SHARE

Noutăți

Clarificări legate de atestarea specialiştilor şi experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice

Rate this item
(12 votes)

Clarificări legate de atestarea specialiştilor şi experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice
(subiect abordat de articolul "Castelele României o aşteaptă pe doamna Filip", semnat de dna Bianca Felseghi, apărut pe 20 februarie 2019 în PressOne)

Activitatea de atestare a specialiştilor şi experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice s-a desfăşurat, începând cu anul 1999, în baza O.M.C. nr. 2032/1999, O.M.C.C. nr. 2398/2008 şi O.M.C.P.N. nr. 2495/2010. În perioada 1999-2008 această activitate s-a desfăşurat în cadrul Ministerului Culturii, fiind preluată, în perioada 2008-2013, de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, devenit în anul 2010 Institutul Naţional al Patrimoniului - INP.
În baza O.U.G. nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, în perioada 2015-2018, această activitate a fost preluată de la INP şi desfăşurată de Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală - INCFC. În baza dispoziţiilor Legii nr. 211/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, activitatea de atestare în domeniul protejării monumentelor istorice urmează să fie desfăşurată din nou de INP prin preluare de la INCFC, în urma apariţiei Hotărârilor de Guvern pentru reorganizarea activităţii celor două instituţii.

În acest moment, este emisă doar H.G. nr. 475/28.06.2018 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea INCFC, în baza căreia acestei instituţii i s-au retras atribuţiile legate de desfăşurarea activităţii de atestare în domeniul monumentelor istorice a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice (www.culturadata.ro). Anterior apariţiei acesteia, în data de 17 mai 2018 (data ultimei sesiuni de atestare), INCFC supendase procedurile de atestare şi înscriere în Registrul specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici, până la modificarea Ordinului Ministrului Culturii nr. 2321/27.04.2016 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile şi activităţile prestate de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.

Până la această dată nu a fost emisă încă Hotărârea de Guvern pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea INP, cu modificările şi completările ulterioare, care să permită reluarea activităţii de atestare în cadrul INP.

La solicitarea secretarului Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice - C.A.D.M.I., doamna Anca Filip, în data de 23 mai 2018 această situaţie a fost supusă atenţiei Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice care a adresat un apel ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale pentru urgentarea emiterii Hotărârii de Guvern care să permită reluarea activităţii.

Aşadar motivul sistării activităţii de atestare este generat de necorelarea emiterii Hotărârilor de Guvern pentru reorganizarea activităţii INCFC şi INP. Acest tip de activitate, precum şi atribuţiile secretarului, membrilor şi preşedintelui comisiei, se supun reglementărilor legale. În acest moment, până la aprobarea hotărârii de guvern, nu există cadru legal care să permită INP reluarea activităţii de atestare.

Pe site-ul INCFC (www.culturadata.ro) este explicată această situaţie, fiind afişat şi mesajul: "Rugăm pe cei interesaţi să se adreseze Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale / Institutului Naţional al Patrimoniului".
În aşteptarea aprobării Hotărârii de Guvern care va debloca neajunsurile semnalate şi în articolul semnat de dna Bianca Felseghi în PressOne, sperăm ca aceste lămuriri să clarifice aspectele abordate în articol, spre corecta informare a publicului.

Read 2160 times