SHARE

Noutăți

Anunţ achiziţie servicii de pază şi protecţie

Rate this item
(0 votes)

Către,
Toţi operatorii economici interesaţi


Anunţ achiziţie servicii de pază şi protecţie

pentru luna aprilie 2019 pentru sediul Institutului Naţional al Patrimoniului situat în strada Ienăchiţă Văcărescu, Nr. 16, Sector 4, Bucureşti, Conacul Marghiloman situat în Sat Hagieşti, Com. Sineşti, Jud. Ialomiţa, Conacul Rosetti - Balş situat în Sat Pribeşti, Com. Codăeşti, Jud. Vaslui, precum şi Castelul Bethlen, Sat Ţopa, Comuna Albeşti, Jud. Mureş, ce fac parte din domeniul public al statului şi sunt în administrarea Institutului National al Patrimoniului

Data publicării:
27 Martie 2019


Obiectul achiziţiei: Prin prezenta invitaţie vă facem cunoscută intenţia autorităţii contractante, Institutul Naţional al Patrimoniului (INP), instituţie publică de importanţă naţională în domeniul patrimoniului cultural national, subordonată Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (MCIN), de a achiziţiona servicii de pază şi protecţie pentru luna aprilie pentru 4 imobile INP, respectiv:

Lotul I Conaculul Marghiloman, Sat Hagieşti, Com. Sinesti, Jud. Ialomiţa
Lotul II Conaculul Rosetti-Balş, Sat Pribeşti, Com. Codăeşti, Jud. Vaslui

Lotul III Castelul Bethlen, Sat Ţopa, Comuna Albeşti, Jud. Mureş
Lotul IV Sediul INP, Bucureşti, Str. Ienăchiţă Văcărescu, Nr. 16
Ofertanţii au dreptul de a participa prin depunerea unei oferte pentru un lot / mai multe loturi / toate loturile.

Valoarea estimată a achiziţiei: 40.000 lei, fără TVA, valoarea estimată/LOT este de 10.000 lei, fără TVA
Valoarea estimată a serviciilor pentru luna aprilie 2019 /LOT este de 10.000 lei, fără TVA, calculată după cum urmează: 31 zile contractuale x 24 ore/zi x 13,88 lei, fără TVA tarif orar 1 post permanent
Procedura aplicată: În conformitate cu prevederile art. 68, alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1), lit. d) din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice în vederea contractării serviciilor de pază se va proceda la aplicarea procedurii proprii.
Criteriul de atribuire:În vederea determinării ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, criteriu de atribuire aplicat este „preţul cel mai scăzut"

Condiţiile de participare şi de elaborare a ofertei:
Cerinţele minimale pe baza cărora se elaborează propunerea tehnico - economică sunt prezentate în Documentaţia aferentă achiziţiei.

În vederea participării la procedura proprie derulată de către Institutul Naţional al Patrimoniului pentru atribuirea contractului de prestări servicii de pază, operatorii economici interesaţi pot solicita Documentaţia aferentă achiziţiei, respectiv caietul de sarcini, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

În situaţia în care propunerea tehnică nu acoperă în totalitate cerinţele solicitate în cadrul caietului de sarcini oferta va fi declarată neconformă.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile

Locul şi data limită de depunere a ofertei: 01.04.2019, ora 12:00, la secretariatul Institutului Naţional al Patrimoniului din Bucureşti, Sector 4, Str. Ienăchiţă Văcărescu, Nr. 16, în atenţia persoanei responsabile - Domniţa Maria TRĂISTARU - Secţia Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte, tel: 021/336.60.73, int. 129.
Plicul în exterior trebuie sa fie marcat cu: Denumire şi adresă expeditor, denumire şi adresă autoritate contractantă, denumirea obiectului achiziţiei pentru care s-a depus oferta, în atenţia persoanei responsabile Domniţa Maria TRĂISTARU - Secţia Achiziţii Publice si Urmărire Contracte, precum şi cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 01.04.2019, ora 12:30
Exterior, plicului i se va ataşa într-o folie de plastic transparentă Scrisoarea de înaintare.

Având în vedere cele de mai sus, vă invităm să depuneţi oferta dumneavoastră.

Vă mulţumim anticipat pentru receptivitate şi operativitate şi sperăm intr-o viitoare colaborare.
 

Read 888 times