SHARE

Noutăți

[eveniment] Sesiunea anuală de comunicări științifice INP 2019

Rate this item
(5 votes)

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului Naţional al Patrimoniului
11-12 decembrie 2019

Ziua I
Biblioteca INP, str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16

8.00-9.00 Înregistrarea participanţilor


9.00-9.10 Cuvânt de deschidere


I. Patrimoniu imobil


Moderator: Irina Iamandescu


9.10-9.30 Noviodunum - trei ani de cercetare arheologică în sectorul Aşezarea civilă est (2017-2019).
Marius Streinu, Georgiana Dinu, Marian Tufaru, Bianca Grigoraş, Alina Iancu, Vlad Manolache, Oana Borlean, Bogdan Şandric, Nicolae Ionescu (Institutul Naţional al Patrimoniului), Alina Streinu (Muzeul Municipiului Bucureşti), Adrian Şerbănescu (Terra Data Surveys), Gabriel Vasile (Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan"), Aurel-Daniel Stănică (Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion", Tulcea), Alexandra Bivolaru (Universitatea Aix-Marseille)


9.30-9.50 Aşezarea rurală de la Acic Suat, comuna Baia, jud. Tulcea. Program franco-român de cercetare arheologică 2017-2020.
Vasilica Lungu (Institutul de Studii Sud-Est Europene), Alexandre Baralis (Muzeul Luvru), Alina Streinu (Muzeul Municipiului Bucureşti), Marius Streinu, Marian Tufaru (Institutul Naţional al Patrimoniului), Pascal Lebouteiller (Primăria Paris), Myriam Sternberg (Universitatea Aix-Marseille), Tsvetana Popova (Institutul de Arheologie Sofia), Răzvan Pantelimon (Universitatea Ovidius)


9.50-10.10 Palatul Voievodal Curtea Veche - stadiul preliminar al cercetărilor arheologice. Campania 2018-2019.
Theodor Ignat, Sorin Cleşiu, Raluca Moţei, Radu Văcălie, Dan Pîrvulescu, Vasile Opriş, Elena Gavrilă, Mirela Vintilă, Adelina Darie (Muzeul Municipiului Bucureşti), Andrei Măgureanu (Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan")

10.10-10.30 Pauză de cafea

10.30-10.50 Cetatea Neamţ - un istoric al intervenţiilor de restaurare.
Petru Mortu, Cătălina Bulborea, Nicholas Cantoni (Institutul Naţional al Patrimoniului)


10.50-11.10 Cercetări preliminare la bisericile reformate din Noşlac şi Sâncrai, jud. Alba.
Ileana Burnichioiu (Universitatea "1 decembrie 1918"), Virgil Apostol (Opus - Atelier de arhitectură), Loránd Kiss (Imago Picta), Zsolt Csók (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei)


11.10-11.30 Constanţa multietnică şi monumentele sale. Date noi privind patrimoniul arhitectural al principalelor comunităţi etnice ale oraşului istoric.
Daniela Mihai, Florentina Udrea, Adriana Speteanu, Andreea Pop (Institutul Naţional al Patrimoniului)


11.30-11.50 Nicolae Ghika-Budeşti - 150 de ani de la naştere.
Ruxandra Nemţeanu (Universitatea Spiru Haret), Anca Filip (Institutul Naţional al Patrimoniului)


11.50-12.30 Concluzii şi discuţii

12.30-13.30 Pauză de masă

II. Patrimoniu imaterial


Moderator: Corina Mihăescu


13.30-14.00 Rolul depozitelor culturale în conservarea şi prezervarea patrimoniului imaterial
Acad. Sabina Ispas (Institutul de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu")


14.00 -15.30 Patrimoniul cultural imaterial din Argeş
Film etnografic "Ion şi Ionuţ Rodoş - artişti ai lemnului" (12 min.)
Sorin Mazilescu (Universitatea din Piteşti)
Atelier practic - meşteşugurile prelucrării lemnului
Ion Rodoş, meşter lemnar


