SHARE

Noutăți

INP lansează consultarea publică privind Codul de evaluare şi propuneri de intervenţii privind construcţiile cu valoare culturală - indicativ P 100-8/2018

Rate this item
(6 votes)


Institutul Naţional al Patrimoniului supune consultării publice Codul de evaluare şi propuneri de intervenţii privind construcţiile cu valoare culturală - indicativ p 100-8/2018, cel mai recent normativ în domeniul intervenţiilor structurale asupra monumentelor istorice. Această propunere, impusă de nevoia alinierii legislaţiei naţionale la cea europeană şi, implicit, a reactualizării metodologiilor existente, survine în urma unui proces de consultări cu profesionişti în domeniu şi cu reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Invităm comunitatea profesională din domeniu - ingineri, arhitecţi, restauratori de componente artistice - şi orice persoană interesată de patrimoniul construit să consulte Codul de evaluare şi propuneri de intervenţii privind construcţiile cu valoare culturală - indicativ p 100-8/2018 (pdf şi docx)şi să transmită comentarii, observaţii sau idei de completare a documentului, urmărind argumentarea problemelor identificate şi a propunerilor făcute.

Observaţiile pot fi trimise prin e-mail (Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.) sau prin poştă, la sediul INP (Str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16 Bucureşti, Sector 4), până în data de 27 septembrie 2019, urmând a fi centralizate şi sistematizate în cadrul Oficiului Norme şi Metodologii al INP, pentru a fi supuse în final dezbaterii în consultare publică în data de 18 octombrie 2019, la sediul INP.

În prezent, în România, intervenţiile structurale care vizează clădirile cu valoare culturală respectă normativele generale din domeniul construcţiilor P 100-1 Codul de proiectare seismică şi P 100-3 Codul de evaluare şi proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri existente, vulnerabile seismic.
Intervenţiile structurale asupra acestor clădiri şi în special asupra monumentelor istorice presupun însă investigaţii şi cunoştinţe detaliate, implicând o specializare ce se formează după o experienţă îndelungată în domeniu. Calităţile particulare ale construcţiilor istorice, condiţionările impuse de valorile artistice şi tehnice sau situaţiile imprevizibile care apar de-a lungul desfăşurării şantierului impun o abordare pluridisciplinară şi un cadru normativ particular.

Din aceste motive, Institutul Naţional al Patrimoniului a iniţiat, în anul 2016, în urma unei serii de consultări privind oportunitatea cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, revizuirea şi propunerea de adoptare prin act normativ a unei reglementări tehnice specifice domeniului protecţiei şi conservării-restaurării monumentelor istorice, având la bază Metodologia pentru evaluarea riscului şi propunerile de intervenţie necesare la structurile construcţiilor monumente istorice în cadrul lucrărilor de restaurare ale acestora - MP 025-04, elaborată în anul 2004 (autori: ing. Mircea Mironescu, prof. dr. ing. Radu-Constantin Petrovici, ing. Teodor Brotea, consultant prof. ing. Alexandru Cişmigiu).

Urmărindu-se alinierea legislaţiei naţionale la terminologia şi notaţiile Eurocodurilor structurale, pentru redactarea acestei propuneri au fost implicaţi profesionişti recunoscuţi ai domeniului, valorificându-se experienţa şi specializarea fiecăruia astfel încât să fie acoperite cât mai complet problemele specifice clădirilor istorice precum cele ale structurilor din zidărie, din metal sau din lemn.

La redactarea Codului de evaluare şi propuneri de intervenţii privind construcţiile cu valoare culturală - indicativ P 100-8/2018, document a cărui structură are la bază direcţiile metodologiei MP 025-04, au participat: ing. Mircea Mironescu, prof. dr. ing. Radu-Constantin Petrovici, alături de prof. dr. Mircea Crişan, prof. dr. Szabó Balint György, lect. dr. Kirizsán Imola, prof. dr. Paul Mihai Ioan şi, din partea Institutului Naţional al Patrimoniului, de lect. arh. dr. ing. Andrei Cătălin Neagoe şi conf. dr. arh. Petru Mortu.

Elaborarea normativului a urmărit racordarea corelată la exigenţele teoretice şi practice ale conservării patrimoniului construit, la rezultatele cercetării ştiinţifice internaţionale în domeniul restaurării structurale şi la normativele naţionale şi internaţionale în vigoare.

Documentul abordează şi problemele terminologiei de specialitate şi acţiunilor specifice conservării şi restaurării monumentelor istorice şi tratează problematici diverse precum modelarea şarpantelor, lucrările de reparaţii posibile în cazul structurilor de zidărie şi a celor de lemn, clasele de risc seismic, valoarea factorului de comportare a structurii (q) pentru zidăria nearmată sau factorii de importanţă (categoria monumentului istoric şi gradul de ocupare).

Read 2784 times