SHARE

Noutăți

Anul European al Patrimoniului Cultural s-a încheiat. Ce urmează după?

Rate this item
(3 votes)

Anul European al Patrimoniului Cultural s-a încheiat. Ce urmează după?

Anul European al Patrimoniului Cultural s-a încheiat, oficial, în data de 7 decembrie, la Viena, în cadrul unei eveniment care a celebrat contribuția substanțială adusă de cele peste 10.000 de proiecte derulate în ultimul an sub egida Anului European. Evenimentul nu a marcat doar încheierea acestui maraton cultural, dar s-au anunțat și pașii prin care tema patrimoniului cultural va fi menținută în anii următori pe agenda publică.

În acest sens, comunicatul Comisiei Europene anunță și detaliază contextul în care se vor derula acțiuni viitoare, precum și temele principale care vor concentra eforturile actorilor la nivel european.

45494678524 084856a297 o

 

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia prezintă un set de acțiuni menite să mențină patrimoniul cultural printre prioritățile agendei politice
Bruxelles, 7 decembrie 2018

Cu ocazia conferinței #EuropeForCulture de la Viena, care marchează încheierea Anului european al patrimoniului cultural 2018, Comisia a prezentat astăzi o serie de acțiuni în domeniul patrimoniului cultural.

În cursul Anului european al patrimoniului cultural 2018, peste 6,2 milioane de persoane au participat la peste 11 700 de evenimente organizate în 37 de țări. Pentru a se asigura că Anul european are un impact de durată după 2018, Comisia a prezentat astăzi 60 de acțiuni legate de promovarea și protejarea patrimoniului cultural pe termen lung.

Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „Sunt mândru că Anul european al patrimoniului cultural s-a bucurat de un public format din milioane de persoane din Europa și din afara ei. Acum trebuie să ne asigurăm că moștenirea sa va continua să existe, deoarece patrimoniul cultural nu se rezumă la trecut, ci este esențial pentru a construi o Europă rezilientă și bazată pe coeziune pentru viitor. Prin intermediul Cadrului european de acțiune privind patrimoniul cultural, prezentăm o serie de inițiative menite să contribuie la valorificarea la maximum a patrimoniului cultural în procesul de stimulare a creșterii economice, de construire a unor comunități puternice și de consolidare a relațiilor cu partenerii noștri din întreaga lume.”

Cadrul, anunțat în Agenda europeană pentru cultură adoptată de Comisie în luna mai, conține acțiuni concrete care au scopul de a contribui la o schimbare reală a modului nostru de apreciere, protejare și promovare a patrimoniului cultural al Europei.

Cadrul împarte acțiunile în cinci domenii tematice. Aceste acțiuni se vor desfășura în următorii doi ani și vor include, de exemplu:

1. Patrimoniul cultural pentru o Europă favorabilă incluziunii: participare și acces pentru toți
În 2019, Comisia Europeană va lansa proiectul #WeAreEuropeForCulture. Acesta va finanța expoziții temporare în spațiile publice, punând în evidență povești personale și obiecte care au legătură cu patrimoniul cultural. Scopul său este de a se adresa unor persoane care, în mod normal, au mai puțin contact cu patrimoniul cultural.

2. Patrimoniul cultural pentru o Europă durabilă: soluții inteligente pentru un viitor coerent și durabil
Capitala europeană a turismului inteligent reprezintă o nouă inițiativă a UE care recompensează turismul inteligent și inovator în orașele europene. În 2019, titlul va fi deținut de Helsinki și Lyon. Premiul este menit să ofere o platformă pentru ca orașele europene să coopereze și să-și împărtășească poveștile de succes.

3. Patrimoniul cultural pentru o Europă rezilientă: protejarea patrimoniului aflat în pericol
Începând din 2019, prin proiectul său iRESIST+, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei va dezvolta o nouă abordare pentru a sprijini reabilitarea clădirilor istorice existente. Scopul este de a contribui la îmbunătățirea capacității lor de a rezista la cutremure și de a le face mai eficiente din punct de vedere energetic.