15.30-15.50 Poveştile DeltaCraft: de vorbă cu meşterii
Oana Neneciu (Centrul pentru Politici Durabile "Ecopolis")


15.50-16.10 Repertoriul meşterilor şi practicilor tradiţionale - principii, metode, rezultate - Aplicaţie de documentare şi inventariere a meşterilor tradiţionali
Corina Mihăescu, Anamaria Stănescu (Institutul Naţional al Patrimoniului)

 
16.10-16.30 Între performare şi memoria pasivă: benzile haiduceşti din Moldova Iuliana Băncescu (Institutul Naţional al Patrimoniului)

16.30-17.00 Pauză de cafea

III. Masă rotundă


Patrimoniul cultural: teme actuale

Moderator: Ştefan Bâlici

17.00-19.30 Ana Maria Zahariade (autor şi profesor universitar, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"), Richard Edwards (fost director al Centrului Cultural Internaţional de la Salina Regală din Arc-et-Senans), Mădălina Turza (preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii), Tibor Hartel (conferențiar la Facultatea de Biologie și Geologie a Universității Babeș-Bolyai), Bogdan Suditu (conferenţiar, Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Geografie)

19.30-20.00 Concluziile zilei
Vin d’honneur

 


Ziua a II-a
Sala de conferinţe a Muzeului Municipiului Bucureşti, Palatul Suţu,
Bd. I.C. Brătianu nr. 12

8.00-9.00 Înregistrarea participanţilor


9.00-9.20 Cuvânt de deschidere


I. Patrimoniu digital : nevoi, probleme şi tehnici


Moderator: Bogdan Şandric


9.20-9.35 Noul statut al instituţiilor de memorie în contextul implementării noii Directive privind dreptul de autor pe piaţa unică digitală.
Nicolaie Constantinescu (Kosson.ro)


9.35-9.50 Digitizarea 3D a patrimoniului cultural - de la obiect la peisaj. Studii de caz recente.
Călin Şuteu (Gigapixel Art SRL)


9.50-10.05 Nevoia de digitizare în cadrul unei platforme pluridisciplinare complexe de cercetare integrativă şi sistematică a identităţilor şi patrimoniului cultural tangibil şi non-tangibil din România.
Valentin Florescu, Gabriela Florescu, Cristian Ţirlea (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI), Romulus Brâncoveanu (Universitatea Bucureşti - Facultatea de Filosofie)


10.05-10.20 Limite şi riscuri ale metodelor de digitizare 3D.
Laurenţiu Marian Angheluţă (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000)


10.20-10.35 Utilizarea echipamentelor fotografice High-End de înaltă rezoluţie pentru digitalizarea obiectelor de patrimoniu.
Mihai Musceleanu (IMATECH Trade & Imaging)

10.35-10.50 E-cultura: Biblioteca digitală a României - instrument de salvare şi partajare a patrimoniului cultural.
Mihăiţă Monoranu (Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului)

10.50-11.05 Pauză de cafea

II. Patrimoniu digital : rezultate ale unor proiecte recente


Moderator: Marius C. Streinu


11.05-11.20 Contribuţia Institutului Naţional al Patrimoniului la proiectul "E-cultura. Biblioteca Digitală a României". Rezultate, metode şi probleme.
Bogdan Şandric (Institutul Naţional al Patrimoniului)


11.20-11.35 Creşterea conţinutului digital de înaltă calitate în Biblioteca digitală europeană. Proiectul "Europeana Archaeology".
Marius Streinu, Oana Borlean, Mihaela Buruiană, Georgiana Dinu, Bianca Grigoraş, Alina Iancu, Vlad Manolache, Bogdan Şandric, Marian Tufaru, Vasile Andrei (Institutul Naţional al Patrimoniului)


