SHARE

Noutăți

Sighişoara: întâlniri de lucru cu proprietarii şi cu actorii publici şi privaţi, în pregătirea proiectului de restaurare şi punere în valoare a fortificaţiilor medievale ale oraşului

Rate this item
(3 votes)


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) a iniţiat consultări cu comunitatea locală din Sighişoara, cu actorii publici şi privaţi şi cu comunitatea profesională implicată în protejarea patrimoniului cultural, în pregătirea unei campanii de restaurare şi punere în valoare a fortificaţiilor medievale ale oraşului, care se va desfăşura prin Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice (PNR), începând din această primăvară.
Prima consultare publică dedicată acestui subiect a avut loc în data de 21 martie, în Sala de Festivităţi a Primăriei Sighişoara. Au participat 40 de persoane, reprezentând proprietarii monumentului istoric - Primăria, prin Primar, dl. Ovidiu Mălăncrăvean şi Arhitect-şef, dna. Adina Popescu şi Parohia Evanghelică C.A., prin Prim-preot, dl. Bruno Fröhlich şi Director administrativ, dl. Dieter König -, asociaţii şi fundaţii locale cu activitate în domeniul protejării patrimoniului cultural şi al turismului, societăţi comerciale, locuitori ai cetăţii, jurnalişti. Au fost de asemenea prezenţi reprezentanţii Ordinului Arhitecţilor din România - dna. Loredana Gaiţă (departamentul concursuri de arhitectură) şi dna. Angela Kovács (filiala Mureş) - care va colabora cu INP, pe baza protocolului cadru încheiat în anul 2018, pentru organizarea concursului internaţional de soluţii pentru restaurarea şi punerea în valoare a ansamblului Fortificaţiilor Sighişoarei. În cadrul întâlnirii, INP, prin directorul său general, dl. Ştefan Bâlici, a prezentat strategia de abordare a proiectului, prin concurs internaţional de soluţii, precedat de o etapă amplă de studii şi cercetări şi urmat de elaborarea proiectului tehnic, identificarea scenariilor de finanţare posibile şi punerea în execuţie a lucrărilor. Au fost explicate rolurile şi procedurile care trebuie parcurse şi a fost indicată necesitatea continuării consultărilor, pentru a putea identifica cele mai potrivite modalităţi pentru integrarea monumentului, pe termen lung, ca element activ în viaţa comunităţii - condiţie necesară pentru viabilitatea pe termen lung a proiectului.
Discuţia cu participanţii a ridicat o serie probleme care trebuie avute în vedere şi rezolvate prin proiectul care va porni anul acesta, dar şi probleme importante care nu pot fi rezolvate în cadrul acestui proiect. Din această a doua categorie, menţionăm necesitatea urgentă a asigurării de intervenţii în întreg situl, nu doar asupra fortificaţiilor şi necesitatea de a sprijini proprietarii privaţi din Cetate, care nu pot face faţă cheltuielilor şi procedurilor implicate de protejarea şi restaurarea caselor monument istoric în care trăiesc. Au fost dezbătute şi mecanisme economice posibile, precum constituirea unui fond pentru intervenţii de protejare a patrimoniului cultural. De asemenea, a fost ridicată problema impactului negativ al turismului intensiv şi nereglementat asupra sitului şi asupra calităţii vieţii locuitorilor Cetăţii. Aceste probleme şi altele la fel de importante, care nu pot fi tratate prin proiectul de restaurare a fortificaţiilor, vor trebui să îşi găsească răspunsul prin alte iniţiative şi, mai ales, prin viitorul plan de management al sitului UNESCO. Nu în ultimul rând, a fost marcată necesitatea desemnării unui manager de sit, care să răspundă pentru conservarea şi punerea sa în valoare.
Cu privire la proiectul supus consultării, a fost evidenţiată necesitatea de a se include în zona de studiu şi apoi în tema de concurs şi zonele adiacente fortificaţiei - versanţii împăduriţi ai dealului, împreună cu aleile şi amenajările lor, străzile perimetrale şi alte proprietăţi. S-a subliniat, de asemenea, necesitatea organizării de întâlniri regulate pentru a discuta soarta patrimoniului oraşului şi a stabili căi de acţiune în continuare, ceea ce corespunde cu strategia INP privind dezvoltarea proiectului de restaurare, prin întâlniri de lucru repetate, care vor urma începând cu luna mai. A fost adusă în discuţie şi importanţa utilizării experienţei anterioare, constând în studii şi proiecte care au avut ca temă fortificaţia sau întreg centrul istoric, precum şi importanţa consultării din timp a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi a avizării temei de concurs - toate acestea făcând parte din practica curentă a organizării de concursuri de ahitectură.
Discuţiile au arătat şi exasperarea cetăţenilor faţă de starea critică a fortificaţiilor şi a sitului în general. Perspectiva unei aşteptări suplimentare de mai mult de doi ani, cerută de parcurgerea etapelor de studii şi cercetări, concurs de soluţii, proiectare, atribuire a lucrărilor, este descurajantă. În raport cu această situaţie, INP va identifica lucrările de punere în siguranţă şi conservare care se pot executa în regim de urgenţă în cursul anilor 2019 şi 2020, înainte de începerea marelui proiect de restaurare şi punere în valoare.
O serie de alte întâlniri au avut loc în ziua următoare la Parohia Evanghelică C.A., la Primăria Municipiului Sighişoara şi la Fundaţia Mihai Eminescu Trust.

Concluzii
în urma primei consultări:
Vor trebui organizate în continuare consultări şi ateliere participative pentru identificarea căilor de implicare a comunităţii locale în pregătirea, conturarea şi implementarea proiectului de restaurare şi punere în valoare a ansamblului de fortificaţii. Un astfel de demers poate avea ca efect şi consolidarea societăţii civile locale care este preocupată de protejarea patrimoniului cultural şi de creşterea calităţii vieţii locuitorilor, ceea ce constituie o premisă pentru protejarea sustenabilă a sitului.
INP trebuie să analizeze care sunt lucrările care se pot executa de urgenţă, pentru a asigura conservarea monumentului şi remedierea problemelor sale cele mai grave.
INP trebuie să sprijine proprietarii, conform atribuţiilor sale legale, pentru a pregăti documentaţii de avizare şi autorizare a unor intervenţii urgente - la zonele deja identificate care se află în pericol iminent de prăbuşire (ex. curtina din amonte de Liceul Haltrich; zidurile bisericii parohiale vechi). Punerea în aplicare a unor astfel de intervenţii se poate face şi prin ateliere-şcoală organizate de proprietari, în parteneriat cu INP şi cu organizaţii cu experienţă în domeniu.
Primăria Municipiului Sighişoara trebuie să continue să aloce fonduri pentru intervenţii de conservare şi restaurare a sitului înscris în Lista Patrimoniului Mondial - nu doar pentru componentele care se află în administrarea sa. Trebuie studiate mecanismele legale prin care administraţia publică poate interveni pentru conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a elementelor sitului care au proprietari de drept privat.

Mulţumim celor prezenţi, pentru interesul arătat subiectului şi pentru dorinţa de a se implica. Următoarea întâlnire dorim să o avem la finele lunii mai, sub forma unui atelier, pentru a putea contura împreună cu comunitatea scenariul de utilizare a ansamblului fortificaţiilor şi a spaţiului urban înconjurător.
 

Read 1018 times