4. Patrimoniul cultural pentru o Europă inovatoare: mobilizarea cunoștințelor și a cercetării
UE va continua să sprijine dezvoltarea de abilități și competențe specializate și să îmbunătățească gestionarea cunoștințelor și transferul de cunoștințe în sectorul patrimoniului cultural, inclusiv prin programul Erasmus+. Scopul este de a cartografia competențele care sunt pe cale de a fi pierdute, de a colecta date statistice, de a defini profiluri profesionale și de a elabora cadre menite să sensibilizeze și să atragă tinerii către profesiile din domeniul patrimoniului.

5. Patrimoniul cultural pentru parteneriate mondiale mai puternice: intensificarea cooperării internaționale
În cadrul programului Orizont 2020, UE înființează o rețea internațională pentru inovare și diplomație în domeniul patrimoniului cultural. Expertiza UE va ajuta țările terțe să-și protejeze patrimoniul cultural prin cursuri de formare și să stimuleze crearea de soluții inovatoare și adaptate diverselor regiuni (țările din vecinătatea UE, America Latină, Africa, Asia).

O nouă aplicație pentru descoperirea de situri culturale
În cursul conferinței #EuropeForCulture din 6-7 decembrie, Comisia va prezenta, de asemenea, noua sa aplicație mobilă Cultural Gems și va acorda un premiu special eTwinning pentru patrimoniul cultural. Cele două proiecte câștigătoare sunt Monumental Europe și MATH 3.0 Amazing Trip through History, care au permis elevilor să descopere patrimoniul cultural al Europei prin intermediul unor proiecte interculturale și colaborative.

Cultural Gems reprezintă o platformă care permite comunităților locale din orașe să descopere situri culturale ascunse, oferind posibilitatea atât vizitatorilor, cât și localnicilor să descopere situri culturale și creative mai puțin cunoscute. Aceasta oferă o hartă interactivă ușor de utilizat, axată pe cultură și pe creativitate, combinată cu elemente ludice pentru a atrage utilizatorii. Aplicația este un produs derivat din Monitorul orașelor culturale și creative, lansat de Comisie în 2017. Monitorul compară și evaluează performanța a 168 de orașe din 30 de țări europene, utilizând date cantitative și calitative. Atât Monitorul, cât și aplicația mobilă au fost dezvoltate de serviciul științific intern al Comisiei, Centrul Comun de Cercetare, pentru a sprijini factorii de decizie locali să valorifice cultura în vederea stimulării inovării, creării de locuri de muncă și coeziunii sociale.

Context
Obiectivul acestui an tematic unic al Comisiei Juncker a fost sensibilizarea cu privire la importanța socială și economică a patrimoniului cultural al Europei. Primul cadru european de acțiune privind patrimoniul cultural va ghida în prezent acțiunile de promovare și de protejare a patrimoniului pentru următorii doi ani, în primul rând prin politicile și programele UE. Cadrul poate constitui, de asemenea, o sursă de inspirație pentru regiunile și orașele sau organizațiile și rețelele din domeniul patrimoniului cultural care doresc să își dezvolte propriile acțiuni. Cadrul a fost pregătit prin schimburi cu statele membre ale UE, cu Parlamentul European, cu organizațiile societății civile, operatorii culturali și organizații internaționale, cum ar fi Consiliul Europei și UNESCO.


Informații suplimentare:
Centrul Comun de Cercetare:  https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc_paper-eu-policy-making-based-on-facts.pdf

Cadrul european pentru patrimoniul cultural:  https://ec.europa.eu/culture/content/european-framework-action-cultural-heritage_en

Fișă informativă privind Cadrul european pentru patrimoniul cultural:  https://ec.europa.eu/culture/library/european-framework-action-cultural-heritage-factsheet_en

Fișă informativă privind lansarea aplicației „Cultural Gems”:  https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/cultural-gems-leaflet.pdf

Agenda europeană pentru cultură:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3704_ro.htm

________________________________________

 

Read 1029 times