SHARE

Noutăți

Anunţ achiziţie servicii de de monitorizare şi intervenţie a sistemelor de alarmă pentru imobilele Institutului Naţional al Patrimoniului

Rate this item
(1 Vote)

Către,
Toţi operatorii economici interesaţi


Anunţ achiziţie servicii de de monitorizare şi intervenţie a sistemelor de alarmă pentru imobilele Institutului Naţional al Patrimoniului situate în strada Zossima Demarat, Nr. 8, Sector 3, Bucureşti şi în Calea Şerban Vodă, Nr. 33, Sector 4, Bucureşti pentru perioada august - decembrie 2019Data publicării:
03 Iulie 2019


Obiectul achiziţiei: Prin prezenta invitaţie vă facem cunoscută intenţia autorităţii contractante, Institutul Naţional al Patrimoniului (INP), instituţie publică de importanţă naţională în domeniul patrimoniului cultural national, subordonată Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (MCIN), de a achiziţiona servicii de monitorizare şi intervenţie a sistemelor de alarmă pentru imobilele Institutului Naţional al Patrimoniului situate în strada Zossima Demarat, Nr. 8, Sector 3, Bucureşti şi în Calea Şerban Vodă, Nr. 33, Sector 4, Bucureşti

Valoarea estimată a achiziţiei: 2.000 lei, fără TVA respectiv:
- Str. Zossima Demarat. Nr. 8: 1.000 lei, fără TVA pentru servicii de monitorizare şi de intervenţie, valoare ce corespunde unui tarif per lună de 200 lei, fără TVA.
- Calea Şerban Vodă, Nr. 33: 1.000 lei, fără TVA pentru servicii de monitorizare şi de intervenţie, valoare ce corespunde unui tarif per lună de 200 lei, fără TVA.


Valoarea maxim bugetată este calculată pentru o perioadă de 5 luni, respectiv august-decembrie 2019.
Procedura aplicată: În conformitate cu prevederile art. 68, alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1), lit. d) din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice în vederea contractării serviciilor de pază se va proceda la aplicarea procedurii proprii.
Criteriul de atribuire:În vederea determinării ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, criteriu de atribuire aplicat este „preţul cel mai scăzut"

Condiţiile de participare şi de elaborare a ofertei:
Cerinţele minimale pe baza cărora se elaborează propunerea tehnico - economică sunt prezentate în Documentaţia aferentă achiziţiei.

În vederea participării la procedura proprie derulată de către Institutul Naţional al Patrimoniului pentru atribuirea contractului de prestări servicii de pază, operatorii economici interesaţi pot solicita Documentaţia aferentă achiziţiei, respectiv caietul de sarcini, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

În situaţia în care propunerea tehnică nu acoperă în totalitate cerinţele solicitate în cadrul caietului de sarcini oferta va fi declarată neconformă.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile

Locul şi data limită de depunere a ofertei: 09.07.2019, ora 12:00, la secretariatul Institutului Naţional al Patrimoniului din Bucureşti, Sector 4, Str. Ienăchiţă Văcărescu, Nr. 16, în atenţia persoanei responsabile - Cristian Sandu - Secţia Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte, tel: 021/336.60.73, int. 129.

Plicul în exterior trebuie sa fie marcat cu: Denumire şi adresă expeditor, denumire şi adresă autoritate contractantă, denumirea obiectului achiziţiei pentru care s-a depus oferta, în atenţia persoanei responsabile Cristian Sandu - Secţia Achiziţii Publice si Urmărire Contracte, precum şi cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 09.07.2019, ora 12:30

Exterior, plicului i se va ataşa într-o folie de plastic transparentă Scrisoarea de înaintare.

Având în vedere cele de mai sus, vă invităm să depuneţi oferta dumneavoastră.

Vă mulţumim anticipat pentru receptivitate şi operativitate şi sperăm intr-o viitoare colaborare.
 

Read 664 times