SHARE

Noutăți

Anunţ în vederea atribuirii contractului de execuţie ce are ca obiect lucrări de restaurare, respectiv reparaţii faţade, balcoane, elemente decorative la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului

Rate this item
(3 votes)
Casa Ienăchiță Văcărescu după restaurare (1964). Sursa foto: Arhiva INP Casa Ienăchiță Văcărescu după restaurare (1964). Sursa foto: Arhiva INP

Către,
Toţi operatorii economici interesaţi


Anunţ în vederea atribuirii contractului de execuţie ce are ca obiect lucrări de restaurare, respectiv reparaţii faţade, balcoane, elemente decorative la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului, situat în Strada Ienăchiţă Văcărescu, Nr. 16, Sector 4, cod poştal 040157, Bucureşti, Cod LMI B-II-m-B-19826 - „Casa Ienăchiţă Văcărescu"


Data publicării:
20 August 2019


Obiectul achiziţiei: Prin prezenta invitaţie vă facem cunoscută intenţia autorităţii contractante, Institutul Naţional al Patrimoniului (INP), instituţie publică de importanţă naţională în domeniul patrimoniului cultural naţional, subordonată Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (MCIN), de a contracta lucrări de restaurare, respectiv reparaţii faţade, balcoane, elemente decorative la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului, situat în Strada Ienăchiţă Văcărescu, Nr. 16, Sector 4, cod poştal 040157, Bucureşti, Cod LMI B-II-m-B-19826 - „Casa Ienăchiţă Văcărescu"

Valoarea estimată a achiziţiei: 724.530,03 lei, fără T.V.A., exclusiv cheltuieli diverse şi neprevăzute.
Procedura aplicată: Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016, art. 7, alin. 2 raportat la art. 7, alin. (1), lit. a) şi art. 113, alin. (1) şi alin. (4), lit. a), atribuirea contractului de lucrări având ca obiect restaurarea, respectiv repararea faţadelor, balcoanelor, elementelor decorative la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului, situat în Strada Ienăchiţă Văcărescu, Nr. 16, Sector 4, Bucureşti se va realiza în urma aplicării unei Proceduri Simplificate, derulate integral prin mijloace electronice, într-o singura etapă.
Criteriul de atribuire:Întrucât specificaţiile tehnice cuprinse în proiectul tehnic sunt stabilite clar, în deplină conformitate cu normativele naţionale în domeniul contractului, acestea au fost stabilite de către un proiectant specialist în restaurare şi au primit avizele/acordurile de specialitate emise de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în calitate de ordonator principal de credite, sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, respectiv avizul tehnic nr. 129/M/24.03.2014 şi avizul tehnico - economic nr. 1/4669/12.08.2019 emis de către Institutul Naţional al Patrimoniului, în vederea determinării ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, criteriul de atribuire aplicat este „preţul cel mai scăzut".

Condiţiile de participare şi de elaborare a ofertei:Cerinţele minimale pe baza cărora se elaborează propunerea tehnico - economică sunt prezentate în documentaţia de atribuire.

Documentaţia de atribuire poate fi vizualizată prin accesarea platformei electronice SEAP, număr anunţ de participare SCN1050983.

Perioada de valabilitate a ofertei: 4 luni.

Locul şi data limită de depunere a ofertei: În situaţia în care sunteţi interesaţi, vă rugăm să accesaţi platforma electronica SEAP, număr anunţ de participare SCN1050983 până la data limită pentru depunerea ofertelor, respectiv 09.09.2019, ora 15:00.


Având în vedere cele de mai sus, lansăm invitaţia de a depune oferte astăzi, 20 august 2019.


Vă mulţumim anticipat pentru receptivitate şi operativitate şi sperăm într-o viitoare colaborare.

 

Read 1499 times