SHARE

Noutăți

Anunţ achiziţie servicii de organizare de eveniment cultural

Rate this item
(0 votes)

Către,
Toţi operatorii economici interesaţi


Anunţ achiziţie servicii de organizare de eveniment cultural

„Patrimoniul european - experienţe comune, particularităţi regionale/ European Heritage - shared experience and regional specificities"


Data publicării:
22 Martie 2019

Obiectul achiziţiei: Prin prezenta invitaţie vă facem cunoscută intenţia autorităţii contractante, Institutul Naţional al Patrimoniului (INP), instituţie publică de importanţă naţională în domeniul patrimoniului cultural national, subordonată Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (MCIN), de a achiziţiona servicii pentru organizarea evenimentului cultural „Patrimoniul european - experienţe comune, particularităţi regionale/ European Heritage - shared experience and regional specificities" - Cod CPV79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale

Conferinţa „Patrimoniul european - experienţe comune, particularităţi regionale/ European Heritage - shared experience and regional specificities", ce se va desfăşura în perioada 10-13 aprilie 2019 la Sighişoara, este evenimentul oficial dedicat patrimoniului cultural înscris în programul Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene.

În cadrul acesteia se vor reuni participanţi din partea instituţiilor de patrimoniu din ţările Uniunii Europene, experţi internaţionali, reprezentanţi ai mediului academic şi ai societăţii civile.
Evenimentul abordează tema calităţii în practica patrimonială, prin sesiuni publice de comunicări şi dezbateri, corelate cu expoziţia tematică propusă în parteneriat cu Europa Nostra - reţeaua europeană a organizaţiilor de patrimoniu. Programul este completat cu o serie de evenimente culturale - concerte şi vizite.

Întrucât fondurile alocate în vederea organizării evenimentului cultural Conferinţa „Patrimoniul european - experienţe comune, particularităţi regionale/ European Heritage - shared experience and regional specificities", ce se va desfăşura în perioada 10-13 aprilie 2019 la Sighişoara, provin din două surse de finanţare distincte, respectiv Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (LOT I) şi Comisia Europeană (LOT II) se va proceda la lotizarea serviciilor în funcţie de sursa de finanţare după cum urmează:

LOT I:
1. Servicii de transport rutier intern
2. Servicii de traducere simultană şi asigurare cabine de traducere pentru fiecare sesiune
3. Servicii foto-video
4. Servicii de catering
5. Servicii de cazare
6. Servicii de organizare evenimente culturale/turistice
7. Servicii de multiplicare
8. Servicii traducere documente

LOT II:
1. Servicii de traducere simultană
2. Servicii video, transmitere live în mediul online
3. Servicii de cazare
4. Servicii de amenajare a sălilor
5. Servicii grafică
6. Servicii tipărire
7. Servicii pentru recepţie şi asistenţă pe parcursul evenimentului
8. Servicii promovare
9. Servicii traducere şi editare texte expoziţie
10. Servicii design şi producţie expoziţie

Valoarea estimată pentru Lotul I:
145.524,85 lei, fără TVA
Valoarea estimată pentru Lotul II: 170.310 lei, fără TVA
Ofertanţii au dreptul de a participa prin depunerea ofertelor pentru unul sau ambele loturi.

Procedura aplicată: În conformitate cu prevederile art. 68, alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1), lit. d) din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice în vederea contractării serviciilor de organizare de evenimente culturale se va proceda la aplicarea procedurii proprii.
Criteriul de atribuire:În vederea determinării ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, criteriu de atribuire aplicat este „preţul cel mai scăzut"

Condiţiile de participare şi de elaborare a ofertei:
Cerinţele minimale pe baza cărora se elaborează propunerea tehnico - economică sunt prezentate în Documentaţia aferentă achiziţiei.

În vederea participării la procedura proprie derulată de către Institutul Naţional al Patrimoniului pentru atribuirea contractului de prestări servicii de organizare eveniment cultural, operatorii economici interesaţi pot solicita Documentaţia aferentă achiziţiei, respectiv caietul de sarcini, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

În situaţia în care propunerea tehnică nu acoperă în totalitate cerinţele solicitate în cadrul caietului de sarcini oferta va fi declarată neconformă.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile

Locul şi data limită de depunere a ofertei: 27.03.2019, ora 12:00, la secretariatul Institutului Naţional al Patrimoniului din Bucureşti, Sector 4, Str. Ienăchiţă Văcărescu, Nr. 16, în atenţia persoanei responsabile - Domniţa Maria TRĂISTARU - Secţia Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte, tel: 021/336.60.73, int. 129.
Plicul în exterior trebuie sa fie marcat cu: Denumire şi adresă expeditor, denumire şi adresă autoritate contractantă, denumirea obiectului achiziţiei pentru care s-a depus oferta, în atenţia persoanei responsabile Domniţa Maria TRĂISTARU - Secţia Achiziţii Publice si Urmărire Contracte, precum şi cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 27.03.2019, ora 14:00
Exterior, plicului i se va ataşa într-o folie de plastic transparentă Scrisoarea de înaintare.

Având în vedere cele de mai sus, vă invităm să depuneţi oferta dumneavoastră.

Vă mulţumim anticipat pentru receptivitate şi operativitate şi sperăm intr-o viitoare colaborare.

 

Read 904 times