt disponibile aici.

Read 1227 times