11.35-11.50 Digitizarea Fondului Special - cadourile din ţară şi din străinătate primite de cuplul Ceauşescu. Realizări şi provocări.
Oana Ilie, Cristina Păiuşan-Nuică (Muzeul Naţional de Istorie a României)


11.50-12.05 Back-up: Valorificarea arhivei istorice a Comisiunii Monumentelor Istorice.
Daniela Mihai, Florentina Udrea, Adriana Speteanu, Andreea Popa (Institutul Naţional al Patrimoniului)


12.05-12.20 Crearea, dezvoltarea şi valorificarea conţinutului digital în instituţiile info-documentare din Republica Moldova.
Veronica Borş (Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Direcţia Tehnologia Informaţiei)

12:20-13:00 Pauză de masă

13.00-13.15 Traseul Memoriei - harta digitală a clădirilor monument istoric din Iaşi din perioada Primului război mondial.
Adriana Spătaru (Primăria Municipiului Iaşi)


13.15-13.30 Monumente - Scanare Laser 3D şi produse derivate.
Marian Rădoi (International Partner Büro)


13.30-13.45 Proiectul cultural "Restauratori români. Arhitectul Nicolae Ghika-Budeşti (1869-1943) - 150 de ani de la naştere".
Anca Filip (Institutul Naţional al Patrimoniului),


13.45-14.00 Reconstrucţia digitală a Muzeului Simu.
Claudia Popescu (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu")


14.00-14.15 Valorificarea arhivei Muzeului Simu din colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti.
Angelica Iacob (Muzeul Municipiului Bucureşti),


14.15-14.30 Parcuri istorice 360 - o preumblare reală şi virtuală prin parcuri de patrimoniu.
Alexandru Mexi, Cornelia Bogdan (Fundaţia pentru Arhitectură şi Urbanism "Simetria")


14.30-14.45 Proiectul arheologic Noviodunum. Provocările arheologiei aeriene de joasă altitudine şi arheologia peisajului.
Aurel Daniel Stănică (Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea)

14.45-15.00 Pauză de cafea

15.00-15.15 O vizită virtuală şi interactivă în Forul lui Traian din Sarmizegetusa romană.
Alexandru Constantin Diaconescu (Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca), Călin Ardeu (ASAR 1991 SRL Deva), Mircea Virgil Cosma (Mecatronica SRL Deva)


15.15-15.30 Programul cultural Pantheon 3D (2018 - 2019).
Anca Timofan, Radu Oţa, George Bounegru, Dan Anghel, Ilie Lascu, Radu Ciobanu, Cătălin Pavel (Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia), Călin Şuteu (Gigapixel Art SRL), Adina Bogdan (traducător autorizat)


15.30-15.45 Digitizing the Past for the Future. Programele Pixels for Heritage, Clio High Tech şi VR(eau) la Muzeu!
Horaţiu Cociş (Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău)


15.45-16.00 Metode alternative de documentare şi expunere a patrimoniului cultural mobil din Colecţia Maria şi Dr. George Severeanu.
Oana Borlean, Marius Streinu (Institutul Naţional al Patrimoniului), Alina Streinu, Dan Pîrvulescu (Muzeul Municipiului Bucureşti)


16:00-16:15 IA - Primul asistent virtual muzeal din România bazat pe Inteligență Artificială
Valer Rus, Cristina Seitz (Muzeul "Casa Mureșenilor" Brașov)


16.15-16.30 Scanarea 3D ca instrument de reconstrucţie a structurilor clădirilor de patrimoniu.
Rodica Mariana Ion (Universitatea Valahia, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti; ICECHIM)


16.30-16.45 Platforma ArchaeoScience#RO, după un an de zile.
Cătălin Lazăr (ArchaeoScience#RO Platform, Institutul de Cercetare al Universităţii din Bucureşti - ICUB)

16.45-17:00 Concluzii

17.30 Închiderea Sesiunii de comunicări ştiinţifice a INP
Vin d’honneur

Read 12894